Aktuality

Termíny státnic a obhajob v září 2024

Katedra měnové teorie a politiky si dovoluje informovat o termínech státnic a obhajob v září 2024: 3. září v 9:00 hod. – FIN, BAP, 1OBP, 1ODP a BP2_1 4. září v 9:00 hod. – 1BPB_6 a 1BPN_12 5. září v 9:00 hod. – 1FIN_12 a FI1_7 5. září v 13:30 hod. – 1FIB_6 Přihlašování na […]

Termíny státnic a obhajob v září 2024

Publikační činnost katedry v roce 2023

Články v časopise s impakt faktorem BAJZÍK, Josef. Is the role of shareholder activism in corporate governance overestimated? Finance Research Letters [online]. 2023, roč. 58, č. čl. 104508. 12 s. eISSN 1544-6131. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2023.104508. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612323008802?via%3Dihub. [IF a AIS 2022: 10.400 | 1.320] [SJR 2022: 2.231] [FORD-AIS-Q 2022: Q2 (50200)] BEN CHEIKH, Nidhaleddine, BEN ZAIED, Younes, NGUYEN, Duc Khuong. […]

Publikační činnost katedry v roce 2023

Tři články autorů z KMTP v excelentních časopisech v oblasti Energy ecoomics

Výzkumní pracovníci katedry měnové teorie a politiky se podíleli na výzkumu, který byl publikován v prestižních zahraničních časopisech se zaměřením na Energy economics. Jedná se o tyto autory a články: BEN CHEIKH, Nidhaleddine, BEN ZAIED, Younes, NGUYEN, Duc Khuong (vědecký pracovník katedry MTP) publikovali článek „Understanding energy poverty drivers in Europe“. Energy Policy. 2023, roč. […]

Tři články autorů z KMTP v excelentních časopisech v oblasti Energy ecoomics

Milan Szabo převzal Cenu Josefa Hlávky

Dne 16. listopadu 2023 obdržel Milan Szabo, doktorand katedry měnové teorie a politiky, Cenu Josefa Hlávky. Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku. O […]

Milan Szabo převzal Cenu Josefa Hlávky

Termíny státní/souborné zkoušky a termíny obhajob (leden 2024)

V zimním semestru se uskuteční státní závěrečné/souborné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací na KMTP v následujících termínech: 31.01.2024 (9:00 hod.) – BAP Bankovnictví a pojišťovnictví, FIN Finance, OBP Obhajoba bakalářské práce 31.01.2024 (9:00 hod.) – FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie 29.01.2024 (9:00 hod.) – BP2_1 Monetární ekonomie, ODP Obhajoba diplomové práce ….. (9:00 hod.) – […]

Termíny státní/souborné zkoušky a termíny obhajob (leden 2024)

Úspěch doktorandů katedry měnové teorie a politiky v Ceně rektora VŠE za vědeckou publikační činnost

Doktorandi katedry měnové teorie a politiky, Martin Časta a Milan Szabo, se umístili na stupních vítězů v rámci soutěže Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia. M. Časta se umístil na prvním místě se svým článkem Supply shocks, demand shocks and yield curve dynamics vydaným v roce 2022 v odborném časopise Finance […]

Úspěch doktorandů katedry měnové teorie a politiky v Ceně rektora VŠE za vědeckou publikační činnost

Nejlepší publikace FFÚ za předchozí rok – vítězství členů katedry měnové teorie a politiky

Člen katedry měnové teorie a politiky doc. P. Molnár byl děkanem Fakulty financí a účetnictví vyhlášen na základě tajného hlasování členů Vědecké rady fakulty jako spoluautor nejlepší publikace za předchozí rok 2022. Pan Molnár společně s  P. Fiszederem a M. Faldzinkiem jsou spoluautoři článku Attention to oil prices and its impact on the oil, gold […]

Nejlepší publikace FFÚ za předchozí rok – vítězství členů katedry měnové teorie a politiky

Tři nové impaktované články členů katedry v 1. a 2. kvartilu

Pracovníci katedry publikovali tři nové články v zahraničních impaktovaných časopisech indexovaných ve Web of Science, jejichž AIS je v 1. a 2. kvartilu:   Mikula, Š, Molnár. P.: Expected transport accessibility improvement and house prices: Evidence from the construction of an undersea road tunnel system, Journal of Transport Geography, Volume 111, July 2023, 103649 (Q1 […]

Tři nové impaktované články členů katedry v 1. a 2. kvartilu

Publikační činnost katedry (leden až červen 2023)

Články v časopise s impakt faktorem CAO, Jin, DINGER, Valeriya, GÓMEZ, Tomás, GRIC, Zuzana, HODULA, Martin, JARA, Alejandro, JUELSRUD, Ragnar, LIAUDINSKAS, Karolis, MALOVANÁ, Simona, TERAJIMA, Yaz. Monetary policy spillover to small open economies: Is the transmission different under low interest rates? Journal of Financial Stability [online]. 2023, roč. 65, č. čl. 101116. 14 s. eISSN 1878-0962. ISSN 1572-3089. DOI: 10.1016/j.jfs.2023.101116. Dostupné […]

Publikační činnost katedry (leden až červen 2023)

Prezentace projektů v rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys

V rámci vedlejší specializace 1MF Mezinárodní finance a byznys probíhá řada prezentací podnikových projektů. Zde přinášíme několik z nich z poslední doby: Podnikový projekt – Zpracování marketingové strategie pro vstup pekárny Harmonia na český trh s řadou mražených cukrářských a pekárenských výrobků Studenti pracovali na projektu z reálného obchodního prostředí. Zadání pro studenty zpracovala rodinná […]

Prezentace projektů v rámci vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: