Konzultační hodiny

30.11. středa 13:00 - 14:00 8.12. čtvrtek 13:00 - 14:00 15.12. čtvrtek 13:00 - 14:00
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultační hodiny se konají vždy v Pá 9:30-10:30/Office hours Friday 9:30-10:30 na RB207 Z pátku 9.12.2022 jsou KH mimořádně přesunuty na čt 15:00 - 16:00
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
NB291 středa 12:45-14:00 nebo online přes MS Teams dle domluvy mailem. KH 26.10 se ruší; náhrada - 31.10. 12:00-13:30. NB291 Wednesday 12:45-14:00 or online via MS Teams after prior notice by mail. The office hours on 26.10 are cancelled; replacement - 31.10., 12:00-13:30. Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultace osobně nebo online po předchozí domluvě emailem.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Středa (Wednesday) 16:15 - 16:45 hod. Čtvrtek (Thursday) 16:15 - 16:45 hod. Změna! 30. 11. (středa) pouze 14:15 - 15:00 hod.
Friday, 12:30-14:30 NB 339 (please drop me an email if you plan to come)
Consultations take place upon request
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
kdykoli po domluvě (mail: l.pfeifer@seznam.cz)
Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.
Pondělí (Monday) 13.00 - 14.15, 295 Nová budova (295 New Building). 5. prosince (December 5): 14.15-15.30
Pátek 2. prosince, 8:00-9:00 hod; pondělí 5. prosince 9:00-10:00 // Friday, December 2, 8:00-9:00 a.m.; Monday, December 5, 9:00-10:00 a.m.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Konzultační hodiny budou probíhat online formou (MS Teams) každý pátek od 7:00-8:00 hod. ráno. Po předchozí emailové domluvě možno konzultovat i prezenčně./Consultations take place online (via MS Teams) every Friday from 7:00 to 8:00 a.m. By prior arrangement, it is possible to consult in-person.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultace jsou možné online přes MS Teams dle předchozí domluvy emailem na zaneta.tesarova@email.cz
Středa - Sudý týden (Wednesday - even week): 9:15-11:00 Pátek - Sudý týden (Friday - even week): 10:45-11:30 V pátek (On Friday) 4.11.2022 : 12:00-13:00.
14. 12. 2022 09:15-11:00 NB 290
16. 12. 2022 10:45-11:30 NB 290
21. 12. 2022 09:15-11:00 NB 290
7. 12. 2022 09:15-11:00 NB 290
9. 12. 2022 10:45-11:30 NB 290
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).