Témata diplomových prací

Název Vedoucí Typ práce
Aktuální reformy k dalšímu posílení bank v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza nebankovních finančních zprostředkovatelů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza rizikových faktorů v rámci tzv. IRB přístupu při propočtu úvěrového rizika investičního portfolia doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza vybrané nadnárodní finanční skupiny doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Diskuse nad svrchovanými expozicemi finančních institucí doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Evropský systém pojištění vkladů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Finanční konglomeráty v EU a v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Institucionální uspořádání regulace a dohledu v ČR a ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Licenční politika v EU a ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Měření kreditních rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové postupy v klasifikaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Nové přístupy ke kategorizaci finančních pohledávek v EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Obezřetnostní zacházení s nevýkonnými aktivy doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Ochrana spotřebitele na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Problematika zajišťování rizik s přihlédnutím k zachycování tzv. zajišťovacích instrumentů v účetnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulace a dohled nad finančními institucemi ve vybraných zemích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Regulatorní revize IRB přístupu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Řízení kreditních rizik v podmínkách vybrané instituce doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Teorie měření rizik a vlastnosti měr rizik doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Testování správnosti postupů řízení rizik v bance doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vybrané metody měření a řízení úvěrového rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Využití úvěrového scoringu při hodnocení kreditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj hypotečního trhu v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj sektoru družstevních záložen doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj trhu spotřebitelských úvěrů v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Vývoj zadlužení domácností v ČR doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. BP
Analýza finančních pohledávek v České republice doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza nových principů v rámci regulace Basel III doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza úvěrového rizika země doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Analýza vývoje kvality bankovních portfolií doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Bankovní systém ve Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Dekompozice rizikových limitů ve vazbě na kreditní riziko banky doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Finanční konglomeráty a jejich regulace a dohled doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Funkce treasury v bankovní praxi doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Jednotný mechanismus pro řešení krizí a jeho možné dopady doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Komparace uplatňovaných postupů regulace a dohledu v Evropě a Spojených státech amerických doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Makroobezřetnostní politika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Metody snižování úvěrového rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Predikce dopadů Basel III na bankovní sektor doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Rating a ratingové agentury doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Revidovaný regulatorní rámec pro kapitálové požadavky vůči tržnímu riziku doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení kreditního rizika v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení operačního rizika ve finanční instituci doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Řízení rizik finančního systému doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Role ECB v dohledové činnosti finančního trhu EU doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Stínové bankovnictví doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémové riziko na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Systémově významné banky a jejich regulace doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Úloha ratingových agentur na finančních trzích doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení likviditního rizika doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Vliv Basel III na řízení rizik v bankách doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
volba vlastního tématu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Zátěžové testy bank doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D. DP
Akcie a obdobné cenné papíry doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza bonity potenciálního obchodního partnera doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza vybrané ekonomické krize, její příčiny a důsledky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Bankovní systém ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzovnictví na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Burzy a způsob vzniku cen na nich doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Cenné papíry obchodované na území Československa v letech 1919 - 1939 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Daňové aspekty investování a jejich vliv na výnosnost a rizikovost investic. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Deriváty na kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Dluhopisy a obdobné cenné papíry doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Finanční deriváty a jejich druhy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Fondy kvalifikovaných investorů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Fungování forexových trhů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie burzovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie cenných papírů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie technické analýzy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Historie vybraného investičního instrumentu (akcie, dluhopis aj.) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Hypoteční úvěry a způsoby jejich financování ve vybraných zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Informační povinnosti emitenta cenných papírů v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Internet jako zdroj finančních a ekonomických informací doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční dotazníky v praxi bank a obchodníků s cennými papíry doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investiční produkty určené pro drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování centrálních bank doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do akcií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do korporátních dluhopisů v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do měnových kovů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do mezinárodně diverzifikovaného portfolia aktiv s ohledem na měnové kurzy a na daňové aspekty investování. doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování do vybraných předmětů sběratelské či umělecké povahy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexovém trhu doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování na forexových trzích z pohledu drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Investování s využitím technické analýzy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kamenné peníze a jiné druhy neobvyklých platidel doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kolektivní investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Komoditní peníze doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kreditní deriváty doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Leasing a forfaiting v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Měnové systémy na území Rakouska a Rakouska-Uherska před rokem 1919 doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Měření tržních rizik u dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Možnosti měření výnosu, rizika a likvidity investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Nebankovní instituce ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Nestandardní druhy cenných papírů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Obchodování elektrickou energií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Oceňování dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Ochrana neprofesionálních investorů na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Ochrana před kreditními riziky při investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Ochrana spotřebitele na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Opce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Platební bilance daňových rájů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Porovnání vybraného bankovního produktu v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Přeshraniční toky elektřiny a srovnání pozice ČR (vývoz, dovoz) na evropském trhu s elektřinou se srovnatelnými státy v Evropě doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Rané formy peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Regulace a investování do kryptoměn doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Regulatorní reakce na hypoteční krizi (finanční krizi). doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Řízení kreditních rizik v podnikatelské praxi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Řízení tržních rizik při investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Téma dohodnuté po dohodě s vedoucím práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Trh dodávek energií koncovým zákazníkům v ČR: srovnávací analýza finančních ukazatelů dodavatelů energií dle dostupných finančních výkazů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Vývoj vlastního automatizovaného obchodního systému doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Způsoby emise státních dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. BP
Analýza bonity potenciálního obchodního partnera doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza spekulačních bublin na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané ekonomické krize doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza vybrané investiční příležitosti doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Bankovnictví v daňových rájích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Banky a prani špinavých peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
CFD kontrakty a obchodování s nimi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Daňové ráje a jejich využití při investování doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Dopady daňových zákonů do výnosnosti a rizikovosti investic doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Dopady německé spotové ceny elektřiny na českou spotovou cenu elektřiny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Faktory ovlivňující futures premium vzhledem k spotové ceně na německém energetickém trhu s elektřinou doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Fondy kvalifikovaných investorů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historické formy derivátů obchodovaných na finančních trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie burzovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie centrálního bankovnictví ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie kapitálových trhů zahrnujících region dnešní České republiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie oceňování derivátů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Historie zjišťování RPSN (APR) v různých zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Identifikace nadměrného obchodování (churning) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investiční instrumenty typu věčné dluhopisy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování do předmětů sběratelské či umělecké povahy doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování penzijních fondů působících v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Investování s využitím nestandardních investičních instrumentů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Islámské bankovnictví doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kapitálová přiměřenost u obchodníků s cennými papíry doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování a Individual Retirement Account (IRA) doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kolektivní investování ve vybrané zemi doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Komoditní deriváty doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Komparace fungování vybraných komoditních burz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Konstrukce akciových či obligačních portfolií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Konstrukce diskontních faktorů pro potřeby oceňování akcií doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kreditní deriváty doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kryptoměnové deriváty doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Kryptoměny doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Lichva a lichevní úrok doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Matematické modely řízení rizik využívané v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Měření volatility výnosů s využitím cen z burz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Nelegální praktiky na kapitálových trzích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
NPV se stochastickými proměnnými doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Obchodování s elektřinou doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Obchodování s emisními povolenkami doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Oceňování dluhopisů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Oceňování opcí doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Oceňování úrokových a měnových forwardů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Oceňování úrokových a měnových swapů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Ochrana před kreditními riziky při investování z pohledu drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Ochrana před kreditními riziky z pohledu drobného investora doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Organizovaný zločin jako největší podílník na tzv."praní špinavých peněz" a vliv praní špinavých peněz na společnost doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Platební bilance daňových rájů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Podpora obnovitelných zdrojů v ČR a její efektivita, náklady podpory OZE, efektivita systémů povinného výkupu a zelených bonusů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Problematika fungování tzv. daňových rájů a "offshore" společností a jejich využívání v daňové optimalizaci a daňových únicích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Problematika oceňování "non-voting shares" doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Rating jako nástroj pro měření rizik doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Regulatorní měření a řízení tržních rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Regulatorní pohled na kryptoměny a kryptoaktiva doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Regulatorní řízení kreditních rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení akciových, měnových a úvěrových rizik ve finančních i nefinančních institucích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení kreditních rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení operačních rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení rizik pomocí zajišťovacích derivátů doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení tržních rizik v bankách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Řízení úvěrových rizik v bankách a nebankovních subjektech doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Rizika při investování do korporátních dluhopisů v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Rizika spojená s finančním zprostředkováním doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Sekuritizace aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Skóring jako nástroj pro měření rizik doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Současné burzovnictví - Fungování moderních kapitálových trhů, komparativní analýza doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Téma dohodnuté s vedoucím diplomové práce doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie her a spotové trhy s elektřinou: aplikace pro vnitrodenní trh v ČR doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Teorie investování - technická a fundamentální analýza doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Tvorba cen na burzách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Úloha finančních trhů při provádění měnové a fiskální politiky doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bankovního sektoru v německy mluvících zemích doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj bezhotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Vývoj hotovostních forem peněz doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsob tvorby cen na kapitálovém trhu doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Způsoby emise státních dluhopisů vybraných zemí doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. DP
Analýza čisté investiční pozice/zahraniční zadluženosti vybrané země doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza korelačních koeficientů různých typů aktiv doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vnější ekonomické rovnováhy ČR (analýza vývoje stavových i tokových proměnných a jejich souvislosti s měnovým kursem) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Analýza vývoje vnější ekonomické rovnováhy USA a měnového kurzu USD od konce II. světové války do současnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Hedgeové fondy na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kapitálové kontroly při odlivu kapitálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Konvergenční proces k EMU a problém vnitřní a vnější ekonomické rovnováhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Kurzová politika švýcarské centrální banky po roce 2008 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Manipulace s referenčními úrokovými sazbami a měnovými kurzy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Měnové války/manipulace s kurzem doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodika vykazování exportu a importu zboží a služeb a její dopad na běžný účet platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Metodologické změny ve statistikách platební bilance a čisté investiční pozice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Možnosti a metody řízení kurzového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Nekonvenční nástroje měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Oceňování měnových swapů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Odliv kapitálu z emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Porovnání kurzové politiky v tranzitivních ekonomikách doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Posílení dolaru a zahraniční zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Přínosy a náklady přímých zahraničních investic doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Regulace obchodování na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Strategie exitu z nestandardních měnových nástrojů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Systémy elektronického obchodování na devizových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Teorie nekryté úrokové parity a vývoj měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Výnosy zahraničních investorů v platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam běžných a kapitálových transferů pro platební bilanci doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Význam výnosů a transferů pro rovnováhu běžného účtu platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
Způsoby řízení vypořádacího rizika na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. BP
A Theoretical and Empirical Analysis of the Implications of Aging Population on Macroeconomic Variables doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DisP
Alternativní metody odhadu potenciálního produktu a produkční mezery: odhad pro Českou republiku doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza exportu kapitálu Německa po zavedení eura doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza konkurenceschopnosti prostřednictvím indexu RCA (revealed comparative advantages) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza příčin odlivu kapitálu z Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza přidané hodnoty exportu a importu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza strukturálních a cyklických složek systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza systémového přebytku likvidity bankovního systému a strategie exitu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza trendů v řízení devizových rezerv centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza vlivu změny měnového kurzu CZK/EUR na ziskovost vybraných společností se orientujících na export a import doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Analýza zahraničního zadlužení v kontextu High Indebted Poor Countries Initiative doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Antifragmentační nástroj v politice ECB doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Aplikace nástrojů na bázi Credit easing doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní krize jako krize financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bankovní sektor v transmisním mechanismu měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bilanční recese - teorie a její aplikace na příkladu finančních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Bubliny na trzích zelených dluhopisů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Carry trades a jejich vliv na dynamiku kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhová deflace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dluhové cenné papíry jako zdroj financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dopady kurzového závazku na dluhopisový trh a trh úrokových derivátů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Důsledky politiky nulových úrokových sazeb centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Důsledky systémového přebytku likvidity na ziskovost bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika růstu bankovních úvěrů a financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Dynamika úrokových sazeb v rámci globální finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Efekty kvantitativního uvolňování v USA, Japonsku, Eurozóně a Velké Británii doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Ekonomické faktory mezinárodní konkurenceschopnosti doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Externí a interní konkurenceschopnost zemí v rámci Eurozóny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční a dluhové bubliny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční akcelerátor a úvěrový cyklus doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Finanční stabilita a systémové významné instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Fiskální implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Flexibilní inflační cílování jako alternativa k tradičnímu cílování inflace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Forward Guidance - komunikace v rámci měnové politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Indikátory systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Internacionalizace čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Jednotkové mzdové náklady a mezinárodní konkurenceschopnost ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konkurence Číny na světovém trhu/Analýza konkurenceschopnosti zemí Post China 16 doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Konvergenční procesy pro globální finanční krizi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kreditní riziko měnových operací centrální banky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Krize z pohledu teorie sekulární stagnace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kryté a nekryté dluhopisy jako zdroj financování bank v rámci finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzová politika jako nástroj měnové expanze doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kurzové intervence a manipulace s kurzem na příkladu CHF/USD a JPY/USD doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování a emisní aktivita na dluhopisových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování a utahování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Kvantitativní uvolňování Fedu a dolarové zadlužení emerging ekonomik doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Likvidita denního, vnitrodenního a vyrovnávacího trhu s elktřinou v ČR, vývoj a dopad na efektivitu trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Makroekonomické efekty bankovních krizí doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a bubliny na dluhopisových trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika a oddlužení ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Měnová politika v prostředí předlužení veřejných rozpočtů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Mezinárodní insolvence ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Modely rovnovážného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Monetární implikace normalizace bilancí centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Návrat měnové politiky Fedu k normálu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Oddlužení v případě neudržitelného mezinárodního zadlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Odhad Armingtonovy elasticity doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Paradox zranitelnosti aneb důsledky negativního šoku v závislosti na fázi ekonomického cyklu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Past likvidity a finanční krize doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Podmínky financování bank a facility centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Pojetí "lender of last resort" a "market maker of last resort" v politice centrálních bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Politika green quantitative easing doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Portfoliový přístup k běžnému účtu platební bilance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Přebytek běžného účtu a vnější nerovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Programy outright nákupů aktiv Eurosystému a jejich měnové důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Redistribuční efekty kvantitativního uvolňování doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Risk/return preference zahraničních investorů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení aktiv suverénních fondů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Řízení rizik market makera na devizovém trhu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Rovnovážná hodnota čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Sekundární trh s úvěry a jeho význam pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Strategie exitu a její dopady na emerging ekonomiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie grafů a mikrostrukturní přístup k analýze finančních trhů doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie reálného měnového kurzu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Teorie sekulární stagnace - příčiny a důsledky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Testování fenoménu global savings glut doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Transmisní mechanismus systémového rizika doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Triffinův paradox doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Uplatnění virtuální elektrárny v podmínkách ČR: aplikace u distributora v lokální distribuční soustavě vs. aplikace u obchodníka s elektřinou doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Úvěrový cyklus a externí finanční prémie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Variation margins na burzovních a OTC trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Velikost kapitálu bank a nabídka úvěru doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vysokofrekvenční indikátory ekonomické aktivity doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vývoj devizových rezerv po kolapsu cen ropy a snížení tempa růstu Číny doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam a vývoj směnitelnosti čínského renminbi doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam bilance primárních důchodů pro dynamiku hrubého národního důchodu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam centrálních protistran na OTC trzích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam referenčních úrokových sazeb a manipulace s úrokovou sazbou LIBOR doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Význam repo mezibankovního trhu pro financování bank doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vzájemné souvislosti spotřeby a ekonomického předlužení doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Vztah kurzu, cen komodit a hospodářského růstu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadlužení a zahraniční dluh bankovního sektoru doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zahraniční zadluženost a vnější rovnováha doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Zajištěný a nezajištěný dluh v rámci ekonomického cyklu doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. DP
Fundamentální analýza vývoje měnového kurzu prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Postavení USD jako globální rezervní měny a hlavní měny v mezinárodním obchodním styku prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Přímé zahraniční investice a jejich význam pro hospodářský vývoj ČR prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Reálná úroková míra a její význam v monetární analýze prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Řízení měnového (kurzového) rizika na příkladě zvoleného podniku prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Téma dle vlastního výběru z oblasti měnové politiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Téma dle vlastního výběru z oblasti mezinárodních financí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Vývoj kurzu české koruny (predikce budoucího vývoje) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Význam bilance prvotních a sekundárních důchodů při vzniku nerovnováhy platební bilance: komparace vybraných zemí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. BP
Analýza vlastností predikcí finančních analytiků (ekonometrická analýza) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Analýza vývoje běžného účtu platební bilance na příkladě zvolené země prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Analýza vývoje míry úspor domácností a nefinančních podniků (příklad ČR) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Fundamentální analýza a predikce budoucího vývoje měnového kurzu (příklad měnového páru X/Y) prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Inflační predikce ČNB, jejich kvalita a vliv na inflační očekávání prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Malá otevřená a velká uzavřená ekonomika: V čem jsou jiné? prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Omezená racionalita jako příčina finanční nerovnováhy prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Restriktivní a expanzivní měnová politika v kontextu s hospodářským cyklem prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Téma dle výběru studenta z oblasti měnové a kurzové politiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. DP
Aktivita Mezinárodního měnového fondu při řešení finančních krizí doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Finanční politika Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Komparace odlivu dividend ze zemí V4 doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Komparace vlivu PZI na vnější rovnováhu ČR a SR doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Komparace zahraniční zadluženosti zemí V4 doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Kursová politika ČNB doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Měnová politika Evropské centrální banky doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Postavení ČR v Mezinárodním měnovém fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Reforma Mezinárodního měnového fondu doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Strategie vstupu ČR do kursového mechanismu ERM II doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu ČR doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Vnější rovnováha ČR z pohledu platební bilance doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Výhody a rizika vstupu do bankovní unie doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Vývoj struktury devizových rezerv ČNB doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Vývoj ziskovosti bankovního sektoru doc. Ing. Jana Marková, CSc. BP
Analýza vlivu PZI na vnější rovnováhu Ruska z pohledu platební bilance doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Vliv odlivu dividend z PZI na českou ekonomiku doc. Ing. Jana Marková, CSc. DP
Behaviorální finance Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Diverzifikace ekonomik exportérů ropy Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Důvody (současné) vysoké míry inflace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Ekonomické dopady migrace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Ekonomické dopady pracovní migrace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Fundamentální analýza měnového kurzu Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Fundamentální analýza měnového kurzu EUR/USD Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Hodíme se k sobě, společná měno? Aneb Česká republika a vstup do eurozóny Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Hyperinflace: historická událost nebo současnost? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Jablko (ne)padá daleko od stromu. Aneb s kým v rámci mezinárodního obchodu směnujeme? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Jak přežily turistické ráje covidovou pandemii? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Krize eurozóny: historický exkurz, nebo stále aktuální téma? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Příčiny vzniku inflace a současné příklady zemí s vysokou mírou inflace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Proč se některým ekonomikám „nedaří“? Může za to politika, geografie, demografie? Nebo něco jiného? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Remitence (aneb prostředky zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu) Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Řešení krize ve Venezuele Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Sbohem kuno! Sbohem lve! Ahoj euro! Aneb Chorvatsko a Bulharsko na cestě do eurozóny. Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Twin deficit: Deficit běžného účtu a vládního sektoru Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Vysoké ceny primárních surovin a jejich ekonomické dopady Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. BP
Aplikace strojového učení ve financí Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Demographic trends and labour markets: case study of Luxembourg and Republic of Moldova Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Dutch Disease - Commodity prices on the frontline: Boom and Bust? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Důvody (současné) vysoké míry inflace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Effects of high interest rates on economic agents Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Ekonomické dopady migrace Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Euro adoption in new EU countries Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Factors of economic growth: the case of Moldova Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Foreign direct investment: potential and economic impact on Azerbaijan economy Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Hodíme se k sobě, společná měno? Aneb Česká republika a vstup do eurozóny Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Hyperinflace: historická událost nebo současnost? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
International aspects of debt crisis Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Jablko (ne)padá daleko od stromu. Aneb s kým v rámci mezinárodního obchodu směnujeme? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Jak přežily turistické ráje covidovou pandemii? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Krize eurozóny: historický exkurz, nebo stále aktuální téma? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Krize eurozóny: Řecko a Irsko Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Krize eurozóny: Řecko a Itálie Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Neokolonialismus a jeho ekonomické dopady: příklad Angoly a Zambie Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Proč se některým ekonomikám „nedaří“? Může za to politika, geografie, demografie? Nebo něco jiného? Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Remitence (aneb prostředky zasílané migranty ze země zaměstnání zpět do země původu) Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Sbohem kuno! Sbohem lve! Ahoj euro! Aneb Chorvatsko a Bulharsko na cestě do eurozóny. Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Twin deficit: Deficit běžného účtu a vládního sektoru Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Úvěrový cyklus Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Výskyt holandské nemoci v monetární unii Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Vysoké ceny primárních surovin a jejich ekonomické dopady Ing. Ondřej Šíma, Ph.D. DP
Algoritmické obchodování doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Analýza Pickettyho názoru na kapitál v 21. století doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Analýza vlivu pozornosti investorů na cenu akcie: případ společnosti ČEZ a.s. doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Behaviorální finance doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Ekonomická soutěž Východ - Západ doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Evaluace ziskovosti vybraných obchodních strategií založených na technické analýze doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Finanční technologie doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Konstrukce výnosové křivky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Kvantifikace úspěšnosti některých obchodních strategií technické analýzy doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Měnová politika: diskreční nebo podle pravidel? doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Mikrostruktura finančních trhů a její vliv na ceny finančních instrumentů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Modelování dynamiky měnověpolitických úrokových sazeb doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Modelování poptávky po penězích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Nelineární dynamika v ekonomických systémech doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Technická analýza doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
Verifikace ziskovosti statistické arbitráže na amerických akciích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. BP
An analysis of predictive abilities of DSGE and Treshold VAR models doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Analýza dopadů kvantitativního uvolňování na finanční trhy a jeho důsledek pro ekonomický růst doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Analýza platnosti kvantitativní teorie peněz pro vybranou ekonomiku doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Analýza řešení problému vysoké inflace v současné době doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Analýzu vlivu minimální mzdy na nezaměstnanost doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Determinanty importu přímých zahraničních investic a jejich ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky v režimu cílování inflace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Evaluace měnové politiky pomocí bayesovské vektorové autoregrese doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Finanční predikce s Machine Learning doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Finanční technologie doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Forecastování finančních trhů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Identifikace determinantů vývoje běžného účtu a ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Identifikace kurzových determinantů a jejich ekonometrická verifikace doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Konstrukce výnosové křivky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Měření klimatického rizika doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Měření neo-fisherova efektu měnové politiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Model QPM pro malé otevřené ekonomiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Model strukturální vektorové autoregrese jako nástroj hodnocení měnové politiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Oceňování amerických opcí doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Oceňování exotických opcí doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Oceňování opcí metodou Monte Carlo doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Oceňování opcí na index volatility VIX doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Odhad exportní a importní funkce vybrané země doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Odhad potenciálního produktu České republiky: komparativní studie doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Odhad potenciálního produktu České republiky: srovnávací studie doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Option pricing with fractional Brownian motion doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Predikce kryptoměn s Machine Learning doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Rovnovážný měnový kurz a makroekonomické dopady dlouhodobě nerovnovážného měnového kurzu doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Testování modelu FRB doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Úvěrový cyklus doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Verifikace efektivnosti transmisních kanálů měnové politiky doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití dvojité aukce pro modelování pohybu cen aktiv na finančních trzích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití modelu DSGE k verifikaci ekonomického myšlení rakouské školy doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro měnověpolitický účel doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití modelu dynamické stochastické celkové rovnováhy pro modelování frikcí trhu práce doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití reinforcement learning pro predikci ceny akcie doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití reinforment learning pro obchování s finančními instrumenty doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití spektrální analýzy pro modelování společného pohybu cen akcií na světových finančních trzích doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití tree based metod pro predikci ceny doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Využití waveletové transformace pro modelování vzájemného působení finančních trhů doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Vývoj mezd a veřejného zadlužení: identifikace možné existence dlouhodobého vztahu doc. Ing. et Ing. Van Quang Tran, Ph.D., CSc., M.A. DP
Důvody globálního / lokálního inflačního vzestupu roku 2022 Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Fundamentální analýza kurzu vybraných měn Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Fundamentální analýza měnového páru CNY/USD Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Jak přežily turistické ráje covidovou pandemii Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Měnová politika ČNB v době pandemie a války na Ukrajině Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Obchodování na devizovém trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Opce a opční levely Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Praktická aplikace investičních strategií na devizovém trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Růst cen potravin a jeho ekonomické dopady Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Testování úspěšnosti technické analýzy na vybraném měnovém páru Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Vysoké ceny nerostných surovin a jejich ekonomické dopady: pohled vývozce vs. dovozce Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Vývoj inflace v průběhu pandemie covid-19 a války na Ukrajině Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. BP
Ceny nemovitostí a měnová politika Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Covid-19 a role centrálních bank v mixu hospodářských politik Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Ekonomické dopady války Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Makroekonomická analýza vývoje české ekonomiky během pandemie Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Poptávková versus nabídková inflace Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Role forward guidance v měnové politice Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP
Role měnové a fiskální politiky v době pandemie: příklad ČR Ing. Jan Vejmělek, Ph.D. DP