Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Mgr. Ing. Martin Časta casm00@vse.cz 3 Úvěrové riziko a finanční stabilita doc. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. prezenční
Ing. Viktar Dudzich xdudv00@vse.cz 5 Real and monetary determinants and effects of the exchange rate regime choice in developing countries prof. Ing. Martin Mandel, CSc. kombinovaná
Emir Hečimović hece00@vse.cz 1 Algorithmic portfolio diversification and behavioral biases doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. prezenční
Ing. Pavel Jankulár pavel.jankular@vse.cz 2 Implikace finalizovaných Basel III standardů doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. prezenční
Ing. Filip Pastucha pasf00@vse.cz 2 Aplikace modelů reálného rovnovážného měnového kurzu na příkladu české koruny prof. Ing. Martin Mandel, CSc. prezenční
Ing. Kateřina Šímová katerina.simova@vse.cz 4 Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v otevřené ekonomice prof. Ing. Martin Mandel, CSc. kombinovaná
Ing. Martina Smrčková necm02@vse.cz 2 Šedá ekonomika a monetární politika v OECD zemích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prezenční
RNDr. Tomáš Soták sott00@vse.cz 3 MODELOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DEFAULTU V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI MAKROEKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. prezenční
Ing. Milan Szabo milan.szabo@vse.cz 5 Systémové riziko a jeho měření pomocí modelů včasného upozornění doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. kombinovaná