Doktorandi

Jméno a příjmení E-mail Ročník Téma disertační práce Školitel Forma studia
Ing. Ján Boháčik xbohj17@vse.cz 4 Modelovanie velikosti očakávanej úverovej straty doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. kombinovaná
Mgr. Ing. Martin Časta casm00@vse.cz 4 Five Essays on Asset Pricing doc. Ing. Lukáš Pfeifer, Ph.D. prezenční
Emir Hečimović hece00@vse.cz 2 Algorithmic portfolio diversification and behavioral biases doc. RNDr. Ing. Peter Molnár, Ph.D. prezenční
Ing. Pavel Jankulár pavel.jankular@vse.cz 3 Implikace finalizovaných Basel III standardů doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. prezenční
Ing. Filip Pastucha pasf00@vse.cz 3 Aplikace modelů reálného rovnovážného měnového kurzu na příkladu české koruny prof. Ing. Martin Mandel, CSc. prezenční
Ing. Michal Šarapatka xsarm900@vse.cz 2 Zajišťovací instituce a modely používané při regulatorním řízení rizik doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr. prezenční
Ing. Martina Smrčková necm02@vse.cz 3 Šedá ekonomika a monetární politika v OECD zemích doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D. prezenční