Konzultační hodiny

v semestru středa 11:00 - 12:00 1.týden semestru středa 14:30 - 15:30 9.9. 9:30 - 10:30
Konzultační hodiny/ Office hours: pondělí 16. září 2019/Monday 16th September 2019 13:00 - 14:15 (Počínaje 23. zářím 2019 / Since 23th September 2019: každý pátek 9:15 - 10:45/ every Friday 9:15-10:45 učebna /room SB 110) čtvrtek 20. června 2019 Thursday 12:00-13:00 další termíny budou z organizačních důvodů oznámeny později (next term will be announced later) Další termíny budou vyhlášeny později/Next office hours will be announced later
v týdnu od 9. do 13. září 2019 jsou KH z důvodu zahraniční služební cesty zrušeny
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
Wednesday 17.30-18.00; 19.30-20.00 VŠE, Friday 17.30-18.00 Czech National Bank (Senovážná 3, Praha 1). Important: Previous email (michal.dvorak@vse.cz) appointment neccessary.
PO 9-12h/13-15h STŘ 9-12h/14-15h V době letních prázdnin po dohodě přes email.
Během semestru: Středa (sudý týden) 11-12 hod. Čtvrtek 15-16:30 hod. (v současnosti dle individuální dohody přes email)
NB290 dle dohody; upon request
kdykoli po domluvě (mail: l.pfeifer@seznam.cz)
Konzultační hodiny kdykoli po předchozí domluvě.
Konzultace úterý nebo středa od 19:30 hod. POUZE PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ Consultations on Tuesday or Wednesday 19:30 ONLY AFTER PREVIOUS AGREEMENT
Pondělí (Monday) 13.00 - 14.30, 295 Nová budova (295 New Building). Dne 2. září k.h. odpadají (státní zkoušky). September 2 no tutorial.
Během výuky v ZS 2019/2020: úterý 16:15-17:45 hod (KH před začátkem výuky v semestru po předchozí domluvě)
Během výuky v ZS 2019/2020 KH každý čtvrtek od 16:00 do 17:00 hod. v NB 291.
po domluvě emailem xtesz00@vse.cz kancelář NB292/NB291
V týdnu od 30.5.2016 do 1.7.2016 KH jsou v pondělí od 9:00 do 11:00