Témata diplomových prací

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální reformy k dalšímu posílení bank v EU doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Analýza nebankovních finančních zprostředkovatelů doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Analýza rizikových faktorů v rámci tzv. IRB přístupu při propočtu úvěrového rizika investičního portfolia doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Analýza vybrané nadnárodní finanční skupiny doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Diskuse nad svrchovanými expozicemi finančních institucí doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Evropský systém pojištění vkladů doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Finanční konglomeráty v EU a v ČR doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Institucionální uspořádání regulace a dohledu v ČR a ve vybraných zemích doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Licenční politika v EU a ČR doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Měření kreditních rizik doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Nové postupy v klasifikaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Nové přístupy ke kategorizaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Obezřetnostní zacházení s nevýkonnými aktivy doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele na finančních trzích doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Problematika zajišťování rizik s přihlédnutím k zachycování tzv. zajišťovacích instrumentů v účetnictví doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Regulace a dohled nad finančními institucemi ve vybraných zemích doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Regulatorní revize IRB přístupu doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Řízení kreditních rizik v podmínkách vybrané instituce doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Teorie měření rizik a vlastnosti měr rizik doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Testování správnosti postupů řízení rizik v bance doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Volba vlastního tématu doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Vybrané metody měření a řízení úvěrového rizika doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Využití úvěrového scoringu při hodnocení kreditního rizika doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Vývoj hypotečního trhu v České republice doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Vývoj sektoru družstevních záložen doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v České republice doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Vývoj zadlužení domácností v ČR doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. BP
Analýza finančních pohledávek v České republice doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Analýza úvěrového rizika země doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Analýza vývoje kvality bankovních portfolií doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Bankovní systém ve Spojených státech amerických doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Finanční konglomeráty a jejich regulace a dohled doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Funkce treasury v bankovní praxi doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Jednotný mechanismus pro řešení krizí a jeho možné dopady doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Komparace uplatňovaných postupů regulace a dohledu v Evropě a Spojených státech amerických doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Metody snižování úvěrového rizika v bankách doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Predikce dopadů Basel III na bankovní sektor doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Rating a ratingové agentury doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Řízení kreditního rizika v bankách doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Řízení operačního rizika ve finanční instituci doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Řízení rizik finančního systému doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Role ECB v dohledové činnosti finančního trhu EU doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Stínové bankovnictví doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Systémové riziko na finančních trzích doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Systémově významné banky a jejich regulace doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Úloha ratingových agentur na finančních trzích doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení likviditního rizika doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
volba vlastního tématu doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naďa Blahová, Ph.D. DP
Analýza vybrané ekonomické krize, její příčiny a důsledky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Bankovní systém ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzovnictví na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Cenné papíry obchodované na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové aspekty investování a jejich vliv na výnosnost a rizikovost investic. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Fungování forexových trhů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie cenných papírů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie technické analýzy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie vybraného investičního instrumentu (akcie, dluhopis aj.) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Hypoteční úvěry a způsoby jejich financování ve vybraných zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Internet jako zdroj finančních a ekonomických informací doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční produkty určené pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do měnových kovů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do mezinárodně diverzifikovaného portfolia aktiv s ohledem na měnové kurzy a na daňové aspekty investování. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexovém trhu doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexových trzích z pohledu drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Komoditní peníze doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Měnové systémy na území Rakouska a Rakouska-Uherska před rokem 1919 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Nebankovní instituce ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Obchodování elektrickou energií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Platební bilance daňových rájů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Porovnání vybraného bankovního produktu v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Rané formy peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Regulatorní reakce na hypoteční krizi (finanční krizi). doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Téma dohodnuté po dohodě s vedoucím práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Vývoj vlastního automatizovaného obchodního systému doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Způsoby emise státních dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza spekulačních bublin na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané ekonomické krize doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané investiční příležitosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Bankovnictví v daňových rájích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Banky a prani špinavých peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Dopady německé spotové ceny elektřiny na českou spotovou cenu elektřiny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Faktory ovlivňující futures premium vzhledem k spotové ceně na německém energetickém trhu s elektřinou doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historické formy derivátů obchodovaných na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie kapitálových trhů zahrnujících region dnešní České republiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie oceňování derivátů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie zjišťování RPSN (APR) v různých zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Identifikace nadměrného obchodování (churning) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování a Individual Retirement Account (IRA) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Konstrukce akciových či obligačních portfolií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Nelegální praktiky na kapitálových trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Platební bilance daňových rájů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení akciových, měnových a úvěrových rizik ve finančních i nefinančních institucích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení úvěrových rizik v bankách a nebankovních subjektech doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Sekuritizace aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Současné burzovnictví - Fungování moderních kapitálových trhů, komparativní analýz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Téma dohodnuté s vedoucím diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie investování - technická a fundamentální analýza doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Úloha finančních trhů při provádění měnové a fiskální politiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bankovního sektoru v německy mluvících zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bezhotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj hotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsoby emise státních dluhopisů vybraných zemí doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza čisté investiční pozice/zahraniční zadluženosti vybrané země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vývoje vnější ekonomické rovnováhy USA a měnového kurzu USD od konce II. světové války do současnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Hedgeové fondy na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kapitálové kontroly při odlivu kapitálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Konvergenční proces k EMU a problém vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kurzová politika švýcarské centrální banky po roce 2008 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Měnové války/manipulace s kurzem doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodika vykazování exportu a importu zboží a služeb a její dopad na běžný účet platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodologické změny ve statistikách platební bilance a čisté investiční pozice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Možnosti a metody řízení kurzového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Nekonvenční nástroje měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Oceňování měnových swapů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Odliv kapitálu z emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Porovnání kurzové politiky v tranzitivních ekonomikách doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Posílení dolaru a zahraniční zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Přínosy a náklady přímých zahraničních investic doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Strategie exitu z nestandardních měnových nástrojů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Systémy elektronického obchodování na devizových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Teorie nekryté úrokové parity a vývoj měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Výnosy zahraničních investorů v platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam běžných a kapitálových transferů pro platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam výnosů a transferů pro rovnováhu běžného účtu platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Alternativní metody odhadu potenciálního produktu a produkční mezery: odhad pro Českou republiku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza exportu kapitálu Německa po zavedení eura doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza příčin odlivu kapitálu z Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza přidané hodnoty exportu a importu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza strukturálních a cyklických složek systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza systémového přebytku likvidity bankovního systému a strategie exitu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza trendů v řízení devizových rezerv centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza vlivu změny měnového kurzu CZK/EUR na ziskovost vybraných společností se orientujících na export a import doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní krize jako krize financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní sektor v transmisním mechanismu měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bilanční recese - teorie a její aplikace na příkladu finančních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Carry trades a jejich vliv na dynamiku kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhová deflace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhové cenné papíry jako zdroj financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dopady kurzového závazku na dluhopisový trh a trh úrokových derivátů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Důsledky politiky nulových úrokových sazeb centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika růstu bankovních úvěrů a financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika úrokových sazeb v rámci globální finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Ekonomické faktory mezinárodní konkurenceschopnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Externí a interní konkurenceschopnost zemí v rámci Eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční a dluhové bubliny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční akcelerátor a úvěrový cyklus doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční stabilita a systémové významné instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Fiskální implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Forward Guidance - komunikace v rámci měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Indikátory systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Internacionalizace čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konkurence Číny na světovém trhu/Analýza konkurenceschopnosti zemí Post China 16 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konvergenční procesy pro globální finanční krizi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kreditní riziko měnových operací centrální banky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Krize z pohledu teorie sekulární stagnace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kryté a nekryté dluhopisy jako zdroj financování bank v rámci finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzová politika jako nástroj měnové expanze doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzové intervence a manipulace s kurzem na příkladu CHF/USD a JPY/USD doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování a utahování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elktřinou v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Makroekonomické efekty bankovních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a bubliny na dluhopisových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a oddlužení ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika v prostředí předlužení veřejných rozpočtů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Mezinárodní insolvence ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Modely rovnovážného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Monetární implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Návrat měnové politiky Fedu k normálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Oddlužení v případě neudržitelného mezinárodního zadlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Past likvidity a finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Podmínky financování bank a facility centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Pojetí "lender of last resort" a "market maker of last resort" v politice centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Přebytek běžného účtu a vnější nerovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Programy outright nákupů aktiv Eurosystému a jejich měnové důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Redistribuční efekty kvantitativního uvolňování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení aktiv suverénních fondů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Rovnovážná hodnota čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Sekundární trh s úvěry a jeho význam pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Strategie exitu a její dopady na emerging ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie grafů a mikrostrukturní přístup k analýze finančních trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie reálného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie sekulární stagnace - příčiny a důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Transmisní mechanismus systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Úvěrový cyklus a externí finanční prémie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vývoj devizových rezerv po kolapsu cen ropy a snížení tempa růstu Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam a vývoj směnitelnosti čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam bilance primárních důchodů pro dynamiku hrubého národního důchodu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam repo mezibankovního trhu pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vzájemné souvislosti spotřeby a ekonomického předlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vztah kurzu, cen komodit a hospodářského růstu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadlužení a zahraniční dluh bankovního sektoru doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadluženost a vnější rovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zajištěný a nezajištěný dluh v rámci ekonomického cyklu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Co si myslí zákazníci o bankách? Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Důvody krize sektoru družstevních záložen v ČR Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Jsou větší banky efektivnější? Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Obchodní strategie technické analýzy pro méně likvidní měnové páry Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Úspěšnost fundamentálních faktorů při předvídání krizí 2007-2014 Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Velikost bankovního sektoru v malých otevřených ekonomikách a jejich odolnost na krizi Ing. Michal Dvořák, Ph.D. BP
Aktivita Mezinárodního měnového fondu při řešení finančních krizí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
EURO doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská banka pro obnovu a rozvoj doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Evropská investiční banka doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Finanční politika Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Mezinárodní banky rozvojových zemí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení a úloha Banky pro mezinárodní platby v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Mezinárodního měnového fondu v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení Světové banky v mezinárodním finančním systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Reforma Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Analýza platební bilance ČR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Analýza vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Analýza vlivu PZI na vnější rovnováhu Ruska z pohledu platební bilance doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Komparace vlivu přímých zahraničních investic na vnější rovnovánu ČR a SR doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Kursová politika ČNB doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení ČR v Mezinárodním měnovém fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Postavení USD a EUR v mezinárodním měnovém systému doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Strategie vstupu ČR do kursového mechanismu ERM II doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Vývoj struktury devizových rezerv doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Chování rychlosti oběhu peněz v hospodářském cyklu (teorie a empirická analýza) Ing. Samy Metrah BP
Mikro a makroekonomické aspekty rakouské teorie hospodářských cyklů Ing. Samy Metrah BP
Srovnání úspěšnosti cílování inflace na příkladě vybraných CB od roku 1990 do současnosti Ing. Samy Metrah BP
Teoretické přístupy k problematice vlivu inflace a deflace na reálné hospodářství Ing. Samy Metrah BP
Vývoj měnově-politické úrokové sazby ČNB a její vliv na vývoj úvěrových agregátů Ing. Samy Metrah BP
Analýza emise peněz ve vybraných zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Analýza vývoje oběživa ve vybraných zemích. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Bankovní a finanční krize prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Drahé kovy jako peněžní fenomén v historii prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Historický vývoj peněz na českém území. prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Historický vývoj peněz na území starověkého Říma prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Komparace vybraných kryptoměn prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Měnová politika České národní banky prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální bank a jejich dopady na úrokovou míru prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Operace centrální banky a jejich dopady na rezervy bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Peněžní vývoj v českých zemích od mincovní reformy ve 14. století prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Vztahy centrální banky a vlády prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. BP
Kvantitativní uvolňování - teorie a realita prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DisP
Bitcoin jako forma digiálních peněz prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Česká národní banka a perspektiva přijetí eura prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Cílování inflace ve střední Evropě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Formy peněz a způsoby emise ve vybraných ekonomikách prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Indikátory finančních krizí prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Inflace a deflace prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v Číně prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Měnová politika v EMU, USA, ČR a dalších zemích prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Modely institucionálního uspořádání finanční regulace a dohledu u nás a ve světě prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Nová basilejská dohoda jako zásadní změna v regulaci prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Úroková politika centrální banky a její vliv na řízení úrokových sazeb bank prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
USA a EMU - institucionální modely centrálního bankovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc. DP
Investice do uměleckých předmětů v době nízkých úrokových měr Ing. Ondřej Šíma BP
Řešení krize ve Venezuele Ing. Ondřej Šíma BP
Zdravotní pojištění jako faktor zvyšující cenu výrobního faktoru práce Ing. Ondřej Šíma BP
Investice, úspory a stárnutí obyvatel Ing. Ondřej Šíma DP
Analýza Pickettyho názoru na kapitál v 21. století Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Evaluace ziskovosti vybraných obchodních strategií založených na technické analýze Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Konstrukce výnosové křivky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Kvantifikace úspěšnosti některých obchodních strategií technické analýzy Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Měnová politika: diskreční nebo podle pravidel? Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Mikrostruktura finančních trhů a její vliv na ceny finančních instrumentů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Modelování dynamiky měnověpolitických úrokových sazeb Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Modelování poptávky po penězích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
Simulace vícerozměrného alpha stabilního rozdělení a její využití ve financích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. BP
An analysis of predictive abilities of DSGE and Treshold VAR models Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Analýza dopadů kvantitativního uvolňování na finanční trhy a jeho důsledek pro ekonomický růst Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Analýza platnosti kvantitativní teorie peněz pro vybranou ekonomiku Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Determinanty importu přímých zahraničních investic a jejich ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky v režimu cílování inflace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Evaluace měnové politiky pomocí bayesovské vektorové autoregrese Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Forecastování finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Identifikace determinantů vývoje běžného účtu a ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Identifikace kurzových determinantů a jejich ekonometrická verifikace Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Konstrukce výnosové křivky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Model strukturální vektorové autoregrese jako nástroj hodnocení měnové politiky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Oceňování opcí metodou Monte Carlo Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Odhad exportní a importní funkce vybrané země Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Rovnovážný měnový kurz a makroekonomické dopady dlouhodobě nerovnovážného měnového kurzu Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Verifikace efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití dvojité aukce pro modelování pohybu cen aktiv na finančních trzích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu DSGE k verifikaci ekonomického myšlení rakouské školy Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro měnověpolitický účel Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro modelování frikcí trhu práce Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití spektrální analýzy pro modelování společného pohybu cen akcií na světových finančních trzích Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Využití waveletové transformace pro modelování vzájemného působení finančních trhů Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Vývoj mezd a veřejného zadlužení: identifikace možné existence dlouhodobého vztahu Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D. et Ph.D. DP
Fundamentální analýza kurzu vybraných měn Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Je EMU optimální měnovou oblastí? Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Testováni obchodní strategie a následná aplikace na německém akciovém indexu DAX30 Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Testování úspěšnosti technické analýzy na vybraném měnovém páru Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Analýza vlivu (ne)závislosti centrálních bank EU na ECB Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Fundamentální analýza měnového páru GBP/JPY Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Kryptoměny, jejich srovnání s penězi a alternativními investicemi Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Kvantifikace externalit klimatických změn Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Přijetí EURA Českou republikou, ano či ne Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Srovnání českého a evropského dluhopisové trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP