Katedra měnové teorie a politiky (KMTP) se věnuje odborným problémům z oblasti měnové teorie a politiky, centrálního bankovnictví, mezinárodních financí, finanční stability a regulace a dohledu finančního trhu. Oblasti odborného zájmu jsou katedrou představovány jak v podobě institucionální analýzy, tak z hlediska řízení a regulace finančních rizik či nástrojů a podmínek dosahování makroekonomické rovnováhy. Katedra se soustředí na zapojení poznatků z ekonomické praxe do výuky povinných a volitelných předmětů. Jedná se např. o otázky vztahu mezi hospodářským a finančním cyklem, rizik rozpadu Eurozóny v souvislosti s enormní zadlužeností jednotlivých zemí, dále pak o problémy implementace nových regulatorních pravidel Basel III či netradiční postupy centrálních bank v rámci finančních a ekonomických krizí. KMTP zabezpečuje výuku na bakalářských, magisterských a doktorských studijních oborech akreditovaných VŠE v Praze. Orientuje se na výuku jak teoreticky, tak i prakticky zaměřených předmětů, a připravuje studenty na budoucí povolání ve finančním sektoru, ve výrobních a obchodních firmách či na odborných pozicích v oblasti veřejné správy.

Weby Vysoké školy ekonomické v Praze využívají pro optimalizaci svého obsahu a poskytovaných služeb cookies. Prosíme o udělení souhlasu s jejich uložením.
Zobrazit více informací

Vyberte služby, pro které chcete povolit využívání cookies: