Konzultační hodiny

po 13:00 - 14:00 Po dobu trvání mimořádných opatření mě, prosím, kontaktujte e-mailem. Následně se domluvíme na formě konzultace, například přes Microsoft Teams nebo přes jiné komunikační cesty. Domluvíme také plánovaný čas konzultace.
Další termíny konzultačních hodin budou zveřejněny před zahájením zimního semestru. V případě potřeby mne kontaktujte e-mailem. Přeji hezké prožití léta J. Brada ------ Dále jsou jen technické poznámky /Next are technical notes only-------- Konzultační hodiny/ Office hours: Non valid information: každý pátek 9:15 - 10:45/ every Friday 9:15-10:45 učebna /room SB 110) čtvrtek 20. června 2019 Thursday 12:00-13:00 další termíny budou z organizačních důvodů oznámeny později (next term will be announced later) Další termíny budou vyhlášeny později/Next office hours will be announced later
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
NB 291 Stř. 17:00 - 18:00 - po předchozí domluvě mailem.
Wednesday 17.30-18.00; 19.30-20.00 VŠE, Friday 17.30-18.00 Czech National Bank (Senovážná 3, Praha 1). Important: Previous email (michal.dvorak@vse.cz) appointment neccessary.
NB290 dle dohody; upon request
kdykoli po domluvě (mail: l.pfeifer@seznam.cz)
Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.
Konzultace úterý nebo středa od 19:30 hod. POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ Consultations on Tuesday or Wednesday 19:30 ONLY AFTER PREVIOUS AGREEMENT
Pondělí (Monday) 13.00 - 14.30, 295 Nová budova (295 New Building). 13. 7. - 23. 8. - konsultační hodiny odpadají (consultations cancelled).
Konzultační hodiny budou probíhat dle dohody po předchozí domluvě emailem.
po domluvě emailem xtesz00@vse.cz kancelář NB292/NB291
V týdnu od 30.5.2016 do 1.7.2016 KH jsou v pondělí od 9:00 do 11:00