Úspěch doktorandů katedry měnové teorie a politiky v Ceně rektora VŠE za vědeckou publikační činnost

Doktorandi katedry měnové teorie a politiky, Martin Časta a Milan Szabo, se umístili na stupních vítězů v rámci soutěže Cena rektora VŠE za vědeckou publikační činnost studentů doktorského studia.

M. Časta se umístil na prvním místě se svým článkem Supply shocks, demand shocks and yield curve dynamics vydaným v roce 2022 v odborném časopise Finance Research Letters, nakladatelství Elsevier (AIS 1,32, kvartil Q2).

M. Szabo získal třetí místo jako spoluautor článku Cooling the mortgage loan market: The effect of borrower-based limits on new mortgage lending, který byl publikován v roce 2023 v Journal of International Money and Finance, nakladatelství Elsevier  (AIS 1,061, kvartil Q2).

Oběma vítězům gratulujeme a přejeme hodně sil do další tvůrčí činnosti.