Konzultační hodiny


11. 4. 2023 13:00-14:00 NB 294
11. 5. 2023 14:15-15:15 NB 294
18. 4. 2023 13:00-14:00 NB 294
25. 4. 2023 13:00-14:00 NB 294
4. 4. 2023 13:00-14:00 NB 294
4. 5. 2023 14:15-15:15 NB 294
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Ve čt 30.3.2023 se konzultační hodiny mimořádně konají od 9:30 do 10:30 hodin. Konzultační hodiny se konají v LS 2023 takto /Office hours Summer Term 2023: Čt 11:00 - 12:00 / Thursday 11:00-12:00
Pondělí (Monday) 9:30-10:30 hod. (místnost vždy NB293/always in room NB293)
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
NB291 Konzultační hodiny/office hours Čtvrtek/Thursday 12:30-13:45 Nebo dle domluvy mailem/online Konzultační hodiny 30.03 jsou zrušeny. Náhrada - 03.04 13:00-14:00. Office hours on 30.03 are cancelled. Replacement - 03.04 13:00-14:00.
Konzultace osobně nebo online po předchozí domluvě emailem.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Pondělí 15 - 16 hod. Čtvrtek 16 - 17 hod.
Od 5. dubna vždy středa 15.30 - 16.00 hod.
Consultations take place upon request
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Pondělí (Monday) 12.30 - 13.45, 295 Nová budova (295 New Building).
pondělí 3. dubna 8:30 - 9:30 hod (NB291)// Monday, April 3, 8:30-9:30 a.m. (room NB291)
Konzultační hodiny budou probíhat online formou (MS Teams) každý pátek od 7:00-8:00 hod. ráno. Po předchozí emailové domluvě možno konzultovat i prezenčně./Consultations take place online (via MS Teams) every Friday from 7:00 to 8:00 a.m. By prior arrangement, it is possible to consult in-person.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultace jsou možné online přes MS Teams dle předchozí domluvy emailem na zaneta.tesarova@email.cz
Středa - Sudý týden (Wednesday - even week): 9:15-11:00 Pátek - Sudý týden (Friday - even week): 10:45-11:30 V pátek (On Friday) 4.11.2022 : 12:00-13:00.
11. 5. 2023 11:00-12:00 NB 290
13. 4. 2023 11:00-12:00 NB 290
21. 4. 2023 13:30-14:30 NB 290
27. 4. 2023 11:00-12:00 NB 290
5. 5. 2023 13:30-14:30 NB 290
7. 4. 2023 13:30-14:30 NB 290
V průběhu zkouškového období KH po dohodě on-line.
10. 4. 2023 19:30-20:30 NB 184
17. 4. 2023 19:30-20:30 NB 184
3. 4. 2023 19:30-20:30 NB 184