Konzultační hodiny

od 24. června až do konce srpna se pravidelné KH ruší
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultační hodiny se konají ve zkouškovém období takto /Office hours during exam period: 15.5.2024 St/Wed 9:00 - 10:00 21.5.2024 Út/Tue 9:00 - 10:00 28.5.2024 Út/Tue 9:00 - 10:00 4.6.2024 Út/Tue 9:00 - 10:00 12.6.2024 St/Wed 8:00 - 9:00 18.6.2024 Út/Tue 9:00 - 10:00 24.6.2024 Po/Mon 10:00 - 11:00 Během prázdnin mne kontaktujte, prosím, e-mailem./ During holidays contact me via e-mail, please. Další termíny KH budou vypsány v září 2024 /Futher office hours will be announced in Septemter 2024
Od 24. června až do konce srpna se pravidelné KH ruší.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
KH po dohodě emailem místnost 40 NB
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
NB291 Konzultační hodiny 31.05 jsou zrušeny. Náhrada - 03.06 v 14:00-15:00 Office hours on 31.05 are cancelled. Replacement is on 03.06, 14:00-15:00
Konzultace osobně nebo online po předchozí domluvě emailem.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
KH pondělí 17. 6 12:30 - 13:30 hod. a čtvrtek 20. 6. 13:30 - 14:30 hod.
Od 1. července až do konce srpna se pravidelné KH ruší.
Consultations take place upon request
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Během letních prázdnin probíhají KH (online nebo prezenčně na VŠE na Žižkově) po společné domluvě. // During the summer holidays, consultation hours (online or in person at the University of Economics in Žižkov) are available by prior arrangement
Konzultační hodiny budou probíhat online formou (MS Teams) každý pátek od 7:00-8:00 hod. ráno. Po předchozí emailové domluvě možno konzultovat i prezenčně./Consultations take place online (via MS Teams) every Friday from 7:00 to 8:00 a.m. By prior arrangement, it is possible to consult in-person.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online. Office hours are held in person or online (by prior arrangement via email).
Po předchozí domluvě emailem konzultace osobně nebo online.
Konzultace jsou možné online přes MS Teams dle předchozí domluvy emailem na zaneta.tesarova@email.cz
Středa - Sudý týden (Wednesday - even week): 9:15-11:00 Pátek - Sudý týden (Friday - even week): 10:45-11:30 V pátek (On Friday) 4.11.2022 : 12:00-13:00.
V průběhu zkouškového období KH po dohodě on-line.