Termíny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
O katedře

Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) se věnuje odborným problémům z oblasti měnové teorie a politiky, centrálního bankovnictví, mezinárodních financí, finanční stability a regulace a dohledu finančního trhu. Oblasti odborného zájmu jsou katedrou představovány jak v podobě institucionální analýzy, tak z hlediska řízení a regulace finančních rizik či nástrojů a podmínek dosahování makroekonomické rovnováhy. Katedra se soustředí na zapojení poznatků z ekonomické praxe do výuky povinných a volitelných předmětů. Jedná se např. o otázky vztahu mezi hospodářským a finančním cyklem, rizik rozpadu Eurozóny v souvislosti s enormní zadlužeností jednotlivých zemí, dále pak o problémy implementace nových regulatorních pravidel Basel III či netradiční postupy centrálních bank v rámci finančních a ekonomických krizí. KMTP zabezpečuje výuku na bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech akreditovaných VŠE v Praze. Orientuje se na výuku jak teoreticky, tak i prakticky zaměřených předmětů, a připravuje studenty na budoucí povolání ve finančním sektoru, ve výrobních a obchodních firmách či na odborných pozicích v oblasti veřejné správy.

Více »

Kontakt | Všechny kontakty

Adresa: VŠE v Praze
Nám. W. Churchilla 4
130 67 Praha 3
Telefon: 224 095 126

Významné publikace

zavřít
Měnová analýza Teorie peněz, 2., rozšířené vydání  

Vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys

logo_VS_facebook