Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ján Boháčik xbohj17@vse.cz 3 Modelovanie velikosti očakávanej úverovej straty doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prezenční
Mgr. Ing. Martin Časta casm00@vse.cz 2 Úvěrové riziko a finanční stabilita doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prezenční
Ing. Radek Dědeček xdedr00@vse.cz 4 Měnová politika a sekulární stagnace doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. kombinovaná
Ing. Viktar Dudzich xdudv00@vse.cz 4 Rizika režimu fixního měnového kurzu pro hospodářský vývoj rozvojových zemí prof. Ing. Martin Mandel, CSc. kombinovaná
Ing. Lukáš Hrabec hral01@vse.cz 2 Využívání daňových rájů a offshore společností v podnikatelských aktivitách doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. prezenční
Ing. Pavel Jankulár janp23@vse.cz 1 Implikace finalizovaných Basel III standardů doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. kombinovaná
Ing. Martina Nečadová necm02@vse.cz 1 Šedá ekonomika a monetární politika v OECD zemích doc. Ing. Zuzana Schwidrowski, Ph.D. prezenční
Ing. Filip Pastucha pasf00@vse.cz 1 Aplikace modelů reálného rovnovážného měnového kurzu na příkladu české koruny prof. Ing. Martin Mandel, CSc. prezenční
Ing. Kateřina Šímová xmark40@vse.cz 3 Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v otevřené ekonomice prof. Ing. Martin Mandel, CSc. prezenční
RNDr. Tomáš Soták sott00@vse.cz 2 MODELOVÁNÍ PRAVDĚPODOBNOSTI DEFAULTU V ZÁVISLOSTI NA VÝVOJI MAKROEKONOMICKÉHO PROSTŘEDÍ doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. prezenční
Ing. Milan Szabo xszam00@vse.cz 4 Systémové riziko a jeho měření pomocí modelů včasného upozornění doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prezenční
Ing. František Táborský xtabf00@vse.cz 4 Inflace v kontextu "nové" měnové a makroobezřetnostní politiky prof. Ing. Martin Mandel, CSc. kombinovaná
Ing. Žaneta Tesařová xtesz00@vse.cz 4 Efekty aplikace makroobezřetnostní politiky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. kombinovaná