Konzultační hodiny

středa 13:00- 14:00 po předchozí domluvě lze konzultovat i přes MS Teams KH z 24.listopadu se přesouvají na 25. listopad od 17:45 -18:45
Konzultační hodiny se konají vždy v pátek 9:30-10:30 V případě potřeby mne kontaktujte e-mailem a domluvíme se i na jiné formě kontaktu - např. via mobil. J. Brada ------ Dále jsou jen technické poznámky /Next are technical notes only-------- Konzultační hodiny/ Office hours: Non valid information: každý pátek 9:15 - 10:45/ every Friday 9:15-10:45 učebna /room SB 110) čtvrtek 20. června 2019 Thursday 12:00-13:00 další termíny budou z organizačních důvodů oznámeny později (next term will be announced later) Další termíny budou vyhlášeny později/Next office hours will be announced later
KH se dne 16. listopadu přesouvají na 18. listopadu v 10-11 hod./the office hours will take place on November 18th (10-11 am) úterý/Tuesday 10:00-11:00 hod./am
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
NB291 nebo online přes MS Teams Pondělí: 14:30 - 16:00 nebo jindy dle domluvy NB291 or online via MS Teams: Monday: 14:30 - 16:00 or any other time after prior notice
PO 9-12h/13-15h STŘ 9-12h/14-15h
Zimní semestr šk. r. 2021/22 čtvrtek 15 až 16:30 hod. (V úterý po přednášce MTP301 dle předchozí dohody)
středa 11.00 - 11.30 hod. Dle dohody, email markovaj@vse.cz
Friday, 12:30-14:30 NB 339 (please drop me an email if you plan to come)
NB290 Vzhledem k současné situaci konzultace probíhají pomocí aplikace MS Teams skrze univerzitní přihlášení, na které jsem k dispozici v průběhu celého dne. Due to current situation, consultations are made through MS Teams using university login. I am available throughout the day, simply contact me via a private message and I shall reply as soon as possible.
Consultations take place upon request
Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.
Pondělí (Monday) 13.00 - 14.30, 295 Nová budova (295 New Building). Online: mail (revy@vse.cz; only from addresses @vse.cz) or phone (+420) 224 095 175. Pondělí (Monday) 29.11.2021: 16.30 - 18.00
Pátek 3. prosince: 7:30-8:30 ráno (areál Žižkov, NB291). Pátek 10. prosince: 7:30-8:30 ráno (areál Žižkov, NB291). Po předchozí domluvě též přes MS TEAMS. // Friday, December 3: 7:30-8:30 a.m. (Žižkov campus, room NB291). Friday, December 10: 7:30-8:30 a.m. (Žižkov campus, room NB291).By prior arrangement also via MS TEAMS.
Konzultační hodiny budou probíhat po předchozí emailové domluvě prezenčně i online formou.
po domluvě emailem xtesz00@vse.cz kancelář NB292/NB291
V týdnu od 30.5.2016 do 1.7.2016 KH jsou v pondělí od 9:00 do 11:00