Předměty garantované katedrou

Předměty doktorského studia mají ident 1MT9xx

Ident Název Garant
11F251 Finanční teorie, politika a instituce prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
11F252 Finanční teorie, politika a instituce prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT200 Centrální bankovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT300 Měnová teorie a politika prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT301 Mezinárodní finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT302 Regulace a dohled finančního trhu Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
1MT303 Regulace a dohled finančního systému Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
1MT351 Mezinárodní měnové a finanční instituce doc. Ing. Jana Marková, CSc.
1MT354 Měnová politika ČR (období transformace a konvergence) Ing. Petr Dufek
1MT355 Mezinárodní finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT356 Burzovní obchody Ing. Milan Šimáček, Ph.D.
1MT357 Mezinárodní finanční managment (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT358 Mezinárodní finanční management (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT359 Obchodování na devizovém trhu prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT360 Řízení rizik finančního systému Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
1MT361 Makroekonomická analýza pro finanční trhy (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT362 Kvantitativní metody ve vysokofrekvenčním obchodování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT363 Finanční regulace a risk management Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
1MT364 Obchodování na devizovém trhu (v angličtině) Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.
1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT391 Bakalářský seminář doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT400 Mezinárodní monetární ekonomie prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT401 Monetární makroanalýza prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
1MT402 Peněžní teorie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT403 Teorie a praxe řízení aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
1MT404 Finanční stabilita doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT405 Finanční trhy a měnová politika prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT451 Ekonomická analýza a prognóza Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.
1MT452 Evropská měnová integrace Ing. Petr Mach, Ph.D.
1MT453 Mezinárodní monetární ekonomie II doc. Ing. Luboš Komárek, Ph.D., MSc, MBA
1MT454 Teorie a úloha peněz v ekonomice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT455 Finanční stabilita doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT461 Mezinárodní finanční management prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT462 Financování mezinárodních projektů Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
1MT463 Mezinárodní řízení aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
1MT491 Mezinárodní Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT492 Mezinárodní finance – anglicky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT561 Speciální seminář doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT562 Diplomový seminář doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT570 Aktuální problémy centrálního bankovnictví na příkladech z praxe doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT599 Odborná praxe Ing. Naďa Blahová, Ph.D.
3BS073 Finance and International Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
MTP902 Matematické metody ve financích prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
MTP903 Monetární ekonomie a empirické modely prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
MTP903 Monetární ekonomie a empirické modely prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.