Zaměření výzkumu

Katedra se věnuje základnímu a aplikovanému výzkumu v těchto oblastech: