Publikace členů katedry

2021

Články v časopise s impakt faktorem

BRIXIOVÁ SCHWIDROWSKI, Zuzana, IMAI, Susumu, KANGOYE, Thierry, YAMEOGO, Nadege Desiree. Assessing gender gaps in employment and earnings in Africa: The case of Eswatini. Development Southern Africa [online]. 2021, roč. 38, č. 4, s. 643–663. eISSN 1470-3637. ISSN 0376-835X. DOI: 10.1080/0376835X.2021.1913996.
[IF a AIS 2020: 1.442 | 0.370] [SJR 2020: 0.407]

DO, Linh Phuong Catherine, LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter. Residual electricity demand: An empirical investigation. Applied Energy [online]. 2021, roč. 283, č. 1 February. 18 s. ISSN 0306-2619. DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.116298. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306261920316846?via%3Dihub.
[IF a AIS 2020: 9.746 | 1.835] [SJR 2020: 3.035]

FALDZINSKI, MarcinFISZEDER, Piotr, ORZESZKO, Witold. Forecasting Volatility of Energy Commodities: Comparison of GARCH Models with Support Vector Regression. Energies [online]. 2021, roč. 14, č. 1, č. čl. 6. 18 s. eISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en14010006. Dostupné také z: https://www.mdpi.com/1996-1073/14/1/6.
[IF a AIS 2020: 3.004 | 0.444] [SJR 2020: 0.598]

FISZEDER, Piotr, ORZESZKO, Witold. Covariance matrix forecasting using support vector regression. Applied Intelligence [online]. 2021, roč. 51, č. October, s. 7029–7042. eISSN 1573-7497. ISSN 0924-669X. DOI: 10.1007/s10489-021-02217-5.
[IF a AIS 2020: 5.086 | 0.694] [SJR 2020: 0.791]

GAGANIS, Chrysovalantis, MOLNÁR, Peter. Economic policies and their effects on financial market. The European Journal of Finance [online]. 2021, roč. 27, č. 10, s. 929–931. eISSN 1466-4364. ISSN 1351-847X. DOI: 10.1080/1351847X.2021.1899955.
[IF a AIS 2020: 1.809 | 0.444] [SJR 2020: 0.535]

GJERSTAD, Peder, MEYN, Peter Filip, MOLNÁR, Peter, DOWLING NASS, Thomas. Do President Trump’s tweets affect financial markets? Decision Support Systems [online]. 2021, roč. 147, č. August, č. čl. 113577. 19 s. ISSN 0167-9236. DOI: 10.1016/j.dss.2021.113577. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167923621000877?via%3Dihub.
[IF a AIS 2020: 5.795 | 1.398] [SJR 2020: 1.564]

HODULA, Martin, KOMÁRKOVÁ, Zlatuše, PFEIFER, Lukáš. The relationship between capital and liquidity prudential instruments. Journal of Regulatory Economics [online]. 2021, roč. 51, č. 1, s. 47–70. eISSN 1573-0468. ISSN 0922-680X. DOI: 10.1007/s11149-020-09420-1.
[IF a AIS 2020: 1.353 | 0.519] [SJR 2020: 0.751]

LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter, VÝROST, Tomáš. Stock market volatility forecasting: Do we need high-frequency data? International Journal of Forecasting [online]. 2021, roč. 37, č. 3, s. 1092–1110. ISSN 0169-2070. DOI: 10.1016/j.ijforecast.2020.12.001. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0169207020301874?via%3Dihub.
[IF a AIS 2020: 3.779 | 1.359] [SJR 2020: 1.268]

MANDEL, MartinVEJMĚLEK, Jan. Analýza vzájemných vztahů v nekryté úrokové paritě (příklad měnového páru CZK/EUR). Politická ekonomie [online]. 2021, roč. 69, č. 3, s. 340–359. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1322.
[IF a AIS 2020: 0.319 | 0.074] [SJR 2020: 0.141]

MANDEL, MartinVEJMĚLEK, Jan. Testing the Properties of Financial Analysts‘ Predictions of Future Spot Exchange Rates (Example of CZK/EUR). Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2021, roč. 71, č. 1, s. 33–51. eISSN 2464-7683. ISSN 0015-1920. DOI: 10.32065/CJEF.2021.01.02. Dostupné také z: https://journal.fsv.cuni.cz/mag/article/show/id/1479.
[IF a AIS 2020: 0.792 | 0.124] [SJR 2020: 0.246]

PFEIFER, Lukáš, HODULA, Martin. New kid on the block: leverage ratio and its implications for banking regulation. The European Journal of Finance [online]. 2021, roč. 27, č. 10, s. 1009–1028. eISSN 1466-4364. ISSN 1351-847X. DOI: 10.1080/1351847X.2020.1789185.
[IF a AIS 2020: 1.809 | 0.444] [SJR 2020: 0.535]

PFEIFER, LukášHODULA, Martin. A profit-to-provisioning approach to setting the countercyclical capital buffer. Economic Systems [online]. 2021, roč. 45, č. 1. 18 s. ISSN 0939-3625. DOI: 10.1016/j.ecosys.2021.100853. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0939362521000017?via%3Dihub.
[IF a AIS 2020: 3.208 | 0.722] [SJR 2020: 0.892]

ŠIMÁČEK, Milan. Transmise měnové politiky a spodní efektivní hranice měnověpolitické úrokové sazby. Politická ekonomie [online]. 2021, roč. 69, č. 2, s. 227–253. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1310.
[IF a AIS 2020: 0.319 | 0.074] [SJR 2020: 0.141]

TŮMA, Zdeněk. Corporate Governance of Financial Stability. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2021, roč. 71, č. 4, s. 268–281. eISSN 2464-7683. ISSN 0015-1920. DOI: 10.32065/CJEF.2021.04.01. Dostupné také z: https://journal.fsv.cuni.cz/storage/1490_attachment.pdf.
[IF a AIS 2020: 0.792 | 0.124] [SJR 2020: 0.246]

Články v časopise (Scopus)

GEVORGYAN, Kristine. Demographic Changes and Current Account Imbalances. Journal of Economic Development [online]. 2021, roč. 46, č. 3, s. 1–22. ISSN 0254-8372. Dostupné z: http://www.jed.or.kr/full-text/46-3/46-3-1.pdf.
[SJR 2020: 0.178]

MALOVANÁ, Simona, TESAŘOVÁ, Žaneta. What is the Sustainable Level of Banks‘ Credit Losses and Provisions? Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor [online]. 2021, roč. 21, č. 3, s. 235–258. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2021-0011.
[SJR 2020: 0.178]

PIKHART, ZdeněkPIKHARTOVÁ, ŠárkaPROCHÁZKA, Pavel. Adverse consequences of economic policy in combating global climate change in the Czech Republic. Society and Economy [online]. 2021, roč. 43, č. 2, s. 147–164. eISSN 1588-970X. ISSN 1588-9726. DOI: 10.1556/204.2021.00002.
[SJR 2020: 0.157]

SIUDA, VojtěchSZABO, Milan. Measuring Sovereign Credit Risk of the EU countries. Journal of Central Banking Theory and Practice [online]. 2021, roč. 10, č. 3, s. 169–192. eISSN 2336-9205. ISSN 1800-9581. DOI: 10.2478/jcbtp-2021-0030.
[SJR 2020: 0.269]

Články v časopise – recenzované

BONDARENKO, MariiaBRŮNA, Karel. The Impact of FX Exposure on the Firm’s Stock Market Return. European Financial and Accounting Journal [online]. 2021, roč. 16, č. 1, s. 45–70. eISSN 1805-4846. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.248. Dostupné také z: https://efaj.vse.cz/pdfs/efa/2021/01/03.pdf.

BRADA, Jaroslav. Ekonomický pohled na kriminalitu související se slibovaným zhodnocením peněžních prostředků via obchodů s CFD. Bezpečnostní teorie a praxe [online]. 2021, č. 1, s. 113–130. ISSN 1801-8211. Dostupné z: https://veda.polac.cz/wp-content/uploads/2021/04/Ekonomicky-pohled-na-kriminalitu-souvisejici-se-slibovanym-zhodnocenim-peneznich-prostredku.pdf.

BRADA, Jaroslav. Problémy při odůvodňování správnosti plánovaných odčerpatelných peněžních toků v oceněních založených na metodách DCF. Oceňování. 2021, roč. 14, č. 3, s. 3–20. ISSN 1803-0785.

MARKOVÁ, Jana, ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv PZI na vnější rovnováhu pobaltských republik z pohledu platební bilance. Scientia et Societas [online]. 2021, roč. 17, č. 4, s. 3–28. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118. Dostupné z: https://sets7.webnode.cz/_files/200000327-5b7955b797/Scientia%204_2021%20web.pdf.

PASTUCHA, Filip. Analýza exportní a importní funkce ČR: agregovaný a strukturální pohled. Český finanční a účetní časopis [online]. 2021, roč. 16, č. 2, s. 5–26. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.560. Dostupné také z: https://cfuc.actavia.vse.cz/pdfs/cfu/2021/02/02.pdf.

ŠÍMA, Ondřej. Vliv mezinárodního pohybu výrobního faktoru kapitálu a práce na bilanci prvotních důchodů. Český finanční a účetní časopis [online]. 2021, roč. 16, č. 2, s. 27–45. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.561. Dostupné také z: https://cfuc.vse.cz/pdfs/cfu/2021/02/03.pdf.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

PAVLÍK, Petr. Review of Public Aid to EU Banks Between 2008 and 2019. In: Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA). Cordoba, 30.05.2021 – 31.05.2021. Cordoba : International Business Information Management Association (IBIMA), 2021, s. 1595–1607. eISBN 978-0-9998551-6-4. eISSN 2767-9640.

ŠIMPACH, OndřejKODERA, JanZÁVODSKÝ, Prokop. Benedikt Korda and the development of econometrics and operational research on Prague School of Economics. In: The 15th International Days of Statistics and Economics [online]. Praha, 09.09.2021 – 11.09.2021. Slaný : Melandrium, 2021, s. 1048–1058. ISBN 978-80-87990-25-4. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2021/article/499-Simpach-Ondrej-paper.pdf.

TRAN, Van Quang, KUKAL, Jaromír. Analysis of profitability of cryptocurrencies trading strategy based on technical analysis. In: Proceedings of the 39th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME2021) [online]. Praha, 08.09.2021 – 10.09.2021. Praha : Czech University of Life Sciences Prague, 2021, s. 499–504. eISBN 978-80-213-3126-6. Dostupné z: https://mme2021.v2.czu.cz/dl/99363?lang=en.

Knižní monografie – učebnice

TITZE, Miroslav, aj. Praktické příklady z makroekonomické analýzy [online]. 2. přepracované a rozšířené. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2021. 333 s. ISBN 978-80-245-2415-3. Dostupné z: https://oeconomica.vse.cz/wp-content/uploads/publication/21470/Titze_Prakticke-priklady-z-makroekonomicke-analyzy.pdf. (Další autoři: ZAMRAZILOVÁ, EvaVEJMĚLEK, JanPAVELEK, Petr).

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, Martin, DVOŘÁK, Pavel. Co nás čeká s rostoucím státním dluhem? Bankovnictví. 2021, č. 6, s. 38–41. ISSN 1212-4273.

Recenze

TÁBORSKÝ, František. Makroekonomie v praxi. (Rec.: LIPSCHITZ, Lelie, SCHADLER, Susan, Macroeconomics for Professionals: A Guide for Analysts and Those Who Need to Understand Them. 2. vyd. Milton Keynes, Velká Británie : Cambridge University Press, 2020. ISBN 978-1-316-51589-1.) In: Politická ekonomie [online]. 2021, roč. 69, č. 6, s. 722–725. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1332.

Oponentské posudky

BRŮNA, Karel. posudek „PFEIFER, Lukáš, Finanční stabilita bankovního sektoru a možnosti jejího prosazování. Plzeň : NAVA – Nakladatelská a vydavatelská agentura, 2020. ISBN 978-80-7211-585-3.” Praha : Katedra měnové teorie a politiky VŠE v Praze, 2021. 6 s.

BRŮNA, Karel. posudek „DE BATZ, Laure Sabine Marie, Three Essays on Corporate Financial Misconduct and Market Reactions. Praha : Institut ekonomických studií FSV UK, 2021.” Praha : Katedra měnové teorie a politiky VŠE v Praze, 2021. 3 s. Doktorská disertační práce 165 stran.

MANDEL, Martin. posudek „STANIEK, Dušan, Meziměnová úroková báze a její transmise do klientských úrokových sazeb. Praha : Katedra bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, 2021.” Praha : Katedra měnové teorie a politiky VŠE v Praze, 2021. 3 s. Dostupné z: https://insis.vse.cz/zp/76771/posudek/oponent/71612. Doktorská disertační práce 170 stran.

MANDEL, Martin. posudek „FRÝD, Lukáš, Pětice empirických studií při uvolnění silných ekonometrických předpokladů. Praha : Katedra ekonometrie VŠE v Praze, 2021.” Praha : Katedra měnové teorie a politiky VŠE v Praze, 2021. 3 s. Dostupné z: https://insis.vse.cz/zp/59824/posudek/oponent/69769. Doktorská disertační práce 148 stran.

MANDEL, Martin. posudek „KUČERA, Adam, Topics in Yield Curve Modeling. Praha : Institut ekonomických studií FSV UK, 2021.” Praha : Katedra měnové teorie a politiky VŠE v Praze, 2021. 2 s. Doktorská disertační práce 159 stran.

Jiné publikace

CAO, Jin, DINGER, Valeriya, GÓMEZ, Tomás, GRIC, Zuzana, HODULA, Martin, JARA, Alejandro, JUELSRUD, Ragnar, LIAUDINSKAS, Karolis, MALOVANÁ, SimonaMonetary Policy Spillover to Small Open Economies: Is the Transmission Different under Low Interest Rates?. [online]. Praha : Česká národní banka, 2021. 46 s. Working Paper Series WP 6/2021. ISSN 1803-7070. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2021_06.pdf.

ČASTA, MartinDeriving Equity Risk Premium Using Dividend Futures. [online]. Praha : Česká národní banka, 2021. 22 s. Working paper series WP 1/2021. ISSN 1803-7070. Dostupné z: https://www.cnb.cz/export/sites/cnb/en/economic-research/.galleries/research_publications/cnb_wp/cnbwp_2021_01.pdf.

HORVÁTH, Roman, KASZAB, Lóránt, MARŠÁL, AlešInterest Rate Rules, Rigidities and Inflation Risks in a Macro-Finance Model. [online]. Budapest : Magyar Nemzeti Bank, 2021. 42 s. MNB Working Papers WP 2/2021. eISSN 1585-5600. Dostupné z: https://mnb.hu/letoltes/mnb-wp-2021-2-final-1.pdf.

2020

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, KarelMANDEL, Martin. Analýza vývoje čistých domácích a zahraničních aktiv bankovní soustavy (příklad České republiky v letech 1996-2017). Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 5, s. 489–514. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1291.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

BRŮNA, KarelTRAN, Van Quang. The central banks‘ ability to control variability of money market interest rates: The case of inflation targeting countries. Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 384–402. ISSN 0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.04.012. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0167268120301256?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482]
[FORD-AIS-Q 2019: Q1 D2 (50200)]

DUDZICH, Viktar. Příčiny odchylek nominálních kurzů od absolutní parity kupní síly v tranzitivních ekonomikách. Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 2, s. 194–212. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1273.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

ENOKSEN, F. A., LANDSNES, Ch. J., LUČIVJANSKÁ, KatarínaMOLNÁR, Peter. Understanding risk of bubbles in cryptocurrencies. Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 129–144. ISSN 0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.05.005. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301505?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482]
[FORD-AIS-Q 2019: Q1 D2 (50200)]

HAUGOM, Peter, MOLNÁR, Peter, TYSDAHL, Magne. Determinants of the Forward Premium in the Nord Pool Electricity Market. Energies [online]. 2020, roč. 13, č. 5. 18 s. eISSN 1996-1073. DOI: 10.3390/en13051111.
[IF a AIS 2019: 2.702 | 0.386] [SJR 2019: 0.635]
[FORD-AIS-Q 2019: Q3 (20700)]

HELSETH, Marius Aleksander Emblem, KRAKSTAD, Svein Olav, MOLNÁR, Peter, NORLIN, Karl-Martin. Can policy and financial risk predict stock markets? Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2020, roč. 176, č. August, s. 701–719. ISSN 0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2020.04.001. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268120301128?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 1.591 | 1.317] [SJR 2019: 1.482]
[FORD-AIS-Q 2019: Q1 D2 (50200)]

JAKL, Jakub. Outreach and Effects of the ECB Corporate Sector Purchase Programme. Prague Economic Papers [online]. 2020, roč. 29, č. 3, s. 291–314. eISSN 2336-730X. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.729. Dostupné také z: https://pep.vse.cz/artkey/pep-202003-0003_outreach-and-effects-of-the-ecb-corporate-sector-purchase-programme.php.
[IF a AIS 2019: 0.687 | 0.100] [SJR 2019: 0.257]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200)]

LYÓCSA, Štefan, BAUMÖHL, Eduard, VÝROST, Tomáš, MOLNÁR, Peter. Fear of the coronavirus and the stock markets. Finance Research Letters [online]. 2020, roč. 36, č. October. 7 s. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2020.101735. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612320310813?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 3.527 | 0.459] [SJR 2019: 0.999]
[FORD-AIS-Q 2019: Q3 (50200)]

LYÓCSA, ŠtefanMOLNÁR, Peter. Stock market oscillations during the Corona crash: The role of fear and uncertainty. Finance Research Letters [online]. 2020, roč. 36, č. October. 8 s. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2020.101707. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612320309818?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 3.527 | 0.459] [SJR 2019: 0.999]
[FORD-AIS-Q 2019: Q3 (50200)]

LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter, PLÍHAL, Tomáš, ŠIRAŇOVÁ, Mária. Impact of macroeconomic news, regulation and hacking exchange markets on the volatility of bitcoin. Journal of Economic Dynamics and Control [online]. 2020, roč. 119, č. October. 21 s. ISSN 0165-1889. DOI: 10.1016/j.jedc.2020.103980. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0165188920301482?via%3Dihub.
[IF a AIS 2019: 1.204 | 0.949] [SJR 2019: 1.169]
[FORD-AIS-Q 2019: Q2 (50200)]

POUR, Jiří. Analýza relativní přeinvestovanosti či podinvestovanosti ekonomik na panelových datech 122 zemí světa. Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 3, s. 290–321. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1280.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

POUR, Jiří. Národní úspory a analýza relativní přespořenosti či podspořenosti ekonomik. Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 6, s. 650–678. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1301.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

ŠÍMA, Ondřej. Reálná ekonomika jako zdroj nerovnováhy obchodní bilance – základní přístup. Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 3, s. 322–347. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1281.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

TÁBORSKÝ, František. Aplikace Taylorova pravidla na měnovou politiku ČNB. Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 6, s. 630–649. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1296.
[IF a AIS 2019: 0.351 | 0.035] [SJR 2019: 0.161]
[FORD-AIS-Q 2019: Q4 (50200, 50600)]

Články v časopise (Scopus)

DUDZICH, Viktar. Relationships between exchange rate regime, real exchange rate volatility and currency structure of government bonds in emerging markets. Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor [online]. 2020, roč. 20, č. 1, s. 3–22. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2020-0001.
[SJR 2019: 0.187]

TESAŘOVÁ, Žaneta. The Wagner’s law testing in the Visegrád Four countries. Review of Economic Perspectives – Národohospodářský obzor [online]. 2020, roč. 20, č. 4, s. 409–430. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2020-0020.
[SJR 2019: 0.187]

Články v časopise – recenzované

DUDZICH, Viktar. Exchange Rate Regimes and Macroeconomic Development in Sub-Saharan Africa. Scientia et Societas [online]. 2020, roč. 16, č. 3, s. 20–37. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118. Dostupné z: http://sets7.webnode.cz/_files/200000307-813b9813bb/Scientia%203_2020%20web.pdf.

POUR, Jiří. Analýza souvislostí strukturální nápravy vnější ekonomické nerovnováhy a dlouhodobého ekonomického růstu. Český finanční a účetní časopis [online]. 2020, roč. 15, č. 1, s. 5–26. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.541. Dostupné také z: https://cfuc.vse.cz/artkey/cfu-202001-0001_analyza-souvislosti-strukturalni-napravy-vnejsi-ekonomicke-nerovnovahy-a-dlouhodobeho-ekonomickeho-rustu.php.

ŠÍMOVÁ, Kateřina. Verifikace Feldsteinovy-Horiokovy hádanky (příklad zemí Evropské unie). Český finanční a účetní časopis [online]. 2020, roč. 15, č. 2, s. 43–60. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.546. Dostupné také z: https://cfuc.vse.cz/pdfs/cfu/2020/02/03.pdf.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

KODERA, JanTRAN, Van Quang. A Modified Kaldor-Kalecki Model and its Impulse Response Analysis. In: 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) – Conference Proceedings [online]. Brno, 09.09.2020 – 11.09.2020. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 273–279. ISBN 978-80-7509-734-7. Dostupné z: https://mme2020.mendelu.cz/wcd/w-rek-mme/mme2020_conference_proceedings_final_final.pdf.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Time to Build and Aggregate Fluctuations with Sticky Prices and Wages. In: 38th International Conference on Mathematical Methods in Economics (MME 2020) – Conference Proceedings [online]. Brno, 09.09.2020 – 11.09.2020. Brno : Mendelova univerzita v Brně, 2020, s. 280–285. ISBN 978-80-7509-734-7. Dostupné z: https://mme2020.mendelu.cz/wcd/w-rek-mme/mme2020_conference_proceedings_final_final.pdf.

ŠÍMA, Ondřej. Twin Deficit Theory and its Verification. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 14th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2020 – 12.09.2020. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2020, s. 1008–1017. ISBN 978-80-87990-22-3. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2020/article/403-Sima-Ondrej-paper.pdf.

ŠÍMOVÁ, Kateřina. (Im)balance of Saving and Investment in Institutional Sectors of National Economy. In: LÖSTER, Tomáš, PAVELKA, Tomáš (ed.). The 14th International Days of Statistics and Economics Conference Proceedings [online]. Praha, 10.09.2020 – 12.09.2020. Slaný : Libuše Macáková, Melandrium, 2020, s. 1028–1037. ISBN 978-80-87990-22-3. Dostupné z: https://msed.vse.cz/msed_2020/article/404-Simova-Katerina-paper.pdf.

Články v denním tisku

ŠÍMOVÁ, Kateřina. VŠE o… schopnosti „černých labutí” odkrývat slabší místa v systému. Hospodářské noviny [online]. 2020, č. 30.4. 1 s. eISSN 1213-7693. ISSN 0862-9587. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66757540-vse-o-schopnosti-cernych-labuti-odkryvat-slabsi-mista-v-systemu.

Výzkumné zprávy – oponované

PIKHART, Zdeněk, PFEIFER, Lukáš. Výzvy a rizika pro fiskální a finanční stabilitu na počátku 21. století a rámcové možnosti jejich řešení. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 2/2020. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2020. 134 s. ISBN 978-80-88018-31-5.

Recenze

ŠÍMOVÁ, Kateřina. Popularizace ekonomických bublin. (Rec.: STROUKAL, Dominik, Ekonomické bubliny – kdo je nafukuje, proč praskají a jak v další krizi neztratit vše. 1. vyd. Praha : Grada, 2019. ISBN 978-80-271-2194-6.) In: Politická ekonomie [online]. 2020, roč. 68, č. 1, s. 108–112. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1271.

2019

Knižní monografie

TRAN, Van QuangMakroekonomické modely pro měnovou analýzu. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2019. 250 s. ISBN 978-80-245-2305-7.

Knižní monografie – příspěvek

MANDEL, Martin. Měnový kurz české (československé) koruny: Poznatky a otazníky. In: Česko-slovenská koruna v podpisech: Tradice-tvorba-teorie. Praha : AcE, s.r.o. pro Památkovou komoru ČR, 2019, s. 41–60. 350 s. ISBN 978-80-87492-14-7.

Články v časopise s impakt faktorem

AALBORG, Halvor Aarhus, MOLNÁR, Peter, DE VRIES, Jon Erik. What can explain the price, volatility and trading volume of Bitcoin? Finance Research Letters [online]. 2019, roč. 29, s. 255–265. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2018.08.010. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612318302058?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.709 | 0.307] [SJR 2018: 0.770]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

ARLT, JosefMANDEL, Martin. Determinanty forwardového kurzu a role rizikových prémií (příklad měnových párů CZK/EUR a CZK/USD). Politická ekonomie [online]. 2019, roč. 67, č. 5, s. 476–489. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1263.
[IF a AIS 2018: 0.341 | 0.038] [SJR 2018: 0.162]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200, 50600)]

BAŠTA, MilanMOLNÁR, Peter. Long-term dynamics of the VIX index and its tradable counterpart VXX. Journal of Futures Markets [online]. 2019, roč. 39, č. 3, s. 322–341. eISSN 1096-9934. ISSN 0270-7314. DOI: 10.1002/fut.21974.
[IF a AIS 2018: 1.449 | 0.403] [SJR 2018: 0.829]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

BOE, Kristine S., JORDAL, Therese, MIKULA, Štěpán, MOLNÁR, Peter. Do political risks harm development of oil fields? Journal of Economic Behavior & Organization [online]. 2019, roč. 157, s. 338–358. ISSN 0167-2681. DOI: 10.1016/j.jebo.2018.01.005. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0167268118300052?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.404 | 1.340] [SJR 2018: 1.714]
[FORD-AIS-Q 2018: Q1 D2 (50200)]

BRŮNA, KarelBLAHOVÁ, Naděžda. Constraints in the Supply of Credit in an Open Transition Economy under New Basel III Requirements: The Case of the Czech Republic. Eastern European Economics [online]. 2019, roč. 57, č. 1, s. 70–85. eISSN 1557-9298. ISSN 0012-8775. DOI: 10.1080/00128775.2018.1496457.
[IF a AIS 2018: 1.080 | 0.161] [SJR 2018: 0.345]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200)]

DO, Linh Phuong Catherine, LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter. Impact of wind and solar production on electricity prices: Quantile regression approach. Journal of the Operational Research Society [online]. 2019, roč. 70, č. 10, s. 1752–1768. eISSN 1476-9360. ISSN 0160-5682. DOI: 10.1080/01605682.2019.1634783.
[IF a AIS 2018: 1.754 | 0.474] [SJR 2018: 0.819]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

FISZEDER, Piotr, FAłDZIńSKI, Marcin, MOLNÁR, Peter. Range-based DCC models for covariance and value-at-risk forecasting. Journal of Empirical Finance [online]. 2019, roč. 54, s. 58–76. ISSN 0927-5398. DOI: 10.1016/j.jempfin.2019.08.004. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0927539819300696?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.244 | 0.704] [SJR 2018: 1.072]
[FORD-AIS-Q 2018: Q2 (50200)]

GEVORGYAN, Kristine. Do demographic changes affect house prices? Journal of Demographic Economics [online]. 2019, roč. 85, č. 4, s. 305–320. eISSN 2054-0906. ISSN 2054-0892. DOI: 10.1017/dem.2019.9. Dostupné také z: https://www.cambridge.org/core/journals/journal-of-demographic-economics/article/do-demographic-changes-affect-house-prices/EDCD6AA8D40A41F19D9D24B4AD4F053A.
[IF a AIS 2018: 0.647 | 1.137] [SJR 2018: 1.581]
[FORD-AIS-Q 2018: Q1 D2 (50400)]

HÁBA, Stanislav. Způsoby ukončení kvantitativního uvolňování na příkladech Japonska, Spojeného království a Spojených států amerických. Politická ekonomie [online]. 2019, roč. 67, č. 1, s. 48–64. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1225.
[IF a AIS 2018: 0.341 | 0.038] [SJR 2018: 0.162]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200, 50600)]

HORPESTAD, Jone B., LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter, OLSEN, Torbjorn B. Asymmetric volatility in equity markets around the world. The North American Journal of Economics and Finance [online]. 2019, roč. 48, s. 540–554. ISSN 1062-9408. DOI: 10.1016/j.najef.2018.07.011. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1062940817303984?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.199 | 0.264] [SJR 2018: 0.552]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

KIM, Neri, LUČIVJANSKÁ, Katarína, MOLNÁR, Peter, VILLA, Roviel. Google searches and stock market activity: Evidence from Norway. Finance Research Letters [online]. 2019, roč. 28, s. 208–220. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2018.05.003. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1544612317307377?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.709 | 0.307] [SJR 2018: 0.770]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

KUČERA, Adam, DVOŘÁK, Michal, KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. The Czech Government Yield Curve Decomposition at the Lower Bound. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2019, roč. 69, č. 1, s. 2–36. eISSN 2464-7683. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1427_02_36_kucera_final_issue_1_2019_.pdf.
[IF a AIS 2018: 0.604 | 0.084] [SJR 2018: 0.245]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200)]

LYÓCSA, Štefan, MOLNÁR, Peter, PLÍHAL, Tomáš. Central bank announcements and realized volatility of stock markets in G7 countries. Journal of International Financial Markets, Institutions and Money [online]. 2019, roč. 58, s. 117–135. ISSN 1042-4431. DOI: 10.1016/j.intfin.2018.09.010. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1042443117305887?via%3Dihub.
[IF a AIS 2018: 1.836 | 0.529] [SJR 2018: 0.956]
[FORD-AIS-Q 2018: Q3 (50200)]

PIKHART, Zdeněk. Fiskální impuls a pokrizový odhad fiskálních multiplikátorů v České republice. Politická ekonomie [online]. 2019, roč. 67, č. 6, s. 577–592. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1256.
[IF a AIS 2018: 0.341 | 0.038] [SJR 2018: 0.162]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200, 50600)]

ŠEDIVÝ, Jan. Optimální způsob sjednání derivátu za přítomnosti rizika protistrany. Politická ekonomie [online]. 2019, roč. 67, č. 1, s. 65–81. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1217.
[IF a AIS 2018: 0.341 | 0.038] [SJR 2018: 0.162]
[FORD-AIS-Q 2018: Q4 (50200, 50600)]

Články v časopise (Scopus)

JAKL, Jakub. The True Nature of the Portfolio Balance Channel of Quantitative Easing Policy. Národohospodářský obzor [online]. 2019, roč. 19, č. 2, s. 95–117. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2019-0006.
[SJR 2018: 0.210]

PFEIFER, LukášPIKHART, Zdeněk. Leverage Ratio and its Potential For Enhancing the Effectiveness of Capital Regulation. Journal of Central Banking Theory and Practice [online]. 2019, roč. 8, č. 2, s. 129–146. eISSN 2336-9205. DOI: 10.2478/jcbtp-2019-0017.
[SJR 2018: 0.230]

PIKHART, Zdeněk, FROŇKOVÁ, Pavla. Estimating Natural Rate of Interest and Equilibrium Exchange Rate: A Case of the Czech Republic. Národohospodářský obzor [online]. 2019, roč. 19, č. 4, s. 231–248. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2019-0013.
[SJR 2018: 0.210]

Články v časopise – recenzované

BLAHOVÁ, Naděžda. Nad rizikem svrchovaných expozic. Český finanční a účetní časopis [online]. 2019, roč. 14, č. 1, s. 17–33. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.525.

BRADA, JaroslavKRABEC, Tomáš. Regulatorní aspekty spotřebitelského úvěrového financování v ČR pohledem law and economics. Obchodněprávní revue. 2019, roč. 11, č. 7–8, s. 169–212. ISSN 1803-6554.

JAKL, Jakub. The SER Spread Under the ECB Quantitative Easing. European Financial and Accounting Journal [online]. 2019, roč. 14, č. 2, s. 43–70. eISSN 1805-4846. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.226.

MARKOVÁ, Jana, ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Vliv přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance Chorvatska a Slovinska. Scientia et Societas. 2019, roč. 15, č. 1, s. 3–21. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118.

REVENDA, Zbyněk. Banking in the Czech Republic – from crises to stability. Tap chi Khoa hoc & Dao tao Ngan hang (Journal on banking science and training of Vietnam Banking Academy) [online]. 2019, roč. 209, č. 10, s. 70–86. ISSN 1859-011X. Dostupné z: https://tailieu.vn/doc/banking-in-the-czech-republic-from-crises-to-stability-2186813.html.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, NaděždaBRŮNA, Karel. Basel III Capital Requirements and Constraint of Credit Supply in Open Transition Economy. In: Global Versus Local Perspectives on Finance and Accounting – 19th Annual Conference on Finance and Accounting (ACFA 2018) [online]. Praha, 25.05.2018. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2019, s. 33–41. ISBN 978-3-030-11850-1. eISBN 978-3-030-11851-8. DOI: 10.1007/978-3-030-11851-8_3.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Detecting hidden patterns of exchange rate returns with recurrence analysis. In: Mathematical Methods in Economics – 37th International Conference [online]. České Budějovice, 11.09.2019 – 13.09.2019. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 55–60. eISBN 978-80-7394-760-6. Dostupné z: https://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf.

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Portfolio optimization with VaR and CVaR: the case of Gold and Euro portfolio. In: Mathematical Methods in Economics – 37th International Conference [online]. České Budějovice, 11.09.2019 – 13.09.2019. České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, 2019, s. 156–161. eISBN 978-80-7394-760-6. Dostupné z: https://mme2019.ef.jcu.cz/files/conference_proceedings.pdf.

Články v časopise – nerecenzované

VEJMĚLEK, Jan. Exporters are holding their ground despite growing protectionism. Doing Business in the Czech Republic. 2019, s. 15–17. ISSN 1211-0949.

Články v denním tisku

MANDEL, Martin. VŠE o… (ne)posilování koruny. Hospodářské noviny [online]. 2019, č. 25.4. 1 s. eISSN 1213-7693. ISSN 0862-9587. Dostupné z: https://archiv.ihned.cz/c1-66560100-vse-o-ne-posilovani-koruny.

Výzkumné zprávy – oponované

BRŮNA, KarelBRADA, JaroslavExpertní stanovisko – Dodatek č. 1 k Expertnímu stanovisku Fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze ze dne 12. června 2013 „Posouzení, zda před zářím 2008 bylo možné z veřejně dostupných informací dovodit, že islandské banky Kaupthing, Glitnir a Landsbanki jakožto emitenti dluhopisů nedostojí v důsledku uvalení tzv. moratoria svým závazkům z emitovaných dluhopisů”. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2019. 172 s.

Recenze

MARKOVÁ, Jana. Nová kniha o současných problémech mezinárodního měnového a finančního systému. (Rec.: SEDLÁČEK, Petr, Mezinárodní měnový systém a globální finanční krize. 1. vyd. Praha : Professional Publishing, 2018. ISBN 978-80-88260-18-9.) In: Politická ekonomie [online]. 2019, roč. 67, č. 5, s. 567–573. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1250.

Jiné publikace

DVOŘÁK, Michal, KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. Testovat základní scénář na sektoru penzijních společností je důležité. [online]. čnBlog – Oficiální blog České národní banky, 2019. 1 s. Dostupné z: http://www.cnb.cz/cs/o_cnb/blog_cnb/prispevky/dvorak_komarkova_20190322.html#.

2018

Knižní monografie

MANDEL, Martin, TOMŠÍK, Vladimír. Monetární ekonomie v období konvergence a krize. 1. vyd. Praha : Management Press, 2018. 432 s. ISBN 978-80-7261-545-2.

BLAHOVÁ, NaděždaRizika bank a jejich regulace. 1. vyd. Jesenice : Ekopress, s.r.o, 2018. 283 s. ISBN 978-80-87865-47-7.

Knižní monografie – příspěvek

KODEROVÁ, Jitka. Měnová odluka od Rakouska. In: 100 let česko-slovenské koruny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2018, s. 11–17. 346 s. ISBN 978-80-7380-697-2. Kapitola 1.1.

KODEROVÁ, Jitka. Měnové reformy po 2. světové válce a plánované hospodářství. In: 100 let česko-slovenské koruny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2018, s. 25–37. 346 s. ISBN 978-80-7380-697-2. Kapitola 1.3.

TOMŠÍK, Vladimír, MANDEL, Martin. Česká koruna a měnová politika v období přílivu kapitálu. In: 100 let česko-slovenské koruny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2018, s. 48–56. 346 s. ISBN 978-80-7380-697-2. Kapitola 1.5.

TOMŠÍK, Vladimír, MANDEL, Martin. Období ekonomické transformace a československá (resp. česká) koruna. In: 100 let česko-slovenské koruny. Plzeň : Aleš Čeněk, 2018, s. 37–48. 346 s. ISBN 978-80-7380-697-2. Kapitola 1.4.

Knižní monografie – učebnice

ZAMRAZILOVÁ, Eva, aj. Praktické příklady z makroekonomické analýzy. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2018. 181 s. ISBN 978-80-245-2252-4. (Další autoři: PAVELEK, PetrTITZE, MiroslavVEJMĚLEK, Jan).

Články v časopise s impakt faktorem

BAŠTA, MilanMOLNÁR, Peter. Oil market volatility and stock market volatility. Finance Research Letters [online]. 2018, roč. 26, s. 204–214. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2018.02.001. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612317304750.
[IF a AIS 2017: 1.085 | 0.293] [SJR 2017: 0.565]

BRŮNA, KarelTRAN, Van Quang. Inflation Targeting and Variability of Money Market Interest Rates Under a Zero Lower Bound. Finance a úvěr – Czech Journal of Economics and Finance [online]. 2018, roč. 68, č. 6, s. 519–536. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1423_519_536_bruna_tran_final_issue_06_2018.pdf.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 2017: 0.259]

GAUGOM, Erik, HOFF, Guttorm, MOLNÁR, Peter, MORTENSEN, Maria, WESTGAARD, Sjur. The Forward Premium in the Nord Pool Power Market. Emerging Markets Finance and Trade [online]. 2018, roč. 54, č. 8, s. 1793–1807. eISSN 1558-0938. ISSN 1540-496X. DOI: 10.1080/1540496X.2018.1441021.
[IF a AIS 2017: 0.828 | 0.152] [SJR 2017: 0.404]

KUČERA, Lukáš. Investice v transmisním mechanismu cílování inflace – verifikace zdrojů variability investic v České republice. Politická ekonomie [online]. 2018, roč. 66, č. 2, s. 201–217. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1184.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

MOLNÁR, Peter, BERNTSEN, Martin, BOE, Kristine Skjong, JORDAL, Therese. Determinants of oil and gas investments on the Norwegian Continental Shelf. Energy [online]. 2018, roč. 148, s. 904–914. ISSN 0360-5442. DOI: 10.1016/j.energy.2018.01.147. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0360544218301750.
[IF a AIS 2017: 4.968 | 0.951] [SJR 2017: 1.990]

REVENDA, Zbyněk. Krytí peněz v současnosti – mýty, varianty a realita. Politická ekonomie [online]. 2018, roč. 66, č. 5, s. 633–651. eISSN 2336-8225. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1219.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

THIES, Sven, MOLNÁR, Peter. Bayesian change point analysis of Bitcoin returns. Finance Research Letters [online]. 2018, roč. 27, s. 223–227. ISSN 1544-6123. DOI: 10.1016/j.frl.2018.03.018. Dostupné také z: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1544612318300710?via%3Dihub.
[IF a AIS 2017: 1.085 | 0.293] [SJR 2017: 0.565]

Články v časopise (Scopus)

BAŠTA, MilanMOLNÁR, Peter. Long-term dynamics of the VIX index and its tradable counterpart VXX. Journal of Futures Markets [online]. 2018, roč. 39, č. 3, s. 322–341. eISSN 1096-9934. DOI: 10.1002/fut.21974.
[SJR 2017: 0.895]

HODULA, Martin, PFEIFER, Lukáš. Fiscal-Monetary-Financial Stability Interactions in a Data-Rich Environment. Národohospodárský obzor [online]. 2018, roč. 18, č. 3, s. 195–224. eISSN 1804-1663. ISSN 1213-2446. DOI: 10.2478/revecp-2018-0012.
[SJR 2017: 0.153]

PIKHART, Zdeněk. Cyclical-Adjusted External Balance of Goods and Services in the Czech Republic. Statistika [online]. 2018, roč. 98, č. 2, s. 103–112. eISSN 1804-8765. ISSN 0322-788X. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/61266319/32019718q2103.pdf/caffeb17-393a-4f73-8855-44ef17ff761c?version=1.0.

Články v časopise z databáze ERIH

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Investment in cryptocurrencies: How risky are they? Trendy v podnikání – business trends [online]. 2018, roč. 8, č. 1, s. 3–11. ISSN 1805-0603. DOI: 10.24132/jbt.2018.8.1.3_11. Dostupné také z: https://drive.google.com/file/d/1ZWMBUXNVn4BhEV6NP1nO3eUuHnT4NwZE/view.

Články v časopise ze seznamu RVVI

KOVÁČ, Michal. Konstrukce stres testu pro regulatorní účely modelem VEC. Český finanční a účetní časopis [online]. 2018, roč. 13, č. 2, s. 43–59. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.512.

KOVÁČ, Michal. Porovnání stres test modelů pro regulatorní účely institucí využívajících IRBA metodu. Český finanční a účetní časopis [online]. 2018, roč. 13, č. 3, s. 41–56. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.516.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinTEPLÝ, Petr. Finanční chování domácností v ČR v teorii a praxi. Bankovnictví. 2018, č. 8, s. 10–13. ISSN 1212-4273.

MANDEL, Martin, TOMŠÍK, Vladimír. Hospodářský růst, platební bilance a vývoj měnového kurzu v konvergující ekonomice. Bankovnictví. 2018, roč. 25, č. 3, s. 24–28. ISSN 1212-4273. rubrika Speciál – Česká ekonomika.


2017

Knižní monografie – příspěvek

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Fat tail property of Czech financial assets. In: Advanced Methods of Computational Finance. Praha : Oeconomica, 2017, s. 111–134. 240 s. ISBN 978-80-245-2207-4. Kapitola 4.

Články v časopise s impakt faktorem

ARLT, JosefMANDEL, Martin. An Empirical Analysis of Relationships between the Forward Exchange Rates and Present and Future Spot Exchange Rates: Example of CZK/USD and CZK/EUR. Finance a úvěr [online]. 2017, roč. 67, č. 3, s. 199–220. ISSN 0015-1920. Dostupné z: http://journal.fsv.cuni.cz/storage/1385_199_-_220_mandel_arlt_final_issue_03_2017.pdf.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 2017: 0.259]

BLAHOVÁ, NaďaBRŮNA, Karel. Omezení nabídky úvěru solventní otevřené ekonomiky v rámci implementace kapitálových požadavků Basel III. Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 2, s. 141–160. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1133.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

REVENDA, Zbyněk. Peníze v bankovním systému – analýza bilancí centrálních bank. Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 3, s. 267–286. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1143.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise (Scopus)

JAKL, Jakub. Impact of Quantitative Easing on Purchased Asset Yields, its Persistency and Overlap. Journal of Central Banking Theory and Practice [online]. 2017, roč. 6, č. 2, s. 77–99. ISSN 1800-9581. DOI: 10.1515/jcbtp-2017-0014.

METRAH, Samy. Theory of Debt-Deflation and Financial Instability Hypothesis: Altered Causal Links in Different Regimes of Finance. International Journal of Economic Perspectives. 2017, roč. 11, č. 2. 26 s. ISSN 1307-1637.
[SJR 2017: 0.227]

Články v časopise z databáze ERIH

KODERA, JanTRAN, Van Quang. A Simple Open Economy Model: A Non-Linear Dynamic Approach. European Financial and Accounting Journal [online]. 2017, roč. 12, č. 1, s. 19–33. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.175.

KUČERA, Lukáš. Kanál reálné úrokové míry z pohledu vybraných teorií investic. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2017, roč. 25, č. 2, s. 70–84. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.575.

MARKOVÁ, Jana, ŠVIHLÍKOVÁ, Ilona. Komparace vlivu PZI zemí V4 na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance. Scientia et Societas. 2017, roč. 13, č. 4, s. 40–64. eISSN 1801-6057. ISSN 1801-7118.

OBEŠLO, František. Export and Import Functions (Empirical Analysis on the Example of the Czech Republic). European Financial and Accounting Journal [online]. 2017, roč. 12, č. 3, s. 5–16. ISSN 1802-2197. DOI: 10.18267/j.efaj.184.

REVENDA, Zbyněk. Oběživo v České republice: analýza vývojových trendů 2003-2015. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2017, roč. 25, č. 1, s. 22–35. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.566.

Články v časopise ze seznamu RVVI

MARKOVÁ, Jana. Vnější rovnováha z pohledu investiční pozice vůči zahraničí. Český finanční a účetní časopis [online]. 2017, roč. 12, č. 1, s. 17–40. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.490.

PAVLÍK, Petr. Vědecké metody zkoumání dopadu kapitálové regulace obchodních bank. Český finanční a účetní časopis [online]. 2017, roč. 12, č. 4, s. 41–56. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.504.

REVENDA, Zbyněk. Bankovní sektor České republiky: vývoj v krizovém období a současnost. Český finanční a účetní časopis [online]. 2017, roč. 12, č. 3, s. 39–55. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.500.

Články v časopise – recenzované

DVOŘÁK, Michal, AMBRIŠKO, Róbert, DINGOVÁ, Vilma, HÁJKOVÁ, Dana, HROMÁDKOVÁ, Eva, KULHAVÁ, Kamila, ŠTIKOVÁ, Radka. Assessing the Fiscal Sustainability of the Czech Republic. Research and Policy Notes. 2017, č. 2. 54 s. ISSN 1803-7097.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

BRŮNA, KarelTRAN, Van Quang. Inflation targeting and variability of money market interest rates under a zero lower bound. In: Mathematical Methods in Economics – 35th International Conference. Hradec Králové, 13.09.2017 – 15.09.2017. Hradec Králové : Gaudeamus, 2017, s. 90–95. ISBN 978-80-7435-678-0.

HÁBA, Stanislav. Influence of Selected Factors on Hedge Fund Return. In: PROCHÁZKA, David (ed.). New Trends in Finance and Accounting – Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting [online]. Praha, 27.05.2016. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2017, s. 139–148. ISBN 978-3-319-49558-3. DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_13.

METRAH, Samy. The Theory of Debt-Deflation: A Possibility of Incompatibility of Goals of Monetary Policy. In: PROCHÁZKA, David (ed.). New Trends in Finance and Accounting – Proceedings of the 17th Annual Conference on Finance and Accounting [online]. Praha, 27.05.2016. Švýcarsko : Springer International Publishing, 2017, s. 41–48. ISBN 978-3-319-49558-3. DOI: 10.1007/978-3-319-49559-0_4.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRADA, JaroslavSEDLÁČEK, Jiří. Comparison and Analysis of Major Cryptocurrencies. In: Information Technology for Practice [online]. Ostrava, 09.10.2017 – 10.10.2017. Ostrava : VŠB TU, 2017, s. 137–144. ISBN 978-80-248-4089-5. Dostupné z: http://www.cssi-morava.cz/new/doc/IT2017/sbornik.pdf. e-ISBN 978-80-248-4090-1.

KOVÁČ, Michal. Přístupy ke tvorbě odhadů PD, EAD a LGD v segmentu retail klientely. In: QUAERE 2017. Hradec Králové, 26.06.2017 – 30.06.2017. Hradec Králové : Magnanimitas, 2017, s. 171–178. ISBN 978-80-87952-20-7.

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Investigating the Distributional Properties of Highly Volatile Bitcoin Exchange Rate. In: Financial Management of Firms and Financial Institutions – 11th International Scientific Conference. Ostrava, 06.09.2017 – 07.09.2017. Ostrava : VŠB – Technická univerzita Ostrava, 2017, s. 514–521. ISBN 978-80-248-4138-0.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

VEJMĚLEK, Jan. Makroekonomický vývoj ČR – Perspektivy českého hospodářství pro rok 2018. In: Odborná konference – Moravské obce a města 2017. Brno, 23.11.2017. Brno : Magnus Regio, 2017, s. 15–36.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

METRAH, Samy. Theory of Debt-Deflation and Financial Instability Hypothesis: Altered Causal Links in Different Regimes of Finance. In: ICBFP’2017 – The 2nd International Conference on Banking and Finance Perspectives. Kypr, 21.04.2017 – 22.04.2017. Kypr : Eastern Mediterranean University, 2017, s. 52. ISBN 978-605-9595-09-4.

Články v časopise – nerecenzované

VEJMĚLEK, Jan. This year, Czech Exporters Will Once Again Help Boost the Economy. Doing Business in the Czech Republic 2017. 2017, s. 14–15. ISSN 1211-0949.

Články v denním tisku

ŠÍMA, Ondřej. VŠE o … vstupu České republiky do eurozóny. Hospodářské noviny. 2017, č. 24.7. ISSN 1213-7693.

Recenze

MANDEL, Martin. Moderní učebnice makroekonomické analýzy. (Rec.: SPĚVÁČEK, Vojtěch, ROJÍČEK, Marek, ZAMRAZILOVÁ, Eva, VEJMĚLEK, Jan, ŽĎÁREK, Václav, Makroekonomická analýza: teorie a praxe. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5858-9.) In: Politická ekonomie [online]. 2017, roč. 65, č. 2, s. 251–255. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1142.

ŠÍMA, Ondřej. Učebnice makroekonomické analýzy – povinná literatura nejen pro studenty ekonomie. (Rec.: ROJÍČEK, Marek, SPĚVÁČEK, Vojtěch, VEJMĚLEK, Jan, ZAMRAZILOVÁ, Eva, ŽĎÁREK, Václav, Makroekonomická analýza – teorie a praxe. Praha : Grada, 2016. ISBN 978-80-247-5858-9.) In: Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2017, roč. 25, č. 3, s. 93–97. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.585.

Jiné publikace

DVOŘÁK, Michal, KUČERA, Adam, KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. Decomposition of the Czech government bond yield curve. Praha : Česká národní banka, 2017. 10 s. ISBN 978-80-87225-71-4. Zpráva o finanční stabilitě 2016/2017 – Tematický článek, strany 125-134.

PFEIFER, Lukáš, BROŽ, Václav, KOLCUNOVÁ, Dominika. Are the Risk Weights of Banks in the Czech Republic Procyclical? Evidence from Wavelet Analysis. [online]. Praha : Česká národní banka, 2017. 42 s. Working paper series WP 15/2017. ISSN 1803-7070. Dostupné z: http://www.cnb.cz/miranda2/export/sites/www.cnb.cz/en/research/research_publications/cnb_wp/download/cnbwp_2017_15.pdf.


2016

Knižní monografie

ROJÍČEK, Marek, SPĚVÁČEK, Vojtěch, VEJMĚLEK, JanZAMRAZILOVÁ, Eva, ŽĎÁREK, Václav. Makroekonomická analýza: teorie a praxe. 1. vyd. Praha : Grada Publishing, 2016. 543 s. ISBN 978-80-247-5858-9. ISBN 978-80-271-9474-2 (pdf).

Knižní monografie – příspěvek

VEJMĚLEK, Jan. Makroekonomická analýza – teorie a realita. In: Makroekonomická analýza – teorie a praxe. Praha : Grada, 2016, s. 525–528. 544 s. ISBN 978-80-247-5858-9.

Články v časopise s impakt faktorem

DVOŘÁK, Michal. Measuring Yields: Arithmetic, Geometric, and Horizon-Consistent Average. Prague Economic Papers [online]. 2016, roč. 25, č. 3, s. 335–353. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.563.
[IF a AIS 2016: 0.710 | 0.108] [SJR 2016: 0.296]

HÁBA, Stanislav. Verbální intervence ČNB: reaguje devizový kurz na slova bankovní rady? Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 4, s. 405–419. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1078.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Odhad parametrů rozšířeného Kaldorova modelu a analýza stability stacionárního řešení. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 769–788. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1096.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

POUR, Jiří. Aplikace modelů diskrétní volby k analýze příčin měnových krizí. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 4, s. 420–438. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1079.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

REVENDA, Zbyněk. Peněžní a úvěrové multiplikátory ve vybraných ekonomikách. Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 5, s. 505–523. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1085.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

ŠÍMA, Ondřej. Heterogenita mobilních výrobních faktorů jako narušení podmínky optimální měnové oblasti (příklad eurozóny). Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 3, s. 319–337. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1072.
[IF a AIS 2016: 0.589 | 0.053] [SJR 2016: 0.366]

Články v časopise (Scopus)

BRŮNA, KarelBLAHOVÁ, Naděžda. Systemic Liquidity Shocks and Banking Sector Liquidity Characteristics on the Eve of Liquidity Coverage Ratio Application – The Case of the Czech Republic. Journal of Central Banking Theory and Practice [online]. 2016, roč. 5, č. 1, s. 159–184. ISSN 1800-9581. DOI: 10.1515/jcbtp-2016-0008.

GEVORGYAN, Kristine. Analysis of Price Bubbles in Real Estate. International Journal of Business Research [online]. 2016, roč. 16, č. 5, s. 41–52. ISSN 1555-1296. DOI: 10.18374/IJBR-16-5.3.
[SJR 2016: 0.149]

Články v časopise z databáze ERIH

KUČERA, Lukáš. Transmisní kanály měnové politiky: širší pohled. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2016, roč. 24, č. 4, s. 59–70. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.545.

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Investing in High Frequency Data. Trendy v podnikání – Business Trends. 2016, roč. 6, č. 3, s. 21–27. ISSN 1805-0603.

REVENDA, Zbyněk. Investice do drahých kovů a akcií. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2016, roč. 24, č. 4, s. 24–36. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.542.

VEJMĚLEK, Jan. Some stylised facts about the exchange rate behaviour of Central European currencies. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2016, roč. 24, č. 2, s. 3–17. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.525.

Články v časopise ze seznamu RVVI

DVOŘÁK, Michal. Bezrizikové sazby ze státních dluhopisů: metoda Fama-Bliss. Oceňování. 2016, roč. 9, č. 3, s. 55–71. ISSN 1803-0785.

KODEROVÁ, Jitka. 90 let od založení Národní banky Československé. Český finanční a účetní časopis [online]. 2016, roč. 11, č. 2, s. 109–123. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.476.

KOVÁČ, Michal. Metody stanovení výše rezerv pro úvěrové ztráty. Český finanční a účetní časopis [online]. 2016, roč. 11, č. 4, s. 5–25. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.483.

PAVLÍK, Petr. Teoretické základy současné bankovní regulace. Český finanční a účetní časopis [online]. 2016, roč. 11, č. 2, s. 5–33. ISSN 1802-2200. DOI: 10.18267/j.cfuc.471.

Články v časopise – recenzované

KOČANDRLOVÁ, Milada, MARKOVÁ, Jana. Součet konečné posloupnosti mocnin přirozených čísel a dokonalé čtverce. Slovenský časopis pre geometriu a grafiku. 2016, roč. 13, č. 25, s. 17–24. ISSN 1336-524X.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

BLAHOVÁ, Naděžda. National Debt and Risks Associated with Sovereign Exposures. In: Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 [online]. Praha, 15.04.2016 – 16.04.2016. Praha : Oeconomica, 2016, s. 187–192. ISBN 978-80-245-2155-8. Dostupné z: http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2016/09/OK_A5-sborník-TPAVF-2016.pdf.

KODERA, JanTRAN, Van Quang, VOŠVRDA, Miloslav. Discrete Dynamic Endogenous Growth Model: Derivation, Calibration and Simulation. In: 34th International Conference Mathematical Methods in Economics (MME). Liberec, 06.09.2016 – 09.09.2016. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2016, s. 419–424. ISBN 978-80-7494-296-9.

MÁLEK, JiříTRAN, Van Quang. Application of alpha-STable Distribution on Czech Financial Market. In: Proceedings of the 21th International Conference Theoretical and Practical Aspects of Public Finance 2016 [online]. Praha, 15.04.2016 – 16.04.2016. Praha : Oeconomica, 2016, s. 270–273. ISBN 978-80-245-2155-8. Dostupné z: http://kvf.vse.cz/wp-content/uploads/2016/09/OK_A5-sborník-TPAVF-2016.pdf.

POUR, Jiří. Analysis of selected factors supporting risk of financial crises. In: Managing and Modelling of Financial Risks – 8th International Scientific Conference. Ostrava, 05.09.2016 – 06.09.2016. Ostrava : VŠB-Technická Univerzita Ostrava, 2016, s. 818–828. ISBN 978-80-248-3994-3.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

KOVÁČ, Michal. Účinnost proticyklického bufferu v segmentu retail klientely. In: Quaere 2016 – Interdisciplinární mezinárodní vědecká konference doktorandů a odborných asistentů. Hradec Králové, 23.05.2016 – 27.05.2016. Hradec Králové : Magnanimitas, 2016, s. 266–271. ISBN 978-80-87952-15-3.

MÁLEK, JiříSTÁDNÍK, BohumilTRAN, Van Quang. Bonds Return Modeling Using High Frequency Data. In: Managing and Modelling of Financial Risks 2016 – 8th International Scientific Conference. Ostrava, 05.09.2016 – 06.09.2016. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2016, s. 546–553. ISBN 978-80-248-3994-3.

VEJMĚLEK, Jan. Role stavebnictví v českém hospodářství. In: BRADÁČ, Albert (ed.). ExFoS – Expert Forensic Science. Brno, 29.01.2016 – 30.01.2016. Brno, 2016, s. 317–343.

Knižní monografie – učebnice

MANDEL, MartinDURČÁKOVÁ, JaroslavaMezinárodní finance a devizový trh. 1. vyd. Praha : Management Press, 2016. 452 s. ISBN 978-80-7261-287-1.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

ARLT, JosefMANDEL, MartinARLTOVÁ, Markéta. Exogeneity test and its application in analysis of relationships of forward and spot exchange rates. In: ISAHP [online]. Londýn, 04.08.2016 – 07.08.2016. Londýn : Creative Decisions Foundation, 2016, s. 106. ISBN 978-1-888603-44-1. Dostupné z: http://www.isahp.org/uploads/isahp2016-program.pdf.

Články v časopise – nerecenzované

BRŮNA, KarelMANDEL, Martin. Exit z devizových intervencí v situaci rostoucího externího zadlužení bank. Bankovnictví. 2016, roč. 23, č. 9, s. 28–32. ISSN 1212-4273.

Kvalifikační práce

ŠEDIVÝ, JanVliv rizika protistrany na oceňování derivátů a jeho dopady na chování bank : doktorská disertační práce. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, 2016. 127 s.

Recenze

KODERA, Jan. Je formalizace projevem krize nebo rozvoje ekonomické teorie? (Rec.: Martin Macháček: Soumrak ekonomie? K problému formalizace a krize smyslu společenské vědy. Ostrava : Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, 2015. ISBN 978-80-248-3749-9.) In: Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 7, s. 891–896. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1099.

MANDEL, Martin. Brilantní analýza fungování eurozóny v duchu německého ordoliberalismu. (Rec.: Hans-Werner Sinn: V pasti eura. Praha : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2016. ISBN 978-80-7325-393-3.) In: Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 8, s. 1006–1010. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1122.

METRAH, Samy. Nejlepší publikace za rok 2015 dle Financial Times, The Economist a skupiny Bloomberg. (Rec.: KAY, John, Other People’s Money: The Real Business of Finance. New York : Public Affairs, 2015. ISBN 978-1610396035.) In: Politická ekonomie [online]. 2016, roč. 64, č. 8, s. 1010–1016. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1123.

Oponentské posudky

MANDEL, Martin. posudek „PFEIFER, Lukáš, Interakce a kompatibilita měnové a makroobezřetnostní politky v České republice. [Disertační práce]. Praha : VŠE NF, 2015.” Praha : Fakulta financí a účetnictví, 2016. 2 s.

MANDEL, Martin. posudek „BARAN, Jaroslav, Post-Crisis Valuation of Derivatives. [Disertační práce]. Praha : VŠE FFÚ, 2016.” Praha : Fakulta financí a účetnictví, 2016. 2 s.

Jiné publikace

DVOŘÁK, Michal, GRONYCHOVÁ, Marcela, HAUSENBLAS, Václav, KOMÁRKOVÁ, Zlatuše. Could the Czech insurance sector be a source of systemic risk?. Praha : Česká národní banka, 2016. 11 s. ISBN 978-80-87225-64-6. Zpráva o finanční stabilitě 2015/2016 – Tematický článek, strany 114-124.

MANDEL, MartinBankovní úvěr, klientské vklady a volná likvidita: Analýza dlouhodobých trendů v našem bankovnictví., s. 58–69 Praha : Česká bankovní asociace, 2016. ISBN 978-80-906456-0-8. In: Měnová politika po finanční krizi. 1. vyd.

VEJMĚLEK, JanRole kurzu v měnové politice ČNB., s. 44–57 Praha : Česká bankovní asociace, 2016. ISBN 978-80-906456-0-8. In: Měnová politika po finanční krizi. 1. vyd.


2015

Knižní monografie – příspěvek

BRŮNA, Karel. Sustainability of Negative International Investment Position in Transitive Countries: The Case of the Czech republic in 2000-2011. In: HUTSON, Carly M. Macroeconomics. Principles, Applications and Challenges. New York : Nova Science Publishers, 2015, s. 1–34. 108 s. ISBN 978-1-63463-596-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRADA, Josef, KUBÍČEK, Jan, KUTAN, Ali, TOMŠÍK, Vladimír. Inflation targeting: insights from behavioral economics. Eastern European Economics [online]. 2015, roč. 53, č. 5, s. 357–376. ISSN 0012-8775. DOI: 10.1080/00128775.2015.1089733.
[IF a AIS 2015: 0.404 | 0.173] [SJR 2015: 0.238]

BRŮNA, KarelBLAHOVÁ, Naděžda. Ekonomické a regulatorní podmínky řízení likvidity v bankovním sektoru České republiky v kontextu aplikace poměru likvidního krytí. Politická ekonomie [online]. 2015, roč. 63, č. 6, s. 689–713. ISSN 0032-3233. DOI: 10.18267/j.polek.1021.
[IF a AIS 2015: 0.904 | 0.077] [SJR 2015: 0.431]

JANDA, KarelTRAN, Van QuangZETEK, Pavel. Faktory ovlivňující zapojení žen v mikrofinancích. Politická ekonomie. 2015, roč. 63, č. 3, s. 363–381. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2015: 0.904 | 0.077] [SJR 2015: 0.431]

JANDA, KarelTRAN, Van QuangZETEK, Pavel. Vliv externího financování na mikrofinanční rozvoj – makropohled. Ekonomický časopis. 2015, roč. 63, č. 2, s. 115–132. ISSN 0013-3035.
[IF a AIS 2015: 0.606 | 0.047] [SJR 2015: 0.450]

MANDEL, Martin, TOMŠÍK, Vladimír. Dynamika a rovnováha úspor, investic a úvěru v hospodářském cyklu: příklad České republiky. Politická ekonomie [online]. 2015, roč. 63, č. 1, s. 32–56. ISSN 0032-3233. Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/987.
[IF a AIS 2015: 0.904 | 0.077] [SJR 2015: 0.431]

Články v časopise (Scopus)

ROLÁK, MartinCIGÁN, Martin. Is the fiscal policy of the Czech Republic pro-cyclical? Acta Universitatis Agriculturae et Silviculturae Mendelianae Brunensis [online]. 2015, roč. 63, č. 5, s. 1719–1728. ISSN 1211-8516. DOI: 10.11118/actaun201563051719.
[SJR 2015: 0.255]

Články v časopise z databáze ERIH

BLAHOVÁ, Naděžda. Analysis of the Relation between Macroprudential and Microprudential Policy. European Financial and Accounting Journal. 2015, roč. 10, č. 1, s. 33–47. ISSN 1802-2197.

GEVORGYAN, Kristine. Analýza cenových bublin na českém trhu s nemovitostmi. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2015, roč. 23, č. 5, s. 45–63. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.485.

KRASNOVSKÝ, Pavol. Estimating the value-at-risk from high-frequency data. European financial and accounting journal [online]. 2015, roč. 10, č. 2, s. 5–11. ISSN 1802-2197. Dostupné z: http://www.vse.cz/efaj/138?lang=en.

MARKOVÁ, Jana. Čtvrt století našeho členství v Mezinárodním měnovém fondu. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2015, roč. 23, č. 6, s. 75–91. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.493.

SKOUPIL, Lubomír. Hedger Behaviour and its impact on order flow and exchange rate on foreign exchange markets. Acta Oeconomica Pragensia [online]. 2015, roč. 23, č. 6, s. 3–20. ISSN 0572-3043. DOI: 10.18267/j.aop.489.

Články v časopise ze seznamu RVVI

DURČÁKOVÁ, JaroslavaŠÍMA, Ondřej. BRICS: Vzájemné souvislosti měnového kurzu, platební bilance a devizových rezerv – příklad Indie. Český finanční a účetní časopis. 2015, roč. 10, č. 1, s. 6–35. ISSN 1802-2200.

DVOŘÁK, Michal. Ekvitní prémie z českých dat: konstruktivní kritika. Oceňování. 2015, roč. 8, č. 2, s. 27–46. ISSN 1803-0785.

KODEROVÁ, Jitka. Měnové poměry v Československu za 2. světové války a bezprostředně po jejím skončení. Český finanční a účetní časopis. 2015, roč. 10, č. 4, s. 8–23. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Vliv frekvence splátek spotřebitelských úvěrů na ukazatel roční procentní sazby nákladů – RPSN. Učitel matematiky. 2015, roč. 24, č. 1, s. 46–57. ISSN 1210-9037.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

BLAHOVÁ, Naděžda. The Relation between Macroprudential and Microprudential Policy: An Example of Regulatorily Bank Capital. In: PROCHÁZKA, David (ed.). 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA [online]. Praha, 29.05.2015. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 428–434. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00754-6.

BRŮNA, Karel. Segments of Money Market Yield Curves in a Dealers Model of Optimum Interest Rate Margin. In: PROCHÁZKA, David (ed.). 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA [online]. Praha, 29.05.2015. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 435–444. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00755-8.

DVOŘÁK, Michal. A Note on Statistics to Determine Asset Value from Multiple Methods. In: PROCHÁZKA, David (ed.). 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA [online]. Praha, 29.05.2015. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 445–454. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00756-X.

KAIMOVA, Nadira. The Asymmetry in Monetary Policy Between EU Countries. In: Conference Proceedings XII. International Scientific Conference Economic Policy in European Union Member Countries. Ostravice, 16.09.2014 – 18.09.2014. Opava : Slezská univerzita v Opavě, 2015, s. 332–340. ISBN 978-80-7510-114-3.

KODERA, JanZÁVODSKÝ, ProkopŠIMPACH, Ondřej. Jan Stocký, Southern Bohemia and Mathematical Methods in Economics. In: HRONOVÁ, Stanislava, VLTAVSKÁ, Kristýna (ed.). Applications of Mathematics and Statistics in Economics – AMSE [CD ROM]. Jindřichův Hradec, 02.09.2015 – 06.09.2015. Prague : Prague University of Economics and Business, Oeconomica Publishing House, 2015. 11 s. ISBN 978-80-245-2099-5.

SKOUPIL, Lubomír. Hedger Behavior and Its Impact on Order Flow and Exchange Rate in Foreign Exchange Markets. In: PROCHÁZKA, David (ed.). 16th Annual Conference on Finance and Accounting, ACFA [online]. Praha, 29.05.2015. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 511–517. Procedia Economics and Finance. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)00764-9.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Vybrané nástroje makroobezřetnostní politiky. In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Mezinárodní vědecká konference Hradecké ekonomické dny 2015 Ekonomický rozvoj a management regionů díl I. [online]. Hradec Králové, 03.02.2015 – 04.02.2015. Hradec Králové : Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2015, s. 75–81. ISBN 978-80-7435-546-2. Dostupné z: http://fim2.uhk.cz/hed/images/KOMPLET_1_CJ.pdf.

KUBÁT, Max. Virtual Currency Bitcoin in the Scope of Money Definition and Store of Value. In: HROMADA, Eduard (ed.). IISES 3rd and 4th Economics and Finance Conference [online]. Rome, 14.04.2015 – 17.04.2015. Amsterdam : Elsevier, 2015, s. 409–416. Procedia Economics and Finance 30. ISSN 2212-5671. DOI: 10.1016/S2212-5671(15)01308-8.

Souhrnné výzkumné zprávy

RADOVÁ, JarmilaDVOŘÁK, PetrMEJZLÍK, LadislavExpertní stanovisko k úpravě RPSN v zákoně o spotřebitelském úvěru. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, KBP, 2015. 14 s. (Další autoři: MAREK, PetrBRADA, Jaroslav).

RADOVÁ, JarmilaDVOŘÁK, PetrMEJZLÍK, LadislavExpertní stanovisko k úpravě RPSN v zákoně o spotřebitelském úvěru. Praha : Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, KBP, 2015. 18 s. (Další autoři: MAREK, PetrBRADA, Jaroslav).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

VEJMĚLEK, Jan. Česká ekonomika v roce 2016. In: Odborná konference – Moravské obce a města 2015. Brno, 24.11.2015. Brno : Magnus Regio, 2015, s. 15–34.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KUBÁT, Max. Virtual Currency Bitcoin In the Scope of Money Definition and Store of Value. In: Proceedings of the 3rd Economics & Finance Conference [online]. Řím, 14.04.2015 – 17.04.2015. Praha : IISES, 2015. 1 s. Dostupné z: http://iises.net/proceedings/3rd-economics-finance-conference-rome/table-of-content/detail?article=virtual-currency-bitcoin-in-the-scope-of-money-definition-and-store-of-value.

Články v časopise – nerecenzované

BRADA, Jaroslav. Detekce účastníků anonymních transakcí akciovými tituly. Bezpečnostní teorie a praxe. 2015, č. 3, s. 77–91. ISSN 1801-8211.

MANDEL, Martin, TOMŠÍK, Vladimír. Vývoj vládního dluhu: Příčiny, dopady a možná regulatorní řešení. Bankovnictví. 2015, roč. XXII, č. 9, s. 24–27. ISSN 1212-4273.

SKÁLOVÁ, Jana. Pohledávky a zákonné opravné položky za rok 2014 a 2015. Auditor. 2015, roč. 22, č. 1, s. 20. ISSN 1210-9096.

SKÁLOVÁ, Jana. Zrušení rezervního fondu. Auditor. 2015, roč. 22, č. 1, s. 18–19. ISSN 1210-9096.

Články v denním tisku

BLAHOVÁ, Naděžda. VŠE o … cílech naší centrální banky. Hospodářské noviny. 2015, č. 24.9. 1 s. ISSN 1213-7693.

BRŮNA, Karel. VŠE o domácích úsporách a zahraničním zadlužení. Hospodářské noviny. 2015, č. 6.8. 1 s. ISSN 1213-7693.

JANÁKOVÁ, Barbora. Cestu z potíží viděl v bianko směnkách, po letech sporů může přijít o rodinný dům. Právo. 2015, č. 22. 8. ISSN 1211-2119. (Další autoři: BRADA, Jaroslav).

MANDEL, Martin. VŠE o běžném účtu naší platební bilance. Hospodářské noviny. 2015, č. 23.7. 1 s. ISSN 1213-7693.

REVENDA, Zbyněk. Historie financí: když Kalifornie zářila zlatem a z rukou jí kapala krev. finance.iDNES.cz. 2015, č. 24. 8. ISSN 1210-1168.

REVENDA, Zbyněk. Historie financí: Nero přikázal otevřít ústřice. Co to znamenalo? finance.iDNES.cz. 2015, č. 10. 8. ISSN 1210-1168.

REVENDA, Zbyněk. Zlatá mince, která drží historický rekord: platila 700 let. finance.iDNES.cz. 2015, č. 28. 9. ISSN 1210-1168.

Jiné publikace

BRŮNA, KarelIntervence ČNB – krok k rovnovážnému kurzu koruny?. Praha : Institut Václava Klause, 2015. 14 s. Publikace 16/2015. ISBN 978-80-87806-93-7. In: kolektiv autorů: Spor o měnovou politiku v kontextu devizových intervencí. 1. vyd.

DUBSKÁ, Drahomíra, KUČERA, LukášTendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice – v roce 2014. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2015. 70 s. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20549843/320192-15a.pdf/22f22eb8-1fb4-4b28-b52a-467767bf94d8?version=1.0. (Další autoři: KAMENICKÝ, Jiří).

KUČERA, LukášHodnocení výkonnosti ekonomiky České republiky v širším kontextu. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2015. 35 s. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/36380891/320288-15a.pdf/0c313dfd-3aa2-462e-b578-678f46ea9b67?version=1.0.


2014

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. AML process in the legal context. In: SCHLOSSBERGER, Otakar, aj. Anti-Money Laundering [CD ROM]. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014, s. 9–14. 115 s. ISBN 978-80-7408-094-4.

BRADA, Jaroslav. Expert view of the sources of information and illicit financial flows. In: SCHLOSSBERGER, Otakar, aj. Anti-Money Laundering [CD ROM]. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2014, s. 33–41. 115 s. ISBN 978-80-7408-094-4.

Články v časopise s impakt faktorem

ARLT, JosefMANDEL, Martin. The Reaction Function of Three Central Banks of Visegrad Group. Prague economic papers. 2014, roč. 23, č. 3, s. 269–289. ISSN 1210-0455.
[IF a AIS 2014: 0.500 | 0.082] [SJR 2014: 0.280]

KUČERA, LukášBRŮNA, Karel. Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v České republice v letech 1999-2012. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 5, s. 605–629. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2014: 0.650 | 0.056] [SJR 2014: 0.962]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Monetary Policy Efficiency in Conditions of Excess Liquidity Withdrawal. Prague economic papers. 2014, roč. 23, č. 1, s. 3–23. ISSN 1210-0455.
[IF a AIS 2014: 0.500 | 0.082] [SJR 2014: 0.280]

REVENDA, Zbyněk. Pomoc ohroženým bankám – teorie, realita a měnové dopady. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 2, s. 270–288. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2014: 0.650 | 0.056] [SJR 2014: 0.962]

TRAN, Van Quang, KUKAL, Jaromír. A Monetary Policy Rule Based on Fuzzy Control in an Inflation Targeting Framework. Prague Economic Papers [online]. 2014, roč. 23, č. 3, s. 290–314. ISSN 1210-0455. DOI: 10.18267/j.pep.485.
[IF a AIS 2014: 0.500 | 0.082] [SJR 2014: 0.280]

VEJMĚLEK, Jan. Dopad intervence ČNB do finančních trhů. Politická ekonomie. 2014, roč. 62, č. 6, s. 808–823. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2014: 0.650 | 0.056] [SJR 2014: 0.962]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BRADA, Jaroslav. Použití forwardových úrokových sazeb a forwardových měnových kurzů při oceňování měnově-úrokových OTC derivátů. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 1, s. 6–18. ISSN 1802-2200.

BRADA, Jaroslav. Problematika zjišťování churningu u termínových kontraktů. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 3, s. 59–74. ISSN 1802-2200.

BRADA, JaroslavBRŮNA, Karel. Transfer bezrizikové míry výnosnosti v USD do CZK s využitím basis swapů. Oceňování. 2014, roč. 7, č. 4, s. 3–25. ISSN 1803-0785.

DOHÁNYOS, Vojtech. Snaha FED a vlády USA o tlmenie dopadov finančnej krízy na reálnu ekonomiku. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 1, s. 34–49. ISSN 1802-2200.

DVOŘÁK, Michal. Bezriziková míra ze státních dluhopisů: přednosti a úskalí Svenssonovy metody. Oceňování. 2014, roč. 7, č. 3, s. 3–28. ISSN 1803-0785.

DVOŘÁK, Michal. Užití swapových sazeb pro stanovení diskontní míry se zřetelem na Českou republiku. Oceňování. 2014, roč. 7, č. 1, s. 3–27. ISSN 1803-0785.

KODEROVÁ, Jitka. České zkušenosti s deflací. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 4, s. 17–30. ISSN 1802-2200.

KONDRASHOV, AlexeyŠÍMA, Ondřej. The effects of tourism on the balance of payments of the EU countries. Scientia et Societas. 2014, roč. X, č. 1, s. 26–38. ISSN 1801-7118.

KUČERA, Lukáš. Formation of Aggregate Demand and Supply in the Czech Republic. Statistika: Statistics and Economy Journal [online]. 2014, roč. 94, č. 1, s. 5–20. ISSN 0322-788X. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2014edicniplan.nsf/engc/A800468D08. ISSN 1804-8765 (online).

KUČERA, Lukáš. Investment of Czech Institutional Sectors in the Business Cycle. European Financial and Accounting Journal. 2014, roč. 9, č. 1, s. 41–61. ISSN 1802-2197.

MARKOVÁ, Jana. Komparace vlivu přímých zahraničních investic na běžný účet platební bilance České republiky a Slovenska po vstupu do Evropské unie. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 1, s. 19–33. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Postavení České republiky v Mezinárodním měnovém fondu. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 3, s. 91–106. ISSN 1802-2200.

METRAH, Samy. A Discussion of the Main Tenets of Austrian Business Cycle Theory. European Financial and Accounting Journal. 2014, roč. 9, č. 3, s. 95–114. ISSN 1802-2197.

REVENDA, Zbyněk. Vliv České národní banky na množství peněz v ekonomice. Acta Oeconomica Pragensia. 2014, roč. 22, č. 5, s. 3–17. ISSN 0572-3043.

ŠIMÁČEK, Milan. Indikátor systémového rizika. Český finanční a účetní časopis. 2014, roč. 9, č. 4, s. 31–42. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

KAIMOVA, Nadira. The influence of EU Regulation of Margin Requirements on Market Stock Volatility. International Science Index. 2014, roč. 8, č. 11, s. 525–531. ISSN 1307-6892.

KONDRASHOV, AlexeyŠÍMA, Ondřej. Tourism as an International Trade Category: Evidence from the European Union. Academica Turistica. 2014, roč. 7, č. 2, s. 113–122. ISSN 1855-3303.

KUBÁT, Max. Americké centrální bankovnictví a proměněná role FEDu. Business & IT. 2014, roč. 4, č. 1, s. 44–60. ISSN 1805-3777.

POUR, Jiří. Vybrané problémy analýzy vnější ekonomické rovnováhy. Business & IT. 2014, roč. 4, č. 1, s. 20–43. ISSN 1805-3777.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

DVOŘÁK, Michal. Measuring Yields: Arithmetic, Geometric, and Horizon-Consistent Average. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 15th Annual Doctoral Conference FFA [CD ROM]. Praha, 06.06.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 17 s. ISBN 978-80-245-2028-5.

JAKL, Jakub. Komparace přístupů k politice kvantitativního uvolňování. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 15th Annual Doctoral Conference FFA [CD ROM]. Praha, 06.06.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 12 s. ISBN 978-80-245-2028-5.

KAIMOVA, Nadira. Financial Regulation and Supervision after the Financial Crisis. In: International Academy of Business and Public Administration Disciplines (IABPAD) Conference [CD ROM]. Madrid, 23.07.2014 – 26.07.2014. Madrid : IABPAD, 2014. 16 s. ISSN 1547-4836.

KUBÁT, Max. An Analysis of Bitcoin. In: ROTSCHEDL, Jiri, ČERMÁKOVÁ, Klára (ed.). Proceedings of the 13th International Academic Conference. Antibes, 15.09.2014 – 18.09.2014. Praha : IISES, 2014, s. 239–259. ISBN 978-80-87927-05-2.

KUBÁT, Max. Does Basel III bring anything new? A comparison between capital accords Basel II and Basel III. In: Vienna 2nd Economics & Finance Conference [online]. Vídeň, 03.06.2014 – 06.06.2014. Praha : IISES, 2014, s. 337–355. ISBN 978-80-87927-01-4. Dostupné z: http://proceedings.iises.net/index.php?action=proceedingsIndexConference&id=4&page=3.

KUČERA, Lukáš. Formování národohospodářských investic v hospodářském cyklu. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 15th Annual Doctoral Conference FFA [CD ROM]. Praha, 06.06.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 13 s. ISBN 978-80-245-2028-5.

ŠÍMA, Ondřej. Eurozóna jako optimální měnová oblast? In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 15th Annual Doctoral Conference FFA [CD ROM]. Praha, 06.06.2014. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 15 s. ISBN 978-80-245-2028-5.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KUBÁT, Max. Does Basel III bring anything new? A comparison between capital accords Basel II and Basel III. In: Istanbul 9th International Academic Conference [online]. Istanbul, 14.04.2014 – 15.04.2014. Praha : IISES, 2014, s. 62. ISBN 978-80-87927-00-7. Dostupné z: http://proceedings.iises.net/index.php?action=proceedingsIndexConference&id=1&page=3.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinBRŮNA, Karel. Ke sporu o depreciaci koruny a intervence ČNB. Bankovnictví. 2014, roč. XXI, č. 1–2, s. 34–37. ISSN 1212-4273.

MANDEL, Martin, TOMŠÍK, Vladimír. Dynamika úvěru v hospodářském cyklu a makroobezřetnostní politika. Bankovnictví. 2014, roč. XXI, č. 9. 4 s.

MARKOVÁ, Jana. Reform of the Quotas and Governance of the International Monetary Fund. Cross-Border Journal of Social and Economics Studies. 2014, roč. 1, č. 3, s. 27–52. ISSN 2197-4519.

Jiné publikace

DUBSKÁ, Drahomíra, KUČERA, LukášTendence makroekonomického vývoje a kvality života v České republice – v roce 2013. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2014. ISBN 978-80-250-2579-6. Dostupné z: https://www.czso.cz/documents/10180/20549839/32019214a.pdf/b11bf130-a4c3-4682-a468-44e77e30028f?version=1.0.

KUBÁT, MaxAmerické centrální bankovnictví a proměněná role FEDu. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2014. 12 s. ISBN 978-80-245-2034-6. Kapitola v publikaci Aplikace makroekonomie ve vědeckém zkoumání doktorandů (doktorský seminář 2014). 1. vyd. Tištěný sborník + plné texty na CD. (Další autoři: KADEŘÁBKOVÁ, Božena).


2013

Knižní monografie

REVENDA, ZbyněkPeníze a zlato. 2. aktual. vyd. Praha : Management Press, 2013. 269 s. ISBN 978-80-7261-260-4.

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Proces AML v právním kontextu. In: SCHLOSSBERGER, Otakar. Znáte svého klienta? [CD ROM]. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2013, s. 9–14. 96 s. ISBN 978-80-7408-090-6.

BRADA, Jaroslav. Znalecký pohled na zdroj informací o toku špinavých peněz. In: SCHLOSSBERGER, Otakar. Znáte svého klienta? [CD ROM]. Praha : Vysoká škola finanční a správní, o.p.s, 2013, s. 36–44. 96 s. ISBN 978-80-7408-090-6.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 1, s. 67–90. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2013: 0.645 | 0.089] [SJR 2013: 0.269]

BRŮNA, KarelKORBEL, Jiří. Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 3, s. 299–320. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2013: 0.645 | 0.089] [SJR 2013: 0.269]

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Modely nové Keynesovské ekonomie: struktura, problémy a perspektivy. Politická ekonomie [online]. 2013, roč. 61, č. 2, s. 274–295. ISSN 0032-3233. Dostupné z: http://www.vse.cz/polek/abstrakt.php3?IDcl=898.
[IF a AIS 2013: 0.645 | 0.089] [SJR 2013: 0.269]

KODEROVÁ, Jitka. Šedesát let oboru finance na Vysoké škole ekonomické v Praze. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 4, s. 354–366. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2013: 0.645 | 0.089] [SJR 2013: 0.269]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Causes and Consequences of Emerging Market Central Banks‘ Long-Term Foreign Exchange Exposure. Eastern European Economics. 2013, roč. 51, č. 4, s. 26–49. ISSN 0012-8775.
[IF a AIS 2013: 0.224 | 0.122] [SJR 2013: 0.244]

REVENDA, Zbyněk. Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů. Politická ekonomie. 2013, roč. 61, č. 2, s. 149–170. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2013: 0.645 | 0.089] [SJR 2013: 0.269]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BLAHOVÁ, Naděžda. Nad návrhem daně z finančních transakcí. Český finanční a účetní časopis. 2013, roč. 8, č. 4, s. 45–54. ISSN 1802-2200.

ČECH, TomᚊŤASTNÝ, Tomáš. Capital Requirements Directive IV A Basel 3 – prínosy, nové pravidlá a ich dopad. Acta Oeconomica Pragensia. 2013, č. 6, s. 70–89. ISSN 0572-3043.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaŠÍMA, Ondřej. BRICS: Kurzová politika Brazílie v kontextu vnitřní a vnější rovnováhy. Český finanční a účetní časopis. 2013, roč. 8, č. 4, s. 7–29. ISSN 1802-2200.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Monetary Policy as an Optimal Control Problem. European Financial and Accounting Journal. 2013, roč. 8, č. 1, s. 18–38. ISSN 1802-2197.

KODEROVÁ, Jitka. Dvacet let české koruny. Český finanční a účetní časopis. 2013, roč. 8, č. 2, s. 61–73. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Postavení SDR v mezinárodním měnovém systému. Český finanční a účetní časopis. 2013, roč. 8, č. 4, s. 30–44. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

DAŇHEL, JaroslavDUCHÁČKOVÁ, EvaBLAHOVÁ, Naděžda. The EU’s Banking and Insurance Market is Trying to Solve Serious Financial Problems without the Support of Theory. Journal of Emerging Trends in Economics and Management Science (JETEMS). 2013, roč. 4, č. 2, s. 140–146. ISSN 2141-7024.

ŠŤASTNÝ, TomášČECH, Tomáš. Regulace Solvency II a její implikace pro asijské pojistné trhy. Současná Evropa [online]. 2013, roč. XVIII, č. 3, s. 113–130. ISSN 1804-1280. Dostupné z: http://www.vse.cz/se/92.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Continuous Models of Inflation Targeting with Non-Linear IS Curve. In: Strategic Management and its Support by Information Systems. Velké Meziříčí, 29.09.2013 – 30.09.2019. Ostrava : VŠB TU, 2013, s. 79–87. ISBN 978-80-248-3096-4.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Determination of magnitude of policy interest rate by fuzzy control approach. In: Hradec Economic Days. Hradec Králové, 19.02.2013 – 20.02.2013. Hradec Králové : University, 2013, s. 168–178. ISBN 978-80-7435-251-5.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Eliminating the ambiguity of composite indices in continuum economics. In: Mathematical Methods in Economics 2013 [CD-ROM]. Jihlava, 11.09.2013 – 13.09.2013. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s. 411–416. ISBN 978-80-87035-76-4.

TRAN, Van QuangKODERA, Jan. Non-parametric estimation of a GARCH-M model with heuristic. In: Mathematical Methods in Economics 2013 [CD-ROM]. Jihlava, 11.09.2013 – 13.09.2013. Jihlava : College of Polytechnics Jihlava, 2013, s. 962–967. ISBN 978-80-87035-76-4.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRŮNA, Karel. Sources of Interest Rates Variability in Dealer’s Model of Optimal Interest Margin. In: Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference [online]. London, 08.07.2013 – 09.07.2013. Austrálie : WBI, 2013. 14 s. ISBN 978-1-922069-28-3. Dostupné z: http://www.wbiworldconpro.com/uploads/london-conference-2013/finance/1373104560_322-Karel.pdf.

KODERA, JanTRAN, Van Quang. A New Method to Quantify Monetary Policy Interest Rates. In: Rethinking Business and Economic Issues from Interdisciplinary Perspectives:Evolutions and New Solutions [CD-ROM]. Bangkok, 06.06.2013 – 07.06.2013. Bangkok : SIBR-Thammasat universita, 2013, s. 1–14. ISSN 2223-5078.

KODEROVÁ, Jitka. Dva významní studenti Albína Bráfa: Alois Rašín a Karel Engliš a jejich vliv na měnovou politiku prvního Československa. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie (ed.). Albín Bráf: Politik, národohospodář a jeho doba. Praha, 20.09.2012 – 21.09.2012. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2013, s. 134–144. ISBN 978-80-86729-85-5.

KUČERA, Lukáš. Základní faktory ovlivňující efektivitu penzijních systémů – reálná výnosová míra, růst reálných mezd a tempo růstu populace. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 14th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business [CD-ROM]. Praha, 31.05.2013. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2013. 14 s. ISBN 978-80-245-1935-7.

PAVLÍK, Petr. New Challenges Beyond Private Investment and Risk Evaluation. In: The Economic Crisis: Time For A Paradigm Shift – Towards a Systems Approach. Valencia, 24.01.2013 – 25.01.2013. Valencia : Universitat de Valencia, 2013, s. 1–24.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KUČERA, Lukáš. Change in Inventories, Final Sales and their Effect in Business Cycle. In: Proceedings of 8th Annual London Business Research Conference [online]. London, 08.07.2013 – 09.07.2013. Austrálie : WBI, 2013. 1 s. ISBN 978-1-922069-28-3. Dostupné z: http://www.wbiworldconpro.com/uploads/london-conference-2013/economics/1373102756_217-Lucas.pdf.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Kdo šetří, má za tři. Bankovnictví. 2013, roč. XX, č. 1, s. 10–13. ISSN 1212-4273.

PIVNÝ, Vojtěch. Interní modely v praxi. Pojistné rozpravy. 2013, č. 30, s. 10–21. ISSN 0862-6162.

Překlad jako samostatný celek

BALDWIN, Richard, WYPLOSZ, Charles. Ekonomie evropské integrace. Přel. Šaroch, StanislavJiránková, MartinaHnát, PavelNěmcová, IngeborgŽďárek, VáclavBič, Josef, Viktorová, Dana, Laboutková, Šárka, Šmejkal, Václav, Dolejší, Anna. Praha : Grada Publishing, 2013. 584 s. Přel. z: The Economics of European Integration. UK : McGraw-Hill Education, 2012. ISBN 978-80-247-4568-8.

Jiné publikace

DUBSKÁ, Drahomíra, KAMENICKÝ, Jiří, KOHOUTOVÁ, Iva, KUČERA, LukášTendence a faktory makroekonomického vývoje a kvality života v České republice. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2013. 115 s. ISBN 978-80-250-2390-7. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1101-13-r_2013.

KUČERA, LukášAnalýza zahraničního obchodu ČR se zbožím v letech 1999 až 2012. [online]. Praha : Český statistický úřad, 2013. 44 s. ISBN 978-80-250-2444-7. Dostupné z: http://www.czso.cz/csu/2013edicniplan.nsf/publ/1186-13-n_2013.


2012

Knižní monografie

KUBICOVÁ, Ivana, KOMÁREK, LubošPLAŠIL, MiroslavAnalýza makrofinančních rizik a jejich přenosů v kontextu zranitelnosti české ekonomiky. 1. vyd. Praha : ČVUT, 2012. 115 s. ISBN 978-80-86729-76-3.

Články v časopise s impakt faktorem

ARLT, JosefMANDEL, Martin. Je možné předpovídat repo sazbu ČNB na základě zpět hledícího měnového pravidla? Politická ekonomie. 2012, roč. 60, č. 4, s. 484–504. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2012: 0.722 | 0.094] [SJR 2012: 0.331]

BRŮNA, KarelDURČÁKOVÁ, Jaroslava. Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary. Post-Communist Economies. 2012, roč. 24, č. 2, s. 257–275. ISSN 1463-1377.
[IF a AIS 2012: 0.492 | 0.169] [SJR 2012: 0.381]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BLAHOVÁ, Naděžda. Liquidity Risk – Measurement and Control. European Financial and Accounting Journal. 2012, roč. 7, č. 1, s. 41–61. ISSN 1802-2197.

BRADA, Jaroslav. Oceňování svolatelných dluhopisů a dluhopisů s vnořenými call a put opcemi na toky plateb. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 3, s. 52–60. ISSN 1802-2200.

BRADA, Jaroslav. Oceňování úrokových swapů pro účetní a daňové účely. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 1, s. 104–120. ISSN 1802-2200.

DURČÁKOVÁ, Jaroslava, KUNZ, Tomáš. Kurzová politika Ruska v kontextu nestability finančních trhů. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 2, s. 6–21. ISSN 1802-2200.

KODEROVÁ, Jitka. Milton Friedman a současná měnová politika. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 4, s. 15–31. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Analýza efektu přímých zahraničních investic na vnější rovnováhu z pohledu platební bilance. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 1, s. 20–32. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Reformní kroky Mezinárodního měnového fondu. Český finanční a účetní časopis. 2012, roč. 7, č. 4, s. 71–86. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

DURČÁKOVÁ, JaroslavaBRŮNA, Karel. International liquidity and foreign exchange reserves adequancy in connection with the choice of exchange rate system in the Czech Republic, Poland and Hungary. International Journal of Economic Sciences [online]. 2012, roč. I, č. 2, s. 1–25. ISSN 1804-9796. Dostupné z: http://www.iises.net/wp-content/uploads/IJOES-no2-12.pdf.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRŮNA, Karel. An Analysis of Determinants of Costs of Net International Investments Position in Advanced and Transitive Countries. In: International Academic Conference [online]. Lisabon, 09.09.2012 – 12.09.2012. Praha : IISES, 2012, s. 138–155. ISBN 978-80-905241-2-5. Dostupné z: http://www.iises.net/wp-content/uploads/PROCEEDINGS2.pdf.

BRŮNA, KarelDURČÁKOVÁ, Jaroslava. International Liquidity and Foreign Exchange Reserves Adequacy in Connection with Choice of Exchange Rate System in the Czech Republic, Poland and Hungary. In: International Academic Conference. Dubrovník, 24.06.2012 – 27.06.2012. Praha : IISES, 2012, s. 32–63. ISBN 978-80-905241-1-8.

ČERMÁKOVÁ, Daniela, LANGER, Miroslav. Východoafrické společenství – vznikne nová měnová unie? In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 391–400. ISBN 978-80-245-1869-5.

DOHÁNYOS, Vojtech. Dynamika cen finančních aktiv v rámci ekonomického cyklu. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 401–408. ISBN 978-80-245-1869-5.

HÝLA, Pavel. Deflace jako nástroj hospodářské politiky. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 425–433. ISBN 978-80-245-1869-5.

KUČERA, Lukáš. Změna stavu zásob a hospodářský cyklus. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 435–446. ISBN 978-80-245-1869-5.

OSIČKA, Štěpán. Mezinárodní rozměry zdanění investic suverenních fondů. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 447–461. ISBN 978-80-245-1869-5.

PETRUŠOVÁ, Martina. The Institutional Structure of Financial Market Supervision. In: International Journal of Multidisciplinary Thought [CD-ROM]. Řím, 31.10.2011 – 03.11.2011. Roma : University Publications, 2012, s. 471–485. ISSN 2156-6992.

PIVNÝ, Vojtěch. Správa modelů a jejich validace v Solvency II přístupu. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 463–471. ISBN 978-80-245-1869-5.

ŠEDIVÝ, Jan. Estimation of Risk Premium: Bond Issuer’s Approach. In: Overcoming the Crisis: Economic and Financial Developments. Portorož, 11.07.2012 – 14.07.2012. Portorož : University of Primorska, 2012, s. 131–140. ISBN 978-961-6832-32-8.

VESELÝ, MarekDOLEŽAL, Jiří. Vstup nízkonákladových bank na český trh a jejich produkty. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 519–526. ISBN 978-80-245-1869-5.

VESELÝ, MarekDOLEŽAL, Jiří. Zátěžové testy evropských bank – červenec 2011. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 13th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 01.06.2012. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2012, s. 509–517. ISBN 978-80-245-1869-5.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Nový model finanční nerovnováhy eurozóny. Bankovnictví. 2012, roč. XIX, č. 3, s. 19–21. ISSN 1212-4273.

MARKOVÁ, Jana. Reforma mezinárodního měnového fondu je dlouhodobý proces. Socioekonomické a humanitní studie. 2012, roč. 2, č. 2, s. 132–140. ISSN 1804-6797.

REVENDA, Zbyněk. Zlato v peněžním systému patří nevratně do historie. Bankovnictví. 2012, roč. XIX, č. 5, s. 21–22. ISSN 1212-4273.

TOMŠÍK, VladimírMANDEL, Martin. Otazníky nad měnovou politikou kvantitativního uvolňování ECB. Bankovnictví. 2012, roč. XIX, č. 8, s. 19–21. ISSN 1212-4273.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „MARVALA, Jindřich, Joan Robinsonová, Richard Kahn a Nicholas Kaldor: geneze a komparace keynesiánských teorií. Brno : Masarykova univerzita.” Praha : VŠE FFÚ, 2012. 3 s. Posudek na disertační práci.


2011

Knižní monografie – příspěvek

KODEROVÁ, Jitka. Ekonomie v době reálného socialismu I: Výuka dějin ekonomického myšlení na VŠE v Praze. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie, aj. Učíme ekonomii 90 let. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 225–232. 283 s. ISBN 978-80-7357-641-7.

KODEROVÁ, Jitka. František Vencovský. In: DOLEŽALOVÁ, Antonie, aj. Učíme ekonomii 90 let. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 168–182. 283 s. ISBN 978-80-7357-641-7.

KODEROVÁ, Jitka. František Vencovský o Karlu Englišovi. In: Kol. Karel Engliš 1880-1961. Ostrava : VŠB TU, 2011, s. 154–175. 187 s. ISBN 978-80-248-2453-6.

KODEROVÁ, Jitka. Názory na peníze a měnovou politiku v českém ekonomickém myšlení mezi dvěma světovými válkami. In: KODEROVÁ, Jitka, SOJKA, Milan, HAVEL, Jan. Teorie peněz. Praha : Wolters Kluwer, 2011, s. 239–268. 283 s. ISBN 978-80-7357-640-0.

REVENDA, Zbyněk. Účinnost měnové politiky. In: REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Praha : Management Press, 2011, s. 303–335. 558 s. ISBN 978-80-7261-230-7.

REVENDA, Zbyněk. Vznik, historický vývoj a současnost centrálních bank. In: REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Praha : Management Press, 2011, s. 26–46. 558 s. ISBN 978-80-7261-230-7.

Články v časopise s impakt faktorem

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Foreign Exchange Rate Regimes and Foreigen Exchange Markets. Prague Economic Papers. 2011, roč. 20, č. 4, s. 309–328. ISSN 1210-0455.
[IF a AIS 2011: 0.256 | 0.000] [SJR 2011: 0.171]

KODEROVÁ, Jitka. Pět let od úmrtí Františka Vencovského. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 6, s. 830–842. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2011: 0.380 | 0.070] [SJR 2011: 0.305]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Regulace bankovního sektoru z pohledu ekonomické teorie. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 1, s. 58–81. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2011: 0.380 | 0.070] [SJR 2011: 0.305]

ŽĎÁREK, Václav. Empirická analýza průběhu cenové konvergence ČR a nových členských zemí EU k eurozóně. Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 454–474. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2011: 0.380 | 0.070] [SJR 2011: 0.305]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BRŮNA, Karel. Analýza podmínek čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 3, s. 22–31. ISSN 1802-2200.

KODEROVÁ, Jitka. František Vencovský a Karel Engliš – dvě významná výročí. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 1, s. 81–93. ISSN 1802-2200.

KORBEL, Jiří, BLAHETA, Petr. Ocenění akcií v průběhu finanční krize pohledem FED modelu. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 1, s. 68–80. ISSN 1802-2200.

MARKOVÁ, Jana. Strategie vstupu České republiky do kurzového mechanismu ERM II. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 2, s. 18–36. ISSN 1802-2200.

REVENDA, Zbyněk. Role zlata v peněžním systému. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 3, s. 47–67. ISSN 1802-2200.

ŠEDIVÝ, Jan. Riziková prémie: pohled emitenta dluhopisů. Český finanční a účetní časopis. 2011, roč. 6, č. 3, s. 68–78. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

BRŮNA, Karel. Management of Banking System Liquidity in the Czech Republic. International Business and Economics Research Journal. 2011, roč. 10, č. 1, s. 23–38. ISSN 1535-0754.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Testing the New Keynesian Model on Czech Data. In: DLOUHÝ, Martin, SKOČDOPOLOVÁ, Veronika (ed.). Mathematical Methods in Economics 2011 [CD-ROM]. Jasná Dolina, 06.09.2011 – 09.09.2011. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 339–344. ISBN 978-80-7431-058-4.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Analýza navrhovaných změn v dohledu nadnárodních finančních skupin. In: BOHÁČ, Radim (ed.). Aktuální otázky financí a finančního práva z hlediska fiskální a monetární podpory hospodářského růstu v zemích střední a východní Evropy po roce 2010 [CD-ROM]. Praha, 12.09.2010 – 14.09.2010. Praha : Leges, 2011, s. 89–101. ISBN 978-80-87212-57-8.

BLAHOVÁ, Naděžda. Oprávněnost nových postupů regulace rizika likvidity. In: Finanční trhy a jejich regulace v podmínkách doznívání světové finanční krize [CD-ROM]. Praha, 01.06.2011 – 02.06.2011. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2011. 8 s. ISBN 978-80-7408-050-0.

BRŮNA, KarelDURČÁKOVÁ, Jaroslava. Exchange rate policy and banking system liquidity absorption: The case of the Czech Republic, Poland and Hungary. In: Singapore Economic Review [online]. Singapore, 04.08.2011 – 06.08.2011. Singapore : Technological University, 2011. 17 s. Dostupné z: http://editorialexpress.com/cgi-bin/conference/download.cgi?db_name=SERC2011&paper_id=189.

KODEROVÁ, Jitka. Měnové odluky v naší historii. In: Znalosti pro tržní praxi 2011 [CD-ROM]. Olomouc, 24.11.2011 – 25.11.2011. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011, s. 694–700. ISBN 978-80-87533-02-4.

LANGER, Miroslav. Role suverénních fondů v měnové politice Číny. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 12th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha, 27.05.2011. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 381–391. ISBN 978-80-245-1773-5.

PLÍVA, Rostislav. Kvantitativní uvolňování číslo 2 a obavy z deflace, která nepřichází. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 12th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha, 27.05.2011. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 401–405. ISBN 978-80-245-1773-5.

ŠEDIVÝ, Jan. Riziková přirážka ve finanční krizi a důsledky pro měření refinančního rizika. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 12th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha, 27.05.2011. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2011, s. 417–423. ISBN 978-80-245-1773-5.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, Martin. Několik otázek k současnému postavení amerického dolaru. Mezinárodní politika. 2011, roč. XXXV, č. 2, s. 10–14. ISSN 0543-7962.

Výzkumné zprávy – reporty

DURČÁKOVÁ, JaroslavaNestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFÚ, 2011. 16 s.

Recenze

KODEROVÁ, Jitka. „Opus Magnum” profesora Sojky. (Rec.: SOJKA, Milan, Dějiny ekonomických teorií. 1.vyd. Praha : Havlíček Brain Team. ISBN 978-80-87109-21-2.) In: Politická ekonomie. 2011, roč. 59, č. 4, s. 547–554. ISSN 0032-3233.

Jiné publikace

KODEROVÁ, JitkaFrantišek Vencovský. Život a dílo. 1. vyd. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 2011. 101 s. ISBN 978-80-86729-64-0. Studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky 3/2011.


2010

Knižní monografie

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinMezinárodní finance. 4. aktual. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2010. 496 s. ISBN 978-80-7261-221-5.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 6, s. 723–746. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2010: 0.650 | 0.033] [SJR 2010: 0.270]

HOLINKA, Tomáš. Proces učení a transparentnost centrální banky. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 4, s. 458–470. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2010: 0.650 | 0.033] [SJR 2010: 0.270]

KORDA, Jan. Komparace nového konsensu jako teoretického rámce cílování inflace s postkeynesovskou ekonomií. Politická ekonomie. 2010, roč. 58, č. 1, s. 92–104. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2010: 0.650 | 0.033] [SJR 2010: 0.270]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BLAHOVÁ, Naděžda. Změny regulačního a dohledového rámce finančních trhů v Evropské unii. Český finanční a účetní časopis. 2010, roč. 5, č. 2, s. 42–51. ISSN 1802-2200.

BRŮNA, Karel. Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System. European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 3–4, s. 15–41. ISSN 1802-2197.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. Can Profit-shifting be Resolved by Penalization? European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 3–4, s. 56–74. ISSN 1802-2197.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. VAT and Tax Credits: A Way to Eliminate Tax-Evasive Use of Transfer Prices? European Financial and Accounting Journal. 2010, roč. 5, č. 1, s. 28–50. ISSN 1802-2197.

MARKOVÁ, Jana. Reforma Mezinárodního měnového fondu je nevyhnutelná. Český finanční a účetní časopis. 2010, roč. 5, č. 3, s. 6–18. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. Review of OECD Transfer Pricing Methods. International Journal of Global Business [online]. 2010, roč. 3, č. 2. 18 s. ISSN 1945-1792. Dostupné z: http://gsmi-ijgb.com/V3N2Dec2010.aspx.

SLANÝ, Martin. Vývoj měnových podmínek v kontextu současné finanční krize. Ekonomické listy [online]. 2010, roč. I, č. 1, s. 45–57. ISSN 1804-4166. Dostupné z: http://www.vsem.cz/data/data/ces-soubory/ekonomicke_listy/gf_Ekonomicke listy_0610.pdf.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Application of Fuzzy Control on Inflation Targeting (A Simple Model). In: HOUDA, Michal, FRIEBELOVÁ, Jana (ed.). Mathematical Methods in Economics 2010 [CD-ROM]. České Budějovice, 08.09.2010 – 09.09.2010. České Budějovice : Jihočeská universita, 2010, s. 346–351. ISBN 978-80-7394-218-2.

ŠEDIVÝ, Jan. Modelování kreditního spreadu. In: DLUHOŠOVÁ, Dana (ed.). Řízení a modelování finančních rizik. Ostrava, 08.09.2010 – 09.09.2010. Ostrava : VŠB TU, 2010, s. 364–370. ISBN 978-80-248-2306-5.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRADA, JaroslavBUUS, Tomáš. Searching for Tax-Evasive Transfer Pricing in Multinational Enterprises. In: Global Conference on Business and Finance [CD]. Kailua-Kona, Hawaii, 03.01.2010 – 03.01.2010. Kailua-Kona, Hawaii : The Institute for Business and Finance Research, 2010, s. 620–628. ISSN 1931-0285.

BRŮNA, Karel. Management of Banking System Liquidity in the Czech Republic. In: The 2010 EABR (Business) Conference and The 2010 ETLC (Education) Conference [online]. Dublin, 07.06.2010 – 10.06.2010. Dublin : Clute Institute, 2010, s. 388–402. ISSN 1539-8757. Dostupné z: http://www.cluteinstitute.com/proceedings/2010_Dublin_EABR_Articles/Article 408.pdf.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. Rewiew of OECD Transfer Pricing Methods. In: Proceedings of the World Conference on Global Business, Management, Marketing & Tourism [CD-ROM]. Johannesburg, 25.11.2010 – 27.11.2010. Johannesburg : GSM, 2010. 11 s. ISSN 1947-833X.

HOLINKA, Tomáš. Determinants of Government Bond Spreads. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE [CD-ROM]. Praha, 09.09.2010 – 10.09.2010. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010. 16 s. ISBN 978-80-86175-69-0.

HOLINKA, Tomáš. Learning Process and Central Bank Transparency. In: International Journal of Arts & Sciences [CD-ROM]. Řím, 22.11.2010 – 25.11.2010. Texas : Cabells Publishing, 2010, s. 307–320. ISSN 1911-6934.

KORDA, Jan. Různé způsoby vymezení exogenity a endogenity nabídky peněz. In: FOR FIN 2010 [CD-ROM]. Bratislava, 10.06.2010 – 11.06.2010. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2010. 8 s. ISBN 978-80-225-3001-9.

ONDŘICH, Libor. Risk Related tu Currency Board in Bosnia and Herzegovina and Implications of Eventual Switch to Floating Combined with Inflation Targeting. In: 2nd International Conference „Economic of Central and Eastern Europe: Convergence, Opportunities and Challenges” [CD-ROM]. Tallinn, 13.06.2010 – 15.06.2010. Tallinn : Tallinn University of Technology, 2010. 14 s. ISBN 978-9949-430-37-6.

ONDŘICH, Libor. Rizika currency boardu v Bosně a Hercegovině a jejich možná řešení. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 11th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha, 28.05.2010. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010, s. 249–262. ISBN 978-80-245-1651-6.

PLÍVA, Rostislav. Velká deprese a historický exkurz do jejích měnových příčin. In: PROCHÁZKA, David (ed.). The 11th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting. Praha, 28.05.2010. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2010, s. 263–274. ISBN 978-80-245-1651-6.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. 11. vyd. Slaný : Melandrium, 2010. 275 s. ISBN 978-80-86175-70-6. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, JindřichSOUKUPOVÁ, JanaNEČADOVÁ, Marta).

REVENDA, ZbyněkPeníze a zlato. 1. vyd. Praha : Management Press, 2010. 256 s. ISBN 978-80-7261-214-7.

VALACH, Josef, aj. Investiční rozhodování a dlouhodobé financování. 3. přeprac. a rozšíř. vyd. Praha : Ekopress, 2010. 513 s. ISBN 978-80-86929-71-2. (Další autoři: DURČÁKOVÁ, Jaroslava, CHOULÍK, Petr, OCELÁKOVÁ, Petra).

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav, TRAN, Van Quang. The analysis of capital stock dynamics by the optimal transformation. In: 24th European Conference on Operational Research. Lisabon, 11.07.2010 – 14.07.2010. Lisabon : EURO, 2010, s. 301.

Články v časopise – nerecenzované

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. Searching for Potential Tax-Evasive Transfer Pricing in Multinational Enterprises: A Mathematical Approach. Social Science Research Network [online]. 2010, č. December 2. 5 s. Dostupné z: http://ssrn.com/abstract=1738479.

PETRUŠOVÁ, Martina. Institucionální uspořádání dohledu nad finančním trhem a postavení centrálních bank v EU. Bankovnictví. 2010, roč. XVII, č. 12, s. 20–21. ISSN 1212-4273.

Sestavovatelské práce – monografie

SLANÝ, Martin (ed.). Autoři CEPu o euru. 1. vyd. Praha : CEP, 2010. 133 s. ISBN 978-80-86547-94-7.

Výzkumné zprávy – reporty

DURČÁKOVÁ, JaroslavaNestabilita finančních trhů a efektivnost jejich regulace. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFÚ, 2010. 15 s.

Oponentské posudky

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. posudek „SOBEK, Otto, ZIMKOVÁ, Emília, Menová teoria a politika. 1.vyd. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela.” Praha : VŠE FFÚ, 2010. 2 s.


2009

Knižní monografie

BRŮNA, KarelDynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. 218 s. ISBN 978-80-245-1555-7.

MÁLEK, JiříProblémy v řízení rizik. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. 118 s. ISBN 978-80-245-1632-5. (Další autoři: WITZANY, JiříJABLONSKÝ, Josef, MERTLÍK, Jakub, MÍŠEK, Radoslav, POHL, Martin, JANDA, Karel, SVÁROVSKÁ, Barbora).

Knižní monografie – příspěvek

JEŘÁBKOVÁ, ZdenkaSLANÝ, Martin. Faktory pomalého růstu evropské ekonomiky. In: Kol. Procesy globalizacyjne w gospodarce swiatowej. Wroclaw : Edukacja, 2009, s. 137–145. 318 s. ISBN 978-83-87708-68-9.

ŽĎÁREK, VáclavŠINDEL, Jaromír. Selected Issues Relating to Real and Nominal Convergence of New EU Member States. In: SPANJERS, Willem. Monetary Policy, Trade and Convergence – Zhe Case of Transition Economies. Berlin : LIT Verlag, 2009, s. 163–193. 194 s. ISBN 978-3-643-10021-4.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 3, s. 361–382. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2009: 0.500 | 0.024] [SJR 2009: 0.209]

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Systémy měnových kurzů, jejich volba v tranzitivních ekonomikách a dopady na vývoj inflace a ekonomického růstu. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 3, s. 344–360. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2009: 0.500 | 0.024] [SJR 2009: 0.209]

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Vizuální nelineární rekurentní analýza a její aplikace na český akciový trh. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 3, s. 305–322. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2009: 0.500 | 0.024] [SJR 2009: 0.209]

MANDEL, MartinZELENKA, Vladimír. Ztráta centrální banky – účetní a ekonomický pohled na příkladě České národní banky. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 6, s. 23–739. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2009: 0.500 | 0.024] [SJR 2009: 0.209]

REVENDA, Zbyněk. Monopoly centrálních bank a emise peněz. Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 5, s. 579–600. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2009: 0.500 | 0.024] [SJR 2009: 0.209]

Články v časopise (Scopus)

CIMBUREK, Jan, KOLLÁR, MiroslavKOMÁREK, LubošŘEŽÁBEK, Pavel. Resolving Non-Performing Assets in the Czech Republic: Theory and Practice. CESifo DICE Report. 2009, roč. 7, č. 3, s. 21–28. ISSN 1612-0663.
[SJR 2009: 0.149]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BRADA, JaroslavBUUS, Tomáš. Detection of Possible Tax-Evasive Transfer Pricing in Multinational Enterprises. European Financial and Accounting Journal. 2009, roč. 4, č. 2, s. 65–78. ISSN 1802-2197.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaVALACH, Josef. Financování vývozu investičních celků. Český finanční a účetní časopis. 2009, roč. 4, č. 3, s. 6–23. ISSN 1802-2200.

KODEROVÁ, Jitka. Za profesorem Sojkou. Český finanční a účetní časopis. 2009, roč. 4, č. 3, s. 78–81. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

BLAHOVÁ, Naděžda. Externí rating a otázky regulace. Acta Aerarii Publici. 2009, roč. 6, č. 1, s. 5–16. ISSN 1336-8818.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. The Common Benefits of VAT for Ordoliberalism and for Elimination of Tax-Evasive Transfer Pricing. International Journal of Arts nad Sciences [CD-ROM]. 2009, roč. 3, č. 6. 13 s. ISSN 1944-6934.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Reconstruction of Time Delay Model of Capital Stock Dynamics by Method of Optimal Transformation. In: Mathematical Methods in Economics 2009 [CD-ROM]. Kostelec nad Černými Lesy, 09.09.2009 – 11.09.2009. Praha : Česká zemědělská universita, 2009, s. 178–183. ISBN 978-80-213-1963-9.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Pozice operačního rizika v rámci rizikového profilu banky. In: Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie [CD-ROM]. Banská Bystrica, 21.05.2009. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2009. 6 s. ISBN 978-80-970166-5-4.

BRADA, Jaroslav. Praktické postupy oceňování CMO. In: Finanční trhy a jejich regulace [CD-ROM]. Praha, 16.06.2009 – 17.06.2009. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2009. 7 s. ISBN 978-80-7408-020-3.

BRADA, JaroslavBUUS, Tomáš. Detection of Possible Tax-Evasive Transfer Pricing in Multinational Enterprises. In: World Summit on Financial Crisis and International Business [CD-ROM]. Sao Paulo, 14.12.2009 – 16.12.2009. Sao Paulo : GSMI, 2009. 18 s. ISSN 1947-833X.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. The OECD Transfer Pricing Rules and Their Properties. In: 2009 ABR & TLC Conference [online]. Honolulu, 05.01.2009 – 08.01.2009. Honolulu : Clute Institute, 2009. 15 s. ISSN 1539-8757. Dostupné z: http://www.cluteinstitute.com/Programs/Hawaii_2009/Article 230.pdf.

KODERA, JanMAREK, Petr. Optimální řízení hodnoty podniku v prostředí velkého trhu. In: Manažment hodnoty podniku v podmienkach EÚ. Bratislava, 01.10.2009 – 02.10.2009. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2009, s. 119–124. ISBN 978-80-969320-9-2.

KODEROVÁ, Jitka. Příčiny velké deprese v pojetí Františka Vencovského. In: „Velká deprese” a její odraz v ekonomické teorii a praxi [CD-ROM]. Ostrava, 11.11.2009 – 12.11.2009. Ostrava : Vysoká škola báňská-TU Ostrava, 2009. 7 s. ISBN 978-80-248-2150-4.

KODEROVÁ, Jitka. Vývoj nemarxistického ekonomického myšlení a čeští studenti v období 1948-1989. In: Ekonomické znalosti pro tržní praxi [CD-ROM]. Olomouc, 09.09.2009 – 10.09.2009. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2009, s. 160–166. ISBN 978-80-87273-02-9.

KORDA, Jan. The problem of payment of debt interests: modelling the banking system and implications for the growth of the stock of money. In: FOR FIN 2009 [CD-ROM]. Bratislava, 04.06.2009 – 05.06.2009. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2009. 9 s. ISBN 978-80-225-2757-6.

SLANÝ, Martin. Subsaharská Afrika v pasti zaostalosti? In: LOUŽEK, Marek (ed.). Rozvojové země. Potřebují pomoc nebo volné trhy?. Praha, 04.12.2008. Praha : Centrum pro ekonomiku a politiku, 2009, s. 47–59. ISBN 978-80-86547-74-9.

Skripta

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, EvaPřijímací zkoušky z matematiky na VŠE. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2009. 78 s. ISBN 978-80-86929-56-9.

KAŇKOVÁ, EvaMakroekonomie – cvičebnice. 1. vyd. Praha : Česká zemědělská univerzita, 2009. 114 s. ISBN 978-80-213-1905-9. (Další autoři: BRČÁK, Josef, BURIANOVÁ, Jaroslava, SEVEROVÁ, Lucie, SOUKUP, Alexandr, ŠRÉDL, Karel).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

MANDEL, Martin. Milníky české měnové politiky. In: 20 let finančních a bankovních reforem v České republice. Praha, 11.11.2009. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009, s. 13–19. ISBN 978-80-245-1584-7.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav. Goodwin’s Nonlinear Model and Technological Progress. In: International Mathematica User Conference 2009 [online]. Champaign, Illinois, 22.10.2009 – 24.10.2009. USA : Wolfram, 2009, s. 1. Dostupné z: http://www.wolfram.com/news/events/userconf2009/presentations.html?tab=finance#finance.

Články v časopise – nerecenzované

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, Eva, JAROŠOVÁ, E., ZEITHAMER, TomášELIÁŠOVÁ, Lada. Some Examples of Utility Functions Studied from Geometrical Point of View. Mundus Symbolicus. 2009, roč. 17, č. 17, s. 73–78. ISSN 1210-809X.

SLANÝ, Martin. Vztah finanční a ekonomické gramotnosti. Metodický portál RVP [online]. 2009. ISSN 1802-4785. Dostupné z: http://clanky.rvp.cz/clanek/c/G/6893/vztah-financni-a-ekonomicke-gramotnosti.html.

Sestavovatelské práce – sborník z konference s mezinárodní účastí

PROCHÁZKA, DavidKORDA, Jan (ed.). The 10th Annual Doctoral Conference of the Faculty of Finance and Accounting, Prague University of Economics and Business. Praha, 22.05.2009. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2009. 410 s. ISBN 978-80-245-1522-9.

Výzkumné zprávy – oponované

DLOUHÝ, Vladimír, KOHOUT, Pavel, MEJSTŘÍK, Michal, RUSNOK, Jiří, SEDLÁČEK, Tomáš, SCHWARZ, Jiří, WEIGL, Jiří, ZAHRADNÍK, Petr, ZÁMEČNÍK, Miroslav. Závěrečná zpráva Národní ekonomické rady vlády [online]. Praha : Úřad vlády, 2009. 83 s. Dostupné z: http://www.vlada.cz/assets/media-centrum/dulezite-dokumenty/zaverecna-zprava-NERV.pdf.

Kvalifikační práce

BRŮNA, KarelDynamika úrokových sazeb v kontextu implementace měnové politiky a nastolování makroekonomické rovnováhy : Habilitační práce. Praha : VŠE FFÚ, 2009. 123 s.

Recenze

KODEROVÁ, Jitka. Nástin vývoje hospodářské politiky 1900-2007. (Rec.: TOMEŠ, Zdeněk, aj., Hospodářská politika 1900-2007. 1. vyd. Praha : C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-002-7.) In: Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 6, s. 857–862. ISSN 0032-3233.

KORDA, Jan. Výklad teorie peněz zasazený do dějin ekonomického myšlení. (Rec.: KODEROVÁ, Jitka, SOJKA, Milan, HAVEL, Jan, Výklad teorie peněz zasazený do dějin ekonomického myšlení. Praha : ASPI. ISBN 978-80-7357-359-1.) In: Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 4, s. 561–566. ISSN 0032-3233.

MANDEL, Martin. Original Czech Monograph About Financial Crises. (Rec.: DVOŘÁK, Pavel, Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1.vyd. Praha : C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-075-1.) In: Prague Economic Papers. 2009, roč. XVIII, č. 2, s. 185–188. ISSN 1210-0455.

MANDEL, Martin. Původní česká monografie o finančních krizích. (Rec.: DVOŘÁK, Pavel, Veřejné finance, fiskální nerovnováha a finanční krize. 1.vyd. Praha : C.H.Beck. ISBN 978-80-7400-075-1.) In: Politická ekonomie. 2009, roč. 57, č. 4, s. 567–570. ISSN 0032-3233.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „DUŠKOVÁ, Jitka, Současná sociální ekonomie a její zdroje. 1.vyd. Brno : Masarykova univerzita.” 2009. 3 s.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „JANOVSKÝ, Petr, Vybrané problémy strukturální politiky Evropské unie. 1.vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FFÚ, 2009. 3 s. Oponentní posudek na disertační práci.


2008

Knižní monografie

KODEROVÁ, Jitka, SOJKA, Milan, HAVEL, JanTeorie peněz. 1. vyd. Praha : ASPI, 2008. 250 s. ISBN 978-80-7357-359-1.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, VladimírMonetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press, 2008. 367 s. ISBN 978-80-7261-185-0.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-throuh: the Czech Republic 1999-2006. Post-Communist Economies. 2008, roč. 4, č. 20, s. 413–429. ISSN 1463-1377.
[IF a AIS 2008: 0.241 | 0.140] [SJR 2008: 0.322]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. External Balance in a Transition Economy: The Role of Foreign Direct Investments. Eastern European Economics. 2008, roč. 46, č. 4, s. 5–26. ISSN 0012-8775.
[IF a AIS 2008: 0.422 | 0.117] [SJR 2008: 0.278]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Relativní verze teorie parity kupní síly: problémy empirické verifikace. Politická ekonomie. 2008, roč. LVI, č. 6, s. 723–738. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2008: 0.532 | 0.026] [SJR 2008: 0.212]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír, BRADA, Josef C. Intertemporální přístup k platební bilanci: vztah a míry investic v bohatých, chudých a tranzitivních ekonomikách. Politická ekonomie. 2008, roč. LVI, č. 2, s. 147–161. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2008: 0.532 | 0.026] [SJR 2008: 0.212]

Články v časopise ze seznamu RVVI

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. O vlastnostech metod stanovení transferových cen. Český finanční a účetní časopis. 2008, roč. 3, č. 3, s. 39–55. ISSN 1802-2200.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. On the Necessity of Using Average Cost as a Base for Transfer Price. European Financial and Accounting Journal. 2008, roč. 3, č. 3, s. 79–94. ISSN 1802-2197.

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Inflace, devizový kurs a translakční devizová expozice (teoretické aspekty). Český finanční a účetní časopis. 2008, roč. 3, č. 1, s. 40–55. ISSN 1802-2200.

Články v časopise – recenzované

BRŮNA, Karel. Volatility of Money Market Interest Rates Under the Inflation Targeting. International Review of Business Research Papers [online]. 2008, s. 380–388. ISSN 1832-9543. Dostupné z: http://www.bizresearchpapers.com/attachments_2009_01_12/30.KarelBruna.pdf.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Monetary Approach to Inflation – Model of Inflation in a Small Open Economy and its Application to the Czech Republic in the Period 1996-2007. Bank i Kredyt. 2008, roč. XXXIX, č. 10, s. 6–13. ISSN 0137-5520.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Reálný kurz české koruny a ceny mezinárodně neobchodovatelných statků. Acta Oeconomica Pragensia. 2008, roč. 16, č. 3, s. 3–12. ISSN 0572-3043.

REVENDA, Zbyněk. Czech Experience in Dealing with Problem Banks with the Focus on the Lender of Last Resort Activities. Bank i Kredyt. 2008, roč. XXXIX, č. 6, s. 3–15. ISSN 0137-5520.

SLANÝ, Martin. Růst NAIRU a nezaměstnosti v Evropě: vybrané konsekvence. Národohospodářský obzor. 2008, roč. VIII, č. 1–2, s. 64–76. ISSN 1213-2446.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

KODERA, JanTRAN, Van Quang. Model Narmax and Its Application to Exchange Rate Dynamics. In: Mathematical Methods in Economics 2008 [CD-ROM]. Liberec, 17.09.2008 – 19.09.2008. Liberec : Technická univerzita v Liberci, 2008, s. 257–267. ISBN 978-80-7372-387-3.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRŮNA, Karel. Volatility of Money Market Interest Rates Under The Inflation Targeting. In: HAQQ, Zia (ed.). Money, Economy and Management [online]. London, 03.06.2008 – 04.06.2008. Melbourne : World Business Institute, 2008. 9 s. Dostupné z: http://wbiconpro.com/london economics/Bruna(216).pdf. ISBN 978-0-9804557-0-2.

BUUS, TomášBRADA, Jaroslav. Economics of transfer pricing reviewed. In: Global Management 2008 [online]. Porto, 13.10.2008 – 15.10.2008. Porto : IASK, 2008, s. 68–74. ISBN 978-989-95806-1-9. Dostupné z: http://www.iask-web.org/toc-gm08.pdf.

KODERA, Jan. Dynamický model malé otevřené ekonomiky a vliv vládních výdajů. In: Aktuálne problémy v ekonómii a v podnikateľskej činnosti v kontexte Európskej únie [CD-ROM]. Bratislava, 03.04.2008 – 04.04.2008. Bratislava : Bratislavská vysoká škola práva, 2008. 6 s. ISBN 978-80-969320-3-0.

KODEROVÁ, Jitka. The discussion on the endogenity of money supply in the Czech monetary theory. In: Development and Transition in the History of Economic Thought [online]. Praha, 15.05.2008 – 17.05.2008. Praha : European Society for the History of Economic Thought, 2008, s. 47. Dostupné z: http://www.eshet.net/conference/2008.

ŽĎÁREK, Václav. Nominal Convergence and its Drivers and Determinants in the New EU Member States. In: 7th Annual Meeting of the EEFS International Conference [online]. Praha, 22.05.2008 – 25.05.2008. Praha : VŠE, 2008. 22 s. Dostupné z: http://www.eefs.eu/conf/Prague/Papers/813_Zdarek.pdf.

Knižní monografie – učebnice

KAŇKOVÁ, EvaKAŇKA, MilošPřijímací zkoušky z matematiky. 1.vyd. Praha : Ekopress, 2008. 82 s. ISBN 978-80-86929-47-7.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

KODERA, JanMÁLEK, Jiří. Anomálie v nelineárním a dynamickém modelu IS-LM za přítomnosti kreditního rizika. In: LUKÁŠ, Ladislav (ed.). Výpočtová ekonomie – sborník 3. semináře. Plzeň, 21.12.2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s. 25–43. ISBN 978-80-7043-596-0.

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav. Deterministic and Stochastic Growth Model with Embodied Technological Progress. In: LUKÁŠ, Ladislav (ed.). Výpočtová ekonomie – Sborník 3. semináře. Plzeň, 21.12.2008. Plzeň : Západočeská univerzita, 2008, s. 35–43. ISBN 978-80-7043-596-0.

Sestavovatelské práce – sborník z konference s mezinárodní účastí

PROCHÁZKA, DavidKORDA, Jan (ed.). Sborník 9. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Praha, 0.5/.208/. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2008. 415 s. ISBN 978-80-245-1359-1.

Recenze

BRŮNA, Karel. Financial Sector During the European Union Enlargement. (Rec.: STAVÁREK, Daniel, POLOUČEK, Stanislav, The Financial Sector in the Enlarging European Union. 1.vyd. Newcastle : Cambridge Scholars Press.) In: Prague Economic Papers. 2008, roč. XVII, č. 3, s. 276–280. ISSN 1210-0455.

BRŮNA, Karel. Finanční sektor v procesu rozšíření Evropské unie. (Rec.: STAVÁREK, Daniel, POLOUČEK, Stanislav, The Financial Sector in the Enlarging European Union. Newcastle : Cambridge Scholars Press.) In: Politická ekonomie. 2008, roč. LVI, č. 3, s. 408–411. ISSN 0032-3233.

ŽĎÁREK, Václav, GREGOROVÁ, Lenka. Competitiveness yearbook – a new trend of an approach to the country’s economy? (Rec.: A.WARESA, Marzenna, Poland – Competitiveness Report 2006. The Role of Innovation. Warsaw : University of Economics in Warsaw. ISBN 978-83-7378-234-1.) In: Prague Economic Papers. 2008, roč. XVII, č. 1, s. 87–94. ISSN 1210-0455.

ŽĎÁREK, VáclavPANEŠ, Patrik. Theoretical and Practical Approach to Competition Policy Viewed through Ordoliberalism. (Rec.: KRABEC, Tomáš, Teoretická východiska soutěžní politiky. 1. vyd. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky. ISBN 80-86729-230.) In: Prague economic papers. 2008, roč. XVII, č. 3, s. 285–288. ISSN 1210-0455.


2007

Knižní monografie

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinMezinárodní finance. 3. rozšíř. a dopl. vyd. Praha : Management Press, 2007. 487 s. ISBN 978-80-7261-170-6.

KODERA, JanMěnová analýza. 2. uprav. vyd. Praha : ASPI, 2007. 250 s. ISBN 978-80-7357-298-3.

MÁLEK, JiříKreditní riziko. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007. 103 s. ISBN 978-80-245-1311-9. (Další autoři: MÍŠEK, RadoslavTRAN, Van QuangHNILICA, Jiří, ONDER, Štěpán, JANDA, KarelRADOVÁ, Jarmila).

Knižní monografie – příspěvek

ŽĎÁREK, Václav. Strukturální aspekty cenové konvergence. In: KADEŘÁBKOVÁ, Anna, aj. Růst, stabilita a konkurence III. Praha : Linde, 2007, s. 97–118. ISBN 978-80-86131-71-9.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby České národní banky. Politická ekonomie. 2007, roč. LIV, č. 1, s. 3–22. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2007: 0.172 | 0.000] [SJR 2007: 0.213]

BRŮNA, Karel. Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky České národní banky. Politická ekonomie. 2007, roč. LV, č. 6, s. 829–851. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2007: 0.172 | 0.000] [SJR 2007: 0.213]

ŽĎÁREK, Václav, VINTROVÁ, Růžena. Links between Real and Nominal Convergence in the New EU Members States: Implication for the Adoption of Euro. Ekonomický časopis. 2007, roč. 55, č. 5, s. 439–458. ISSN 0013-3035.
[IF a AIS 2007: 0.115 | 0.000] [SJR 2007: 0.188]

Články v časopise – recenzované

BRŮNA, Karel. Open Market Operation and the Price of Liquidity: The Case of The Czech Rpublic between 1998 and 2004. The International Journal of Business and Finance Research. 2007, roč. 1, č. 1, s. 90–103. ISSN 1931-0269.

JANDA, KarelČAJKA, Martin. Česká úvěrová podpora zemědělství: analýza prvních deseti let. Acta Universitatis Carolinae, Czech Economic Review. 2007, roč. 1, č. 2, s. 135–154. ISSN 1802-4696.

JINDROVÁ, Miroslava. Exchange Rate Dynamics and the Disconnect. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, roč. 15, č. 4, s. 56–68. ISSN 0572-3043.

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav. Production, Capital Stock, and Price Level Dynamic in the Light of Kaldorian Model. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, roč. 15, č. 4, s. 79–87. ISSN 0572-3043.

KODEROVÁ, Jitka. Několik poznámek k významu výuky dějin ekonomických teorií pro studenty VŠE v Praze. Český finanční a účetní časopis. 2007, roč. 2, č. 3, s. 7–20. ISSN 1802-2200.

KORDA, Jan. Kauzalita jako metodologický problém ekonomie. E-Logos [online]. 2007. 11 s. ISSN 1211-0442. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kfil/elogos/science/korda2007.pdf.

KORDA, JanPROCHÁZKA, David. 8. konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, roč. 15, č. 5, s. 134–136. ISSN 0572-3043.

PÍGL, Jan. Weather Derivatives. Acta Oeconomica Pragensia. 2007, roč. 15, č. 4, s. 39–48. ISSN 0572-3043.

ŽĎÁREK, VáclavŠINDEL, Jaromír. Real and Nominal Convergence and the New EU Member States – Actual State and Implication. Prague Economic Papers. 2007, roč. XVI, č. 3, s. 195–219. ISSN 1210-0455.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

BLAHOVÁ, Naděžda. Analýza vybraných kvalitativních postupů regulace. In: Hradecké ekonomické dny 2007. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové, 06.02.2007 – 07.02.2007. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 59–63. ISBN 978-80-7041-812-3.

KODEROVÁ, Jitka. Konvergenční program České republiky na roky 2005-2008, perspektivy jeho naplňování a opatření zaměřená do mikrosféry. In: Hradecké ekonomické dny 2007. Ekonomický růst a rozvoj regionů. Hradec Králové, 06.02.2007 – 07.02.2007. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2007, s. 337–343. ISBN 978-80-7041-812-3.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Komplexní analýza regulatorních postupů a vybraných měnových nástrojů determinujících domácí bankovní sektor před přijetím BASEL II. In: Aktuálne otázky verejnych financií 2007 [CD-ROM]. Banská Bystrica, 27.06.2007. Banská Bystrica : EuroPro; Ekonomická fakulta University Mateja Bela, 2007. 19 s. ISBN 978-80-969870-1-6.

BRŮNA, Karel. An Analysis of Short-Term Equilibrium of Bank Lending and Deposit Interest Rates:The Case of the Czech Republic In 1999-2006. In: European Applied Business Research (EABR) Conference [CD-ROM, online]. Venice, 04.06.2007 – 07.06.2007. USA : The Clute Institute, 2007, s. N. ISSN 1539-8757. Dostupné z: http://www.cluteinstitue.com/Programs/Venice-2007/Article 209.pdf.

BRŮNA, Karel. The Interest Rate Transmission Mechanism and Changing Structure of Bank System in the Czech Republic. In: Global Business & Economics Anthology. Antibes, 16.07.2007 – 20.07.2007. USA : Business & Economics Society International, 2007, s. 208–222. ISSN 1553-1392.

KODEROVÁ, Jitka. Konvergenční programy zemí Visegradské skupiny. In: SOUKUP, Jindřich (ed.). Hodnocení účinků strukturálních politik EU v ČR. Sborník příspěvků k pracovnímu semináři. Praha, 28.11.2006. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 4–16. ISBN 978-80-239-8504-7.

KODEROVÁ, Jitka. Pronikání myšlenek nemarxistických ekonomů do výuky na českých vysokých školách v letech 1948-1989. In: Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav, 24.01.2007 – 25.01.2007. Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2007, s. 141–155. ISBN 978-80-87042-13-7.

KODEROVÁ, Jitka. Představuje kritérium udržitelnosti veřejných financí jedinou nejistotu pokud jde o budoucí načasování zavedení eura? In: Theoretical and practical aspects of public finance [CD-ROM]. Praha, 13.04.2007 – 14.04.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 37. ISBN 80-245-1032-4.

KODEROVÁ, Jitka. Přínos Františka Vencovského k dějinám českého ekonomického myšlení. In: KUBÁTOVÁ, Jaroslava (ed.). Ekonomické znalosti pro tržní praxi [CD-ROM]. Olomouc, 13.09.2007. Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2007, s. 178. ISBN 978-80-903808-8-2.

KODEROVÁ, Jitka. Vliv příspěvků ze strukturálních fondů EU na plnění maastrichtských konvergenčních kritérií v ČR. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze – 1. ročník [CD-ROM]. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE, 2007, s. 26. ISBN 978-80-254-0274-0. Plné znění příspěvku na CD ISBN 978-80-245-0275-7.

KORDA, Jan. Význam peněz v současné monetární teorii a politice. In: Mezinárodní statisticko-ekonomické dny na VŠE v Praze – 1. ročník [CD-ROM]. Praha, 20.09.2007. Praha : VŠE, 2007, s. 27. ISBN 978-80-254-0274-0. Plné znění příspěvku na CD ISBN 978-80-254-0275-7.

ŽĎÁREK, Václav. Cenová konvergence České ekonomiky – současný stav a implikace. In: Česká ekonomika v integračních procesech. Brno, 08.03.2007 – 09.03.2007. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2007, s. 136–147. ISBN 978-80-86633-83-1.

ŽĎÁREK, Václav. Fiskální politika v EU – současný stav a výhled do budoucnosti. In: Výuka na vysokých školách ekonomického zaměření. Mladá Boleslav, 24.01.2007 – 25.01.2007. Mladá Boleslav : Škoda Auto Vysoká škola, 2007, s. 156–209. ISBN 978-80-87042-13-7.

ŽĎÁREK, Václav. Nominal Convergence in the Czech Republic and Its Impact on Exchange Rate. In: HANČLOVÁ, Jana (ed.). Increasing Competitiveness or Regional, National and International Markets Development-New Challenges [CD-ROM]. Ostrava, 04.09.2007 – 06.09.2007. Ostrava : VŠB TU, 2007, s. 368. ISBN 978-80-248-1458-2. CD – ISBN 978-80-248-1457-5.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, LibušeMikroekonomie – základní kurz. 10. přeprac. vyd. Slaný : Melandrium, 2007. 276 s. ISBN 80-86175-56-0. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaSOUKUPOVÁ, JanaNEČADOVÁ, MartaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, Jindřich).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

ČAJKA, Martin. Analýza vývoje kapitálového trhu a peněžního oběhu v Rakousku v letech 1770-1820. In: PROCHÁZKA, David, KORDA, Jan (ed.). Sborník 8. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 25.05.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 18–40. ISBN 978-80-245-1181-8.

KORBEL, Jiří. Podhodnocení emisní ceny a primární emise v Číně. In: PROCHÁZKA, David, KORDA, Jan (ed.). Sborník 8. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 25.05.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 57–67. ISBN 978-80-245-1181-8.

KORDA, Jan. Vztah postkeynesovské ekonomie k současné měnové politice. In: PROCHÁZKA, David, KORDA, Jan (ed.). Sborník 8. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 25.05.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 68–82. ISBN 978-80-245-1181-8.

ZAORAL, Ondřej. Univerzální model elektronického platebního systému. In: PROCHÁZKA, David, KORDA, Jan (ed.). Sborník 8. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 25.05.2007. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2007, s. 121–131. ISBN 978-80-245-1181-8.

Recenze

PANEŠ, PatrikŽĎÁREK, Václav. Teoretický a praktický přístup k antimonopolní ekonomice pohledem ordoliberalismu. (Rec.: KRABEC, Tomáš, Teoretická východiska soutěžní politiky. 1. vyd. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky.) In: Politická ekonomie. 2007, roč. LV, č. 4, s. 570–573. ISSN 0032-3233.

ŽĎÁREK, Václav. Můžeme ovládnout riziko? (Rec.: TICHÝ, M., Ovládání rizika. Analýza a management. 1. vyd. Praha : C.H.Beck.) In: Politická ekonomie. 2007, roč. LV, č. 2, s. 282–285. ISSN 0032-3233.

ŽĎÁREK, Václav. Zajímavá publikace pro výuku dějin ekonomických teorií. (Rec.: VOLEJNÍKOVÁ, J., Moderní kompendium ekonomických teorií: od antických zdrojů až po třetí tisíciletí. 3. vyd. Praha : Profess Consulting.) In: Politická ekonomie. 2007, roč. LV, č. 1, s. 134–138. ISSN 0032-3233.


2006

Knižní monografie

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, EvaPřijímací zkoušky z matematiky na VŠE. 1. vyd. Praha : Ekopress, 2006. 86 s. ISBN 80-86929-28-5.

MARKOVÁ, JanaMezinárodní měnová spolupráce. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. 270 s. ISBN 80-245-1053-7.

Knižní monografie – příspěvek

BRADA, Jaroslav. Metodologie zachycení kauzality v matematických modelech. In: ŠAUER, Petr, aj. Příspěvky k metodologii ex-post analýz v politice životního prostředí. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 54–69. ISBN 80-245-1146-0.

Články v časopise s impakt faktorem

ARLT, JosefKODERA, JanMANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Monetární přístup k inflaci – střednědobý strukturální model v otevřené ekonomice (příklad České republiky v letech 1996-2004). Politická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 3, s. 326–338. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2006: 0.363 | 0.000] [SJR 2006: 0.236]

BRŮNA, Karel. Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005. Post-Communist Economies. 2006, roč. 18, č. 4, s. 460–478. ISSN 1463-1377.
[IF a AIS 2006: 0.357 | 0.000] [SJR 2006: 0.275]

JANDA, KarelČAJKA, Martin. Podpora zemědělského úvěru na Slovensku a v České republice. Ekonomický časopis. 2006, roč. 54, č. 2, s. 139–153. ISSN 0013-3035.
[IF a AIS 2006: 0.268 | 0.000] [SJR 2006: 0.207]

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav. Produkt, kapitál a cenový pohyb v jednoduchém modelu uzavřené ekonomiky. Politická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 3, s. 339–350. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2006: 0.363 | 0.000] [SJR 2006: 0.236]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Přímé zahraniční investice a vnější rovnováha v tranzitivní ekonomice: aplikace teorie životního cyklu. Politická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 6, s. 723–741. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2006: 0.363 | 0.000] [SJR 2006: 0.236]

Články v časopise – recenzované

BRŮNA, Karel. An Analysis of the Dynamic of Medium-Term Yields on the Czech Capital Market to the Changes in the Czech National Bank’s Repo Rate. European Financial and Accounting Journal. 2006, roč. 1, č. 1, s. 24–47. ISSN 1802-2197.

BRŮNA, Karel. Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche. Český finanční a účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 1, s. 163–169. ISSN 1802-2200. Diskuse k článku: Rudebusch, Glenn D: Federal Reserve Interest Rate Targeting Rational Expectations and the Term Structure. Journal of Monetary Economics, 1995, roč. 35, č.2, str. 245-274.

BRŮNA, KarelBRADA, Jaroslav. The Reaction of Interest Rates to Monetary Policy Surprises: The Case of Czech National Bank Inflation Targeting in 1998 through to 2003. Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe. 2006, roč. 21, č. 1, s. 43–65. ISSN 1057-2295.

KODERA, JanMAREK, Petr. Dynamic Inventory Model. Industrial Engineering & Management Systems. 2006, roč. 5, č. 1, s. 43–47. ISSN 1598-7248.

KODEROVÁ, Jitka. Pronikání myšlenek rakouských ekonomů do výuky na českých vysokých školách před roce 1989. New Perspectives on Political Economy [online]. 2006, roč. 2, č. 1, s. 60–74. ISSN 1801-0938. Dostupné z: http://pcpe.libinst.cz/nppe/2_1/nppe2_1_5.pdf.

KODEROVÁ, Jitka. Výuka dějin ekonomických učení na Vysoké škole ekonomické v Praze. Český finanční a účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 3, s. 133–145. ISSN 1802-2200.

KODEROVÁ, Jitka. Za profesorem Vencovským. Český finanční a účetní časopis. 2006, roč. 1, č. 3, s. 158–162. ISSN 1802-2200.

SLANÝ, Martin, SUDO, Koji. The causes of deflation and some selected problems in Japanese economy. Národohospodářský obzor. 2006, roč. VI, č. 2, s. 48–62. ISSN 1213-2446.

SPĚVÁČEK, Vojtěch, ŽĎÁREK, Václav. Development of the Czech and world economy and importance of raw materials. Mineral Commodity Summaries of the Czech Republic. 2006, č. 1, s. 20–38. ISSN 1801-6707.

SPĚVÁČEK, Vojtěch, ŽĎÁREK, Václav. Vývoj české a světové ekonomiky a význam nerostných surovin. Surovinové zdraje České republiky. Nerostné suroviny. 2006, č. 1, s. 21–36. ISSN 1801-6693.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované v Conference Proceedings Citation Index

BLAHOVÁ, Naděžda. Integrace regulace a dohledu finančního trhu. In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny 2006. Podnikání a rozvoj regionu. Hradec Králové, 07.02.2006 – 08.02.2006. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 43–48. ISBN 80-7041-895-8.

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav. Goodwin’s Predator-Prey Model with Endogenous Technical Progress. In: LUKÁŠ, Ladislav (ed.). Mathematical Methods in Economics 2006 [CD-ROM]. Plzeň, 13.09.2006 – 15.09.2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s. 293–300. ISBN 80-7043-480-5.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRŮNA, Karel. Monetary Policy And Yield Curve Volatility: The Case Of The Swap Market In The Czech Republic In 1999 Through To 2005. In: KANTARELIS, Demetri (ed.). Global Business & Economics Anthology Volume II. Florence, 15.06.2006 – 19.06.2006. Florence : Business & Economics Society International, 2006, s. 116–128. ISSN 1553-1392.

BRŮNA, Karel. The open market operations and the price of the liquidity: the case of the Czech Republic in 1998 through to 2004. In: Global Conference on Business and Finance 2006. San José, 31.05.2006 – 03.06.2006. San José : Institut for Business and Finance Research, 2006, s. 73. ISSN 1931-0285.

KODERA, JanMAREK, Petr. Approach to dynamic inventory modelling. In: ZARZECKI, Dariusz (ed.). Czas na Pieniadz – Zarzadzanie Finansami – II. Szczecin, 27.04.2006 – 29.04.2006. Szczecin : Uniwersytet Szczecinski, 2006, s. 365–372. ISBN 83-923806-0-6.

KODEROVÁ, Jitka. Analysis of the Main Factors of the Endogenity of Money Supply in a Smal Open Transitive Economy (the case of the Czech Republic). In: Global Conference on Business and Finance 2006 [CD-ROM]. San José, Costa Rica, 31.05.2006 – 03.06.2006. San José : Institut for Business and Finance Research, 2006, s. 36–40. ISSN 1931-0285.

KODEROVÁ, Jitka. Měnová politika České národní banky. (Teoretická východiska a problémy praktické realizace.). In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu [CD-ROM]. Bratislava, 19.10.2006 – 20.10.2006. Bratislava : Ekonomická univerzita, 2006, s. 91. ISBN 80-225-2249-X.

KODEROVÁ, Jitka. Operační program Rozvoj lidských zdrojů. In: JEDLIČKA, Pavel (ed.). Hradecké ekonomické dny 2006. Podnikání a rozvoj regionu. Hradec Králové, 07.02.2006 – 08.02.2006. Hradec Králové : Univerzita Hradec Králové, 2006, s. 229–233. ISBN 80-7041-895-8.

KODEROVÁ, Jitka. Pronikání myšlenek rakouských ekonomů do výuky na českých vysokých školách. In: Prague Conference on Political Economy [online]. Praha, 21.04.2006 – 23.04.2006. Praha : Liberální instit, 2006. 9 s. Dostupné z: http://pcpe.libinst.cz/works/2006Koderova.pdf.

PÍGL, Jan. Sets of admissible and Effective Portfolios in time and their Modification by term Contracts. In: Bachelier Finance Society 4th World Congress. Tokyo, 17.08.2006 – 20.08.2006. Tokyo : National Centre of Sciences (Hitotsubashi University, ICS), 2006. 9 s.

ŽĎÁREK, Václav. Konvergence nových členských zemí EU a aktuální problémy. In: TOMEŠ, Zdeněk (ed.). Česká ekonomika v procesu globalizace. Konkurenceschopnost a hospodářská politika. Brno, 13.09.2006 – 14.09.2006. Brno : Masarykova univerzita, 2006, s. 193–2002. ISBN 80-210-4087-4.

ŽĎÁREK, Václav. Vybrané problémy reálné a nominální konvergence. In: Firma a konkurenční prostředí 2006. Brno, 02.03.2006 – 03.03.2006. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně, 2006, s. 236–260. ISBN 80-7302-120-X.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

JINDROVÁ, Miroslava. Modely devizového kurzu s podmíněnou stabilitou:Dornbush vs. Obstfeld-Rogoff. In: MÍŠEK, Radoslav, PROCHÁZKA, David (ed.). Sborník 7. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 20.05.2006. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 56–67. ISBN 80-245-1026-X.

PÍGL, Jan. Množiny přípustných a efektivních portfolií v čase a jejich modifikace termínovými kontrakty. In: MÍŠEK, Radoslav, PROCHÁZKA, David (ed.). Sborník 7. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 20.05.2006. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006, s. 116–129. ISBN 80-245-1026-X.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

JINDROVÁ, Miroslava. Exchange Rate Disconnet in a Model of Exchange Rate Indetermination. In: LUKÁŠ, Ladislav (ed.). Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň, 13.09.2006 – 15.09.2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s. 36. ISBN 80-7043-749-1.

KODEROVÁ, Jitka. Měnová politika České národní banky (teoretická východiska a problémy praktické realizace). In: Znalostná ekonomika – nové výzvy pre národohospodársku vedu. Bratislava, 19.10.2006 – 20.10.2006. Bratislava : Ekonomická univerzita v Bratislavě, 2006, s. 91. ISBN 80-225-2239-2.

PÍGL, Jan. Sets of Admissible and Effective Portfolios in Time and their Modification by Term Contracts. In: LUKÁŠ, Ladislav (ed.). Mathematical Methods in Economics 2006. Plzeň, 13.09.2006 – 15.09.2006. Plzeň : Západočeská univerzita, 2006, s. 59. ISBN 80-7043-479-1.

Překlad jako článek v časopise

KORNAI, János. Velká transformace střední a východní Evropy: úspěch a zklamání. Přel. Žďárek, VáclavKrabec, TomášPolitická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 4, s. 435–466. Přel. z: The Great Transformation of Central and Eastern Europe: Success and Disappointment. Přednáška na 14. světovém kongresu MEA v Marrakéši. ISSN 0032-3233.

Sestavovatelské práce – sborník z konference bez mezinárodní účasti

MÍŠEK, RadoslavPROCHÁZKA, David (ed.). Sborník 7. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 20.05.2006. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2006. 390 s. ISBN 80-245-1026-X.

Výzkumné zprávy – oponované

JANDA, KarelČAJKA, MartinSrovnání vývoje českých a slovenských institucí v oblasti zemědělských financí. Praha : Univerzita Karlova, 2006. 24 s.

JANDA, KarelČAJKA, MartinStátní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie. IES Working Paper 15/2006. Praha : Institute for Economic Studies, 2006. 26 s.

JANDA, KarelČAJKA, MartinStátní podpora českého zemědělského úvěru v období před vstupem do Evropské unie. Praha : Univerzita Karlova, 2006. 32 s.

Recenze

MARKOVÁ, Jana. Zlato – příběh neobyčejného kovu. (Rec.: STRUŽ, J., STUDÝNKA, B.J., Zlato – příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha : Grada, 2005.) In: Prague Economic Papers. 2006, roč. XV, č. 1, s. 91–94. ISSN 1210-0455.

MARKOVÁ, Jana. Zlato v historii lidstva. (Rec.: STRUŽ, J., STUDÝNKA, B.J., Zlato – příběh neobyčejného kovu. 1. vyd. Praha : Grada, 2005. ISBN 80-347-0902-3.) In: Politická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 3, s. 424–427. ISSN 0032-3233.

ŽÁK, Milan, ŽĎÁREK, Václav. Is the Study of Economic Cycle Still Relevant? (Rec.: CZESANÝ, Slavoj, Economic Cycle. 1.vyd. Praha : Linde.) In: Prague Economic Papers. 2006, roč. XV, č. 4, s. 380–382. ISSN 1210-0455.

ŽĎÁREK, Václav, ŽÁK, Milan. Je zkoumání ekonomického cyklu stále ještě relevantní? (Rec.: CZESANÝ, Slavoj, Hospodářský cyklus. 1. vyd. Praha : Linde.) In: Politická ekonomie. 2006, roč. LIV, č. 5, s. 715–718. ISSN 0032-3233.

Oponentské posudky

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. posudek „KAPOUNEK, Svatopluk, Monetární politika Evropské centrální banky a její důsledky pro malou otevřenou ekonomiku. 1.vyd. Brno : Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně.” Praha : VŠE, 2006. 3 s.

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. posudek „ZÁKLASNÍK, Martin, Příčiny a průběh měnových krizí ve světové ekonomice. 1.vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FFÚ, 2006. 3 s.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „POŠTA, Vít, Alternativní teorie firmy ve vazbě na vybrané aspekty kapitálového trhu. 1.vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE, 2006. 3 s. Oponentský posudek na disertační práci.


2005

Knižní monografie

REVENDA, ZbyněkMANDEL, MartinKODERA, JanMUSÍLEK, PetrDVOŘÁK, PetrBRADA, JaroslavPeněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.

VENCOVSKÝ, František, PŮLPÁN, Karel, aj. Dějiny měnových teorií na českém území. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005. 485 s. ISBN 80-245-0992-X. (Další autoři: KODEROVÁ, JitkaPŮLPÁNOVÁ, Stanislava, BAŽANTOVÁ, Ilona, SOJKA, Milan, GERŠL, Adam).

Knižní monografie – příspěvek

BRŮNA, Karel. Stabilizace overnight úrokových sazeb pomocí repo tendrů ČNB jako předpoklad efektivního řízení pěněžních toků firmy. In: MAREK, Petr, aj. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2005, s. 439–461. ISBN 80-245-0971-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická ekonomie. 2005, roč. LIII, č. 4, s. 459–476. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2005: 0.193 | 0.000] [SJR 2005: 0.226]

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Dynamický model nekryté úrokové parity (teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách). Politická ekonomie. 2005, roč. LIII, č. 3, s. 291–303. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2005: 0.193 | 0.000] [SJR 2005: 0.226]

ŠAROCH, StanislavSRHOLEC, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Euro Adoption in the New EU Member Countries. Speed Limits on a One-Way Road. Eastern European Economics. 2005, roč. 43, č. 2, s. 5–24. ISSN 0012-8775.
[IF a AIS 2005: 0.311 | 0.000] [SJR 2005: 0.204]

Články v časopise – recenzované

BINTER, Roman, VÁCHA, Lukáš. Local Stability and Bifurcations in Kaldor Model. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 10–20. ISSN 0572-3043.

BRADA, Jaroslav. Risk Quantification – Early History of Option Pricing. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 35–46. ISSN 0572-3043.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Puzzle in the Theory of Uncovered Interest Rate Parity-Empirical Verification for Transitive Countries. Finance India. 2005, roč. XIX, č. 2, s. 449–464. ISSN 0970-3772.

HÁJEK, Petr. Financial Crisis Predictions: Specification of Pre-crisis Periods in Turkey, Argentina and Thailand. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 57–69. ISSN 0572-3043.

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav, MAREK, Petr. Preface. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 7–9. ISSN 0572-3043.

KODERA, Jan, VOŠVRDA, Miloslav, SLADKÝ, Karel. A Small-Open-Economy Model and Endogenous Money Stock. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 27–34. ISSN 0572-3043.

KODEROVÁ, Jitka. Monetární teorie v českém ekonomickém myšlení 90.let 20.století. New Perspectives on Political Economy. 2005, roč. 1, č. 1, s. 83–119. ISSN 1801-0938.

MICHL, Aleš. Non-linear „Turning” of Frankel’s Exchange Rate Model. Acta Oeconomica Pragensia. 2005, roč. 13, č. 1, s. 70–81. ISSN 0572-3043.

Příspěvky ve sborníku z konference sledované ve Scopusu

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, Eva. Acceptability of currency union from the point of view of gross domestic product. In: Aplimat 2005.. Bratislava, 01.02.2005 – 04.02.2005. Bratislava : Slovak university of technology, 2005, s. 291–298. ISBN 80-969264-2-X.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BRŮNA, Karel. The Monetary Policy and the Stabilization of Overnight Interest Rates:Some Experiences with Targeting of Interest Rates in the Context of Excess Liquidity. In: Economic and Financial Issues in an Enlarged Europe [CD-ROM]. Coimbra, 19.05.2005 – 22.05.2005. Coimbra : University of Coimbra, Faculty of Economic, 2005, s. N.

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, Eva. Využití modelu ke studiu některých otázek souvisejících se vstupem země do měnové unie. In: Aktuárske vedy v podmienkach poistného trhu Slovenskej republiky. Bratislava, 29.06.2005 – 01.07.2005. Bratislava : EU v Bratislave, 2005, s. 10.

REVENDA, Zbyněk. Krize bankovního systému – prevence a následná řešení. In: Aktuální vývoj finančních trhů, jejich regulace a dozor. Praha, 14.06.2005 – 15.06.2005. Praha : Vysoká škola finanční a správní, 2005, s. 50–60. ISBN 80-86754-39-1.

ŽĎÁREK, Václav. Alternativní pohledy na ekonomickou výkonnost ekonomiky. In: Hospodářská politika nových členských zemí EU [CD-ROM]. Ostrava, 22.09.2005 – 23.09.2005. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2005, s. 36. ISBN 80-248-0943-5.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. 9. přeprac. vyd. Slaný : Melandrium, 2005. 276 s. ISBN 80-86175-41-3. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaSOUKUPOVÁ, JanaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, Jindřich).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

KODEROVÁ, Jitka. Rozvoj lidských zdrojů jako významný imperativ pro dosažení dlouhodobě udržitelného rozvoje české ekonomiky. In: SOUKUP, Jindřich (ed.). Metodologie hodnocení účinku strukturálních politik – sborník příspěvků k pracovnímu semináři (projekt GAČR 402/05/2509). Praha, 22.11.2005. Praha : VŠE, 2005, s. 45–49. ISBN 80-239-6509-3.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Strukturální model nekryté úrokové parity a jeho empirická verifikace. In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava, 07.09.2005 – 08.09.2005. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2005, s. 3.

Články v časopise – nerecenzované

KAŇKA, MilošKAŇKOVÁ, Eva. The Using of the Model on Decision Making about the Access the Currency Union. Mundus Symbolicus. 2005, roč. 13, s. 31–39. ISSN 1210-809X.

Sestavovatelské práce – sborník z konference bez mezinárodní účasti

BOROVÁ, RomanaMÍŠEK, Radoslav (ed.). Sborník 6. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 28.05.2005. Praha : Oeconomica, 2005. 433 s. ISBN 80-245-0863-X.

Výzkumné zprávy – oponované

JANDA, KarelČAJKA, MartinSrovnání vývoje českých a slovenských institucí v oblasti zemědělských financí. Praha : Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd, 2005. 22 s.

Kvalifikační práce

BLAHOVÁ, NaděždaŘízení rizik v bankovní praxi : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE, 2005. 159 s.

Recenze

ŽĎÁREK, Václav. Recenze – Finanční a komoditní deriváty v praxi. (Rec.: JÍLEK, Josef, Finanční a komoditní deriváty v praxi. 1.vyd. Praha : Grada Publishing. ISBN 80-247-1099-4.) In: Ekonomický časopis. 2005, roč. 53, č. 7, s. 762–764. ISSN 0013-3035.

ŽĎÁREK, Václav. Recenze – Měnová krize (empirie a teorie). (Rec.: HELÍSEK, Mojmír, Měnová krize (empirie a teorie). 1.vyd. Praha : Professional Publishing. ISBN 80-86419-82-7.) In: Ekonomický časopis. 2005, roč. 53, č. 7, s. 445–447. ISSN 0013-3035.


2004

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Vybrané problémy efektivního řízení rizik v bankovní praxi. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 163–171. ISBN 80-245-0788-9.

BRADA, Jaroslav. Termínované kontrakty obchodavatelné na burzách rakousko-uherského ekonomického prostoru před rokem 1914 a jejich oceňování. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 172–185. ISBN 80-245-0788-9.

BRŮNA, Karel. Repo operace ČNB a jejich vliv na ultrakrátké úrokové sazby na domácím mezibankovním trhu. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 134–162. ISBN 80-245-0788-9.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, Martin. Dynamický model nekryté úrokové parity: Teorie a empirická verifikace v tranzitivních ekonomikách. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 186–200. ISBN 80-245-0788-9.

KODERA, JanMAREK, Petr. Dynamický model zásob. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 274–280. ISBN 80-245-0788-9.

REVENDA, Zbyněk. Česká národní banka a Evropská měnová unie: mechanismus pomoci ohroženým bankám. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2004, s. 120–133. ISBN 80-245-0788-9.

ŠAROCH, StanislavTOMŠÍK, VladimírCHALUPNÍČEK, Pavel, KUJAN, Robert. Vize makroekonomické politiky členské země v Evropské unii a v eurozóně. In: CAHLÍK, Tomáš, MARKOVÁ, Jana. Ekonomika České republiky v novém prostoru Evropské unie. Praha : CESES FSV UK, 2004, s. 12–42. ISBN 80-86103-75-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRADA, JaroslavBRŮNA, Karel. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky. Politická ekonomie. 2004, roč. LII, č. 5, s. 601–621. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2004: 0.156 | 0.000] [SJR 2004: 0.217]

REVENDA, Zbyněk. Příspěvek k inflaci a deflaci v současné tržní ekonomice. Finance a úvěr. 2004, roč. 54, č. 7–8, s. 335–354. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2004: 0.083 | 0.000] [SJR 2004: 0.119]

Články v časopise – recenzované

HÁJEK, Petr. Reforma mezinárodního finančního systému. Acta Oeconomica Pragensia. 2004, roč. 12, č. 7, s. 181–191. ISSN 0572-3043.

HÁJEK, PetrBOROVÁ, RomanaMATYÁŠ, Ondřej. 5.konference studentů doktorského studia Fakulty financí a účetnictví. Acta Oeconomica Pragensia. 2004, roč. 12, č. 7, s. 177–180. ISSN 0572-3043.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Konvergence transformujících se zemí k EU pohledem vnějši a vnitřní rovnováhy. Statistika. 2004, roč. 84, č. 2, s. 162–172. ISSN 0322-788X.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. The Role of External and Internal Balance in the Convergence Process of Central and Eastern Transformation Economies to the EU. European Economic and Political Issues. 2004, č. 8, s. 55–68. ISBN 1-59033-766-2.

REVENDA, Zbyněk. Banking Crises in the Czech Republic. Transition Studies Review. 2004, roč. XI, č. 1, s. 143–150. ISBN 88-238-6018-0.

VENCOVSKÝ, František. Česká vláda vstupuje na eurofinanční trh s novou strategií zadlužování. Acta Oeconomica Pragensia. 2004, roč. 12, č. 3, s. 219–225. ISSN 0572-3043.

VENCOVSKÝ, František. Englišova praktická finanční a měnová politika. Národohospodářský obzor. 2004, roč. IV, č. 3, s. 51–58. ISSN 1213-2446.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BINTER, Roman. Catastrophe Theory, Business Cycle in Catastrophic Motion and Hysteresis of Stagflation. In: HÁJEK, Petr, BOROVÁ, Romana (ed.). Sborník 5. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2004. Praha : VŠE, 2004, s. 9–23. ISBN 80-245-0689-0.

BLAHOVÁ, Naděžda. Úvěrové a operační riziko v aktuálních souvislostech. In: Finance a účetnictví ve vědě, výuce a praxi [CD-ROM]. Zlín, 22.05.2003 – 23.05.2003. Zlín : Univerzita Tomáše Bati, 2004, s. 25. ISBN 80-7318-130-4.

BRADA, JaroslavBRŮNA, Karel. The Dynamics of Money Market Interest Rates in the Context of Czech National Bank Inflation Targeting. In: SALAVRAKOS, I. D. (ed.). Aspects of Globalisation, Regionalisation and Business. Athens, 24.06.2004 – 27.06.2004. Athens : Athens Institute for Education and Research, 2004, s. 123–140. ISBN 960-88331-4-0.

HÁJEK, Petr. Reforma mezinárodního finančního systému. In: HÁJEK, Petr, BOROVÁ, Romana (ed.). Sborník 5. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2004. Praha : VŠE, 2004, s. 29–40. ISBN 80-245-0689-0.

KODERA, JanMAREK, Petr. Dynamic Inventory Model. In: KOZAN, Erhan (ed.). The Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004 [CD-ROM]. Brisbane, 12.12.2004 – 15.12.2004. Brisbane : Queensland University of Technology, 2004. 8 s. ISBN 0-9596291-8-1.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. The External and Internal Balance of the Convergence Process of Transformation Economies to the EU. In: KRUSZKA, Michal (ed.). Unification of European Economies: Opportunities and Threats [CD-ROM]. Poznaň, 22.09.2003 – 24.09.2003. Warsaw : Uniwersytet Warszawski, 2004, s. 381–394. ISBN 83-89069-71-7.

VYTISKA, Michal. Herding Effect. In: HÁJEK, Petr, BOROVÁ, Romana (ed.). Sborník 5. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2004. Praha : VŠE, 2004, s. 135–143. ISBN 80-245-0689-0.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

BLAHOVÁ, Naděžda. Úvěrové registry jako nástroj snížení úvěrového rizika. In: Hradecké ekonomické dny 2004. Financování výstavby regionů. Hradec Králové, 03.02.2004 – 04.02.2004. Hradec Králové : Universita Hradec Králové, 2004, s. 7–11. ISBN 80-7041-366-2.

HÁJEK, PetrVÍT, Karel. Kontroly kapitálu: přínos nebo ztráta. In: HÁJEK, Petr, BOROVÁ, Romana (ed.). Sborník 5. konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2004. Praha : Oeconomica, 2004, s. 41–49. ISBN 80-245-0689-0.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KODERA, JanMAREK, Petr. Dynamic Inventory Model. In: KOZAN, Erhan (ed.). The Fifth Asia-Pacific Industrial Engineering and Management Systems Conference 2004. Brisbane, 12.12.2004 – 15.12.2004. Brisbane : Queensland University of Technology, 2004, s. 151. ISBN 0-9596291-7-3.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Capital Stock Assessment with Three Equation Dynamic Model. In: Bachelier Finance Society – Third World Congress [online]. Chicago, 21.07.2004 – 24.07.2004. Chicago, 2004. 1 s. Dostupné z: http://www.uic.edu/orgs/bachelier/BFS2k4_posters_abstracts.htm.

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Utváření inflačních očekávání v české ekonomice. Bankovnictví. 2004, roč. XII, č. 8, s. 15–17. ISSN 1212-4273.

Sestavovatelské práce – sborník z konference bez mezinárodní účasti

HÁJEK, PetrBOROVÁ, Romana (ed.). Sborník 5.konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2004. Praha : VŠE, 2004. 372 s. ISBN 80-245-0689-0.

Výzkumné zprávy – oponované

MUSÍLEK, PetrDVOŘÁK, PetrREVENDA, ZbyněkVESELÁ, JitkaPŮLPÁNOVÁ, StanislavaMÁLEK, JiříRADOVÁ, JarmilaBLAHOVÁ, NaděždaAnalýza příčin důsledků české finanční krize v 90.letech [online]. Praha : VŠE FFÚ, 2004. 162 s. Dostupné z: http://nb.vse.cz/kbp/text/grant_krize_1a.pdf.

Recenze

KODEROVÁ, Jitka. František Vencovský: Vzestupy a propady československé koruny. Historie československých měnových poměrů 1918-1922. (Rec.: VENCOVSKÝ, František, Vzestupy a propady československé koruny. 1. vyd. Praha : Oeconomica. ISBN 80-245-0479-9.) In: Zpravodaj VŠE. 2004, č. 1, s. 5. ISSN 1213-7146.

VENCOVSKÝ, František. Evropské měnové právo. (Rec.: TOMÁŠEK, Michal, Evropské měnové právo. 1. vyd. Praha : C.H.Beck.) In: Ekonomická revue. 2004, roč. VII, č. 2, s. 98–100. ISSN 1212-3951.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „SOUKUP, Jindřich, Adaptace simulátoru poptávky pro využití ve výuce mikroekonomie. 1. vyd. Praha.” Praha : VŠE FFÚ, 2004. 3 s. Grantová zpráva projektu FRVS 1442/2004.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „KOMÁREK, Luboš, ČECH, Z., Kurzové aspekty v procesu přistoupení ČR k uerozóně. 1. vyd. Praha.” Praha : VŠE FFÚ, 2004. 3 s. Výzkumná studie pro Nadání Josefa, Marie a Zdeňky Hlávkových.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „MÁČE, J., Laboretismus – specifický směr českého ekonomického myšlení [doktorská disertační práce]. 1. vyd. Praha : Universita Karlova Filosofická fakulta.” Praha : VŠE FFÚ, 2004. 3 s.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „ŠÍMA, Josef, Praxeology as law and Economics. 1. vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FFÚ, 2004. 3 s. Výzkumná studie vypracovaná v rámci Výzkumného záměru Fakulty národohospodářské.


2003

Knižní monografie

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinMezinárodní finance. 2. dopl. vyd. Praha : Management Press, 2003. 394 s. ISBN 80-7261-090-2.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, VladimírMonetární ekonomie v malé otevřené ekonomice. 1. vyd. Praha : Management Press, 2003. 287 s. ISBN 80-7261-094-5.

VENCOVSKÝ, FrantišekVzestupy a propady československé koruny. Historie československých měnových poměrů 1918-1992. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003. 248 s. ISBN 80-245-0497-9.

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Nástroje k určení rizikového profilu banky. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 128–138. ISBN 80-245-0602-5.

BRADA, JaroslavBRŮNA, Karel. Analýza citlivosti krátkodobých úrokových sazeb na změny repo sazby. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 150–174. ISBN 80-245-0602-5.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, Martin. Forwardové kurzy, kurzová očekávání a budoucí spotové kurzy. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 175–188. ISBN 80-245-0602-5.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Vliv makroekonomických veličin na burzovní index. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 139–149. ISBN 80-245-0602-5.

KODEROVÁ, Jitka. Definice kapitálu a trhu kapitálu. In: MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. Slaný : Melandrium, 2003, s. 174–187. ISBN 80-86175-38-3.

KODEROVÁ, Jitka. Přínos VŠE pro transformační proces v oblasti rozvoje monetární politiky a její výuky. In: HOŘEJŠÍ, Bronislava. Vysoká škole ekonomická v Praze 1953-2003, minulost, přítomnost, budoucnost. Praha : VŠE, 2003, s. 233–243. ISBN 80-245-0663-7.

REVENDA, Zbyněk. Evropská měnová unie a Česká národní banka: měnová politika a regulace a dohled bank. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 110–127. ISBN 80-245-0602-5.

VENCOVSKÝ, František. Peníze a peněžní politika v historii Československa a VŠE. In: HOŘEJŠÍ, Bronislava, aj. Vysoká škole ekonomická v Praze 1953-2003, minulost, přítomnost, budoucnost. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003, s. 210–232. ISBN 80-245-0663-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii. Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 6, s. 901–914. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2003: 0.235 | 0.000] [SJR 2003: 0.251]

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Makroekonomické veličiny a ceny akcií. Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 6, s. 825–837. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2003: 0.235 | 0.000] [SJR 2003: 0.251]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Spotřební funkce a princip Ricardovské ekvivalence v malé otevřené ekonomice. Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 4, s. 517–533. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2003: 0.235 | 0.000] [SJR 2003: 0.251]

Články v časopise – recenzované

BLAHOVÁ, Naděžda. Regulatorní rámec bankovního sektoru České republiky. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 1, s. 126–136. ISSN 0572-3043.

MANDEL, Martin. Indikátory měnových krizí a české zkušenosti. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 1, s. 53–62. ISSN 0572-3043.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. The External and Internal Balance of the Convergence Process of Transformation Economies to the EU. Progress in Ecomomics Research. 2003, č. 6, s. 55–68. ISBN 1-59033-712-3.

MAREK, PetrREVENDA, Zbyněk. 10 otázek pro doc. Ing. Zdeňka Tůmu, CSc., guvernéra České národní banky. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 1, s. 9–12. ISSN 0572-3043.

MARKOVÁ, Jana. Evropská měna v ČR. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 6, s. 45–57. ISSN 0572-3043.

REVENDA, Zbyněk. Bankovní krize v České republice. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 1, s. 87–100. ISSN 0572-3043.

REVENDA, Zbyněk. Evropská měnová unie – měnová politika a regulace a dohled bank. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 6, s. 29–44. ISSN 0572-3043.

VENCOVSKÝ, František. Připravenost české ekonomiky k přijetí eura. Acta Oeconomica Pragensia. 2003, roč. 11, č. 6, s. 15–28. ISSN 0572-3043.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Bankovní sektor v ČR z pohledu regulace a dohledu centrální banky. In: Hradecké ekonomické dny 2003. Bankovnictví a regionální rozvoj. Hradec Králové, 04.02.2003 – 05.02.2003. Hradec Králové : Universita Hradec Králové, 2003, s. 6–10. ISBN 80-7041-845-1.

KODERA, Jan, SLADKÝ, Karel, VOŠVRDA, Miloslav. Extended Kalecki-Kaldor Model Revisited. In: Mathematical Methods in Economics. Praha, 10.09.2003 – 12.09.2003. Praha : Česká zemědělská universita, fakulta ekonomie a managemetu, 2003, s. 160–165. ISBN 80-213-1046-4.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. The External and Internal Balance of the Convergence Process of Transformation Economies to the EU. In: Unification of European Economies: Opportunities and Threats. Poznaň, 22.09.2003 – 24.09.2003. Poznaň : Poznan University of Economics, 2003, s. 1–2.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. 8. přeprac. vyd. Slaný : Melandrium, 2003. 275 s. ISBN 80-86175-38-3. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaSOUKUPOVÁ, JanaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, Jindřich).

Články v časopise – nerecenzované

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Divné mravy spotřeby. Euro. 2003, roč. 6, č. 7, s. 48–49. ISSN 1212-3129.

VENCOVSKÝ, František. Deset roků české koruny. Bankovnictví. 2003, roč. XI, č. 1, s. 23–25. ISSN 1212-4273.

VENCOVSKÝ, František. Pevně stanovené podmínky. Parlamentní listy. 2003, roč. N, č. 4, s. 41–43.

Články v denním tisku

VENCOVSKÝ, František. Musíme šetřit a vyrábět. Lidové noviny. 2003, roč. XVI, č. 15.2., s. 14. ISSN 0862-5921.

VENCOVSKÝ, František. O co šlo při měnové reformě v roce 1953. Lidové noviny. 2003, roč. XVI, č. 31.5., s. 15. ISSN 0862-5921.

Výzkumné zprávy – pro potřeby státní správy

DURČÁKOVÁ, Jaroslava, KOPŘIVA, Tomáš, KREJČÍ, Jan, LUDWIG, Miroslav, LUKÁŠ, David, TOPERCZER, Peter, VAVŘÍN, Petr. Rozvoj veřejných vysokých škol – finanční podmínky a předpoklady. projekt vysokých škol (závěrečná zpráva). Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2003. 18 s. ISBN 80-245-0630-0.

ŠAROCH, StanislavTOMŠÍK, VladimírSRHOLEC, MartinStrategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie – kdy nahradit českou měnu eurem. Praha : Katedra hospodářské politiky, 2003. 20 s.

Výzkumné zprávy – oponované

SPĚVÁČEK, Vojtěch, aj. Ekonomické, politické a sociální aspekty transformace české společnosti. Praha : VŠE FNH, 2003. 428 s. (Další autoři: TOMŠÍK, VladimírNOVOTNÝ, FilipKUBÍČEK, JanHELÍSEK, MojmírPAVELEK, PetrNESET, PavelKADEŘÁBKOVÁ, AnnaSRHOLEC, MartinURBAN, LuděkŠREIN, ZdeněkŠAROCH, StanislavVIKTOROVÁ, DanaŽÁK, MilanVAŠÍČEK, BořekKOTÝNKOVÁ, MagdalenaŽIŽKOVÁ, JanaKREBS, VojtěchDURDISOVÁ, JaroslavaPOLÁKOVÁ, OlgaMERTL, Jan, VLČEK, Martin, JÍROVÁ, Hana, DOLEJŠÍ, Petr).

ŠAROCH, StanislavTOMŠÍK, VladimírSRHOLEC, MartinStrategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšířené Evropské měnové unie – kdy nahradit českou měnu eurem. Praha : VŠE KHP; VŠE IEEP, 2003. 75 s.

Recenze

BLAHOVÁ, Naděžda. Centrální bankovnictví. (Rec.: REVENDA, Zbyněk, Centrální bankovnictví. 2. rozšíř. vyd. Praha : Management Press. ISBN 80-7261-051-1.) In: Národohospodářský obzor. 2003, č. 1, s. 86–88. ISSN 1213-2446.

KODEROVÁ, Jitka. Příspěvek k české ekonomické historiografii. (Rec.: BAŽANTOVÁ, I., Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení. 1. vyd. Praha : Prospektrum.) In: Politická ekonomie. 2003, roč. LI, č. 3, s. 442–444. ISSN 0032-3233.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „BAŽANTOVÁ, I., Družstevní a svépomocné koncepce v českém ekonomickém myšlení. [Habilitační práce]. Praha : Univerzita Karlova fakulta sociálních věd.” Praha : VŠE FFÚ, 2003. 4 s.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „KUNEŠ, Pavel, Teoretická a metodologická východiska monetarismu a postkeynesiánství a formování monetární politiky. [Disertační práce]. Praha : VŠE.” Praha : VŠE FFÚ, 2003. 3 s.

Jiné publikace

ŠAROCH, StanislavTOMŠÍK, VladimírSRHOLEC, MartinStrategie české hospodářské politiky k současnému procesu rozšíření Evropské měnové unie – kdy nahradit českou měnu eurem. Praha : VŠE KHP; VŠE IEEP, 2003. 75 s. Working Papers No. 5/2003.


2002

Knižní monografie

MARKOVÁ, JanaMezinárodní měnové instituce. 1. vyd. Praha : Nakladatelství Oeconomica, 2002. 254 s. ISBN 80-245-0431-6.

SPĚVÁČEK, VojtěchTransformace české ekonomiky politické, ekonomické a sociální aspekty. Praha : Linde, 2002. 525 s. ISBN 80-86131-32-7. (Další autoři: BELČEV, DanielDURDISOVÁ, JaroslavaDVOŘÁK, AntonínHADRABOVÁ, AlenaHORSKÁ, HelenaJANÍČKO, PavelJÍROVÁ, HanaKOTÝNKOVÁ, MagdalenaKREBS, VojtěchKUBÍČEK, Jan, LABOUTKOVÁ, Šárka, MENZELOVÁ, Kateřina, NĚMCOVÁ, IngeborgNESET, PavelPOLÁKOVÁ, JanaPŮBAL, KarelSRHOLEC, MartinŠREIN, ZdeněkTOMŠÍK, VladimírURBAN, LuděkŽÁK, MilanŽIŽKOVÁ, Jana).

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Hodnocení harmonizace regulace a dohledu bank s evropskými direktivami a mezinárodními standardy. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 206–219. ISBN 80-245-0433-2.

BRADA, Jaroslav. Analýza referenčních sazeb v ČR pomocí metod technické analýzy. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 193–205. ISBN 80-245-0433-2.

BRŮNA, Karel. Udržitelnost deficitu běžného účtu jako rizikový faktor účinnosti měnové politiky ČNB. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 161–170. ISBN 80-245-0433-2.

KODERA, Jan. Analýza nepeněžních faktorů inflace. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 171–178. ISBN 80-245-0433-2.

MANDEL, Martin. Měnová krize: Existují spolehlivé indikátory? In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 149–160. ISBN 80-245-0433-2.

REVENDA, Zbyněk. Odhad dopadu úročení povinných minimálních rezerv na český bankovní systém a státní rozpočet za rok 2001. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : Oeconomica, 2002, s. 179–192. ISBN 80-245-0433-2.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Problém účinnosti měnové politiky v Lucasově teorii Phillipsovy křivky. Politická ekonomie. 2002, roč. L, č. 5, s. 699–715. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2002: 0.219 | 0.000] [SJR 2002: 0.214]

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Kapitálová výnosnost (možnosti využití produkční funkce pro ohodnocování firem v české ekonomice). Politická ekonomie. 2002, roč. L, č. 2, s. 209–216. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2002: 0.219 | 0.000] [SJR 2002: 0.214]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Konvergenční proces a význam ukazatele spotřeby. Finance a úvěr. 2002, roč. 52, č. 11, s. 654–655. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2002: 0.222 | 0.000] [SJR 2002: 0.243]

Články v časopise – recenzované

BLAHOVÁ, Naděžda. Banky a finanční trhy na počátku nového tisíciletí. Acta Oeconomica Pragensia. 2002, roč. 10, č. 3, s. 133–136. ISSN 0572-3043.

BRŮNA, Karel. Problém účinnosti měnové politiky v Lucasově teorii Phillipsovy křivky. Acta Oeconomica Pragensia. 2002, roč. 10, č. 2, s. 109–126. ISSN 0572-3043.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, Martin. Exchange Rate, Inflation, and Real Economic Growth in Transitive Economies. Prague Economic Papers. 2002, roč. XI, č. 2, s. 135–147. ISSN 1210-0455.

TOMŠÍK, Vladimír, MIŠUN, Jan. Foreign direct investment in central Europe – does it crowd in domestic investment? Prague Economic Papers. 2002, roč. XI, č. 1, s. 57–66. ISSN 1210-0455.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

KODERA, Jan. Four Equation Model of Price Dynamics. In: RAMÍK, Jaroslav (ed.). Proceedings of the 20th International Conference – Mathematical Methods in Economics 2002. Ostrava, 03.09.2002 – 05.09.2002. Ostrava : Technická univerzita Ostrava, 2002, s. 151–155. ISBN 80-248-0153-1.

KODERA, Jan. Optimal Investment Strategy of the Firm with Reproducible Resource. In: CHUN CHOU, Yon (ed.). Proceedings of the Fourth Asia-Pacific Conference on Industrial Engineering and Management Systems [CD-ROM]. Taipei, 18.12.2002 – 20.12.2002. Taipei : National Taiwan University, 2002. 3 s.

KODERA, Jan, SLADKÝ, Karel, VOŠVRDA, Miloslav. The role of inflation rate on the dynamics of an extended Kaldor model. In: MAGATHOVÁ, V. (ed.). Quantitative Methods in Economics. Nitra.2002. Nitra : Slovenská zemědělská univerzita, 2002, s. 131–137.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. 7. přeprac. vyd. Slaný : Melandrium, 2002. 271 s. ISBN 80-86175-20-0. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaSOUKUPOVÁ, JanaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, Jindřich).

Skripta

ŠAROCH, StanislavVybrané kapitoly z hospodářské politiky. Praha : VŠE, 2002. 250 s. ISBN 80-245-0297-6. (Další autoři: ŽÁK, MilanTOMŠÍK, VladimírSRHOLEC, MartinSPĚVÁČEK, Vojtěch).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

BRŮNA, Karel. Nedokonalá konkurence, menu costs a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity a non-neutrality peněz v nové keynesovské makroekonomii. In: III.konference studentů doktorského studia FFÚ. Praha, 22.05.2002. Praha : VŠE FFÚ, 2002, s. 14–26. ISBN 80-245-0293-3.

Články v časopise – nerecenzované

REVENDA, Zbyněk. Evropská centrální banka. Integrace. 2002, roč. 3, č. 11. 8 s. ISSN 1212-9771.

VENCOVSKÝ, František. Lidé a peníze. Bankovnictví. 2002, roč. X, č. 1, s. 14–15. ISSN 1212-4273.

Výzkumné zprávy – oponované

SPĚVÁČEK, VojtěchEkonomické, politické a sociální aspekty transformace české společnosti. Praha : VŠE, 2002. 257 s. (Další autoři: KADEŘÁBKOVÁ, AnnaDURDISOVÁ, JaroslavaJÍROVÁ, HanaKOTÝNKOVÁ, MagdalenaKREBS, VojtěchNESET, PavelKUBÍČEK, JanPAVELEK, PetrPOLÁKOVÁ, OlgaSRHOLEC, MartinŠAROCH, StanislavTOMŠÍK, VladimírURBAN, Luděk, VLČEK, Martin, ŽÁK, MilanŽIŽKOVÁ, JanaCHALUPNÍČEK, Pavel, PLOJHAR, Miroslav).

Kvalifikační práce

BRŮNA, KarelÚčinnost měnové politiky a očekávání ekonomických subjektů: teorie a praxe Phillipsovy křivky v nové klasické a keynesovské makroekonomii : Doktorská disertační práce. Praha : VŠE, 2002. 130 s.

Recenze

BRŮNA, Karel. O cílech a prostředcích centrální banky. (Rec.: REVENDA, Zbyněk, Centrální bankovnictví. 2.vyd. Praha : Management Press. ISBN 80-7261-051-1.) In: Hospodářské noviny. 2002, roč. XLVI, č. 1, s. 25. ISSN 0862-9587.


2001

Knižní monografie

KODERA, JanMěnová analýza. 1. vyd. Slaný : Melandrium, 2001. 217 s. ISBN 80-80175-13-8.

REVENDA, ZbyněkCentrální bankovnictví. 2. vyd. Praha : Management Press, 2001. 782 s. ISBN 80-7261-051-1.

VENCOVSKÝ, FrantišekMěnová politika v české historii. Praha : Česká národní banka, 2001. 95 s.

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Provozní riziko bank v kontextu nového pojetí kapitálové přiměřenosti. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE FFÚ, 2001, s. 172–182. ISBN 80-245-0243-7.

BRADA, Jaroslav. Analýza referenčních sazeb PRIBOR pomocí durace. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE FFÚ, 2001, s. 183–198. ISBN 80-245-0243-7.

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, Martin. Měnový kurz, inflace a reálný růst v transformujících se ekonomikách. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE FFÚ, 2001, s. 141–154. ISBN 80-245-0243-7.

KODERA, Jan. Dynamika reálné produkce a peněžní zásoby a jejich vliv na inflaci. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE FFÚ, 2001, s. 199–204. ISBN 80-245-0243-7.

REVENDA, Zbyněk. Odhad dopadu povinných minimálních rezerv na český bankovní systém a státní rozpočet na rok 2000. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE FFÚ, 2001, s. 155–171. ISBN 80-245-0243-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989-1999. Politická ekonomie. 2001, roč. IL, č. 1, s. 3–20. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2001: 0.141 | 0.000] [SJR 2001: 0.155]

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Monetary and Fiscal Policy Mix in the Czech Republic. Eastern European Economics. 2001, roč. 39, č. 4, s. 6–24. ISSN 0012-8775.
[IF a AIS 2001: 0.098 | 0.000] [SJR 2001: 0.189]

TOMŠÍK, VladimírMANDEL, Martin. Konvergence transformujících se ekonomik k EU z hlediska vnitřní a vnější rovnováhy. Finance a úvěr. 2001, roč. 51, č. 6, s. 377–388. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2001: 0.231 | 0.000] [SJR 2001: 0.211]

TOMŠÍK, VladimírMANDEL, Martin. Mix monetární a fiskální politiky v České republice : Empirická verifikace modelu efektivní tržní klasifikace. Politická ekonomie. 2001, roč. IL, č. 2, s. 163–175. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2001: 0.141 | 0.000] [SJR 2001: 0.155]

Články v časopise – recenzované

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Capital yields assessment trough cross section production function. Bulletin České ekonometrické společnosti. 2001, roč. 8, č. 14, s. 79–87. ISSN 1212-074x.

VENCOVSKÝ, František. Peníze a kapitál. Národohospodářský obzor. 2001, roč. 1, č. 2, s. 51–57. ISSN 1213-2446.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, Martin. Foreign Exchange Rate Arrangements and Real Economic Growth in Transition Economies. In: LIUHTO, Kari (ed.). Ten Years of Economic Transformation. Lappenranta, 30.08.2001 – 31.08.2001. Lappeenranta : University of Technology, 2001, s. 20–37. ISBN 951-764-570-8. ISSN 1455-0415.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Industrial Capital Yields in the Czech Republic. In: BRIGHT, Glen, JANSSENS, Wendy (ed.). CARS & FOF 2001. Durban, 10.06.2001 – 12.06.2001. Durban : University of Natal, 2001, s. 820–827. ISBN 1-86840-432-3.

MANDEL, Martin. Cílování inflace a konvergenční proces k EU (EMU). In: Peněžní ekonomie a bankovnictví II. Praha, 30.11.2001 – 01.12.2001. Praha : VŠE FFÚ KBP, 2001, s. 1–12.

MANDEL, MartinTOMŠÍK, Vladimír. Konvergence transformujících se ekonomik k EU pohledem vnitřní a vnější rovnováhy. In: Finanční řízení podniků a finančních institucí. Ostrava, 11.09.2001 – 12.09.2001. Ostrava : Vysoká škola báňská, 2001, s. 319–329. ISBN 80-7078-923-9.

REVENDA, Zbyněk. Měnová politika evropské centrální banky. In: Peněžní ekonomie a bankovnictví II. Praha, 30.11.2001 – 01.12.2001. Praha : VŠE FFÚ KBP, 2001, s. 1–4.

Skripta

KODERA, JanMARKOVÁ, JanaDevizové obchody. 2. přepr. vyd. Praha : Bankovní institut Vysoká škola, 2001. 212 s. ISBN 80-7265-046-7.

MACÁKOVÁ, LibušeMikroekonomie – základní kurs. 6. vyd. Slaný : Melandrium, 2001. 273 s. ISBN 80-86175-14-X. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaNEČADOVÁ, Marta).

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

VENCOVSKÝ, František. Měnový kurz v pohledu „mikro” a „makro”. In: Ekonomické teorie a česká ekonomika. Praha, 01.11.2001. Praha : Česká společnost ekonomická, 2001, s. 38–43.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Rational choice principle – the econometric model. In: Abstracts. New Delhi, 30.12.2000 – 02.01.2001. New Delhi : India International Centre, 2001, s. 254–257.

Články v časopise – nerecenzované

BLAHOVÁ, Naděžda. Bankovní dohled na konsolidovaném základě. Parlamentní zpravodaj. 2001, roč. VII, č. 12, s. 27–28. ISSN 1211-037X.

BRŮNA, Karel. Posílení koruny je součástí dlouhodobého trendu. Profit. 2001, roč. XII, č. 52, s. 2. ISSN 1212-3498.

KODERA, JanZÁVODSKÝ, Prokop. Za profesorem Jaromírem Walterem. Zpravodaj VŠE. 2001, roč. N, č. 3, s. 16.

VENCOVSKÝ, František. Ochrana bankovního klienta. Zpráva bankovní asociace. 2001, č. V, s. 5–8.

VENCOVSKÝ, František. Politika měnové stability pod tlakem dvou deficitů. Bankovnictví. 2001, roč. IX, č. 9, s. 18–20. ISSN 1212-4273.


2000

Knižní monografie

DURČÁKOVÁ, JaroslavaMANDEL, MartinMezinárodní finance. 1. vyd. Praha : Management Press, 2000. 392 s. ISBN 80-7261-017-1.

REVENDA, ZbyněkMANDEL, MartinKODERA, JanMUSÍLEK, PetrDVOŘÁK, PetrBRADA, JaroslavPeněžní ekonomie a bankovnictví. 3. vyd. Praha : Management Press, 2000. 634 s. ISBN 80-7261-031-7.

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Dohled nad bankami na konsolidovaném základě. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 2000, s. 169–177. ISBN 80-245-0114-7.

BRADA, Jaroslav. Analýza očekávání ekonomických subjektů. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 2000, s. 178–186. ISBN 80-245-0114-7.

KODERA, Jan. Dynamika úrokových měr a cen v modelu IS-LM. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 2000, s. 187–196. ISBN 80-245-0114-7.

KODEROVÁ, Jitka. Kap. 7 – Neokeynesovká ekonomie, kap. 8 – Postkeynesovská teorie. In: SOJKA, Milan, aj. Dějiny ekonomických teorií. Praha : Univerzita Karlova, 2000, s. 121–171. ISBN 80-7184-991-X.

KODEROVÁ, Jitka. Trh kapitálu. In: MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. Slaný : Melandrium, 2000, s. 173–187. ISBN 80-86175-09-X.

MANDEL, Martin. Kapitola 20 Obchody s devizami. In: POLIDAR, Vojtěch. Management bank a bankovních obchodů. Praha : Ekopress, 2000, s. 375–399. ISBN 80-86119-11-4.

MANDEL, Martin, KOSMATA, Vladimír. Cílování inflace v ČR – některé teoretické a praktické problémy. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 2000, s. 139–152. ISBN 80-245-0114-7.

REVENDA, Zbyněk. Odhad dopadu povinných minimálních rezerv na český bankovní systém a státní rozpočet. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 2000, s. 153–169. ISBN 80-245-0114-7.

Články v časopise s impakt faktorem

KODEROVÁ, Jitka. Další původní česká publikace věnována dějinám ekonomického myšlení. Politická ekonomie. 2000, roč. XLVIII, č. 6, s. 859–861. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2000: 0.154 | 0.000] [SJR 2000: 0.230]

MANDEL, Martin. Efektivní tržní klasifikace: model a aplikace. Finance a úvěr. 2000, roč. 50, č. 9, s. 452–463. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2000: 0.281 | 0.000] [SJR 2000: 0.157]

MANDEL, Martin. Empirical verification of the principle of effective market classification in terms of the CR. In: Finance a úvěr. Praha.11.2000. Praha, 2000, s. 626. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2000: 0.281 | 0.000] [SJR 2000: 0.157]

REVENDA, Zbyněk. Centrální banka jako věřitel poslední instance ve světle problému české ekonomiky. Politická ekonomie. 2000, roč. XLVIII, č. 3, s. 335–351. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2000: 0.154 | 0.000] [SJR 2000: 0.230]

VENCOVSKÝ, František. Přínos Karla Engliše pro ekonomickou vědu. Politická ekonomie. 2000, roč. XLVIII, č. 4, s. 451–468. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2000: 0.154 | 0.000] [SJR 2000: 0.230]

VENCOVSKÝ, František. Z vědeckého odkazu Karla Engliše. Finance a úvěr. 2000, roč. 50, č. 7–8, s. 430–444. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2000: 0.281 | 0.000] [SJR 2000: 0.157]

Články v časopise – recenzované

KODERA, JanMÁLEK, JiříRADOVÁ, Jarmila. Měnové a finanční modely. Acta Oeconomica Pragensia. 2000, roč. 9, č. 1, s. 41–64. ISSN 0572-3043.

MANDEL, Martin, KOSMATA, Vladimír. The Czech embarrassment of inflation targeting in transition. Prague Economic Papers. 2000, roč. IX, č. 3, s. 230–241. ISSN 1210-0455.

VENCOVSKÝ, František. Karel Engliš. Ekonomická revue. 2000, roč. III, č. 1, s. 5–16. ISSN 1212-3951.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

BLAHOVÁ, Naděžda. Transformační instituce. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha, 31.03.2000 – 01.04.2000. Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 287–298. ISBN 80-86432-05-X.

KODERA, Jan. Price dynamics in extended Kaldor Model. In: DLOUHÝ, Martin (ed.). Mathematical Methods in Economics. Praha, 13.09.2000 – 15.09.2000. Praha : VŠE, 2000, s. 103–108. ISBN 80-245-0057-4.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Production Planning in the Transition Economy of the Czech Republic. In: LAI, Kin Keung, GEN, Mitsuo, TAWARE, Nobuhiko, HWANG, Hark, XU, Weixuan (ed.). APIEMS’2000. Hong Kong, 12.12.2000 – 22.12.2000. Hong Kong : Global-Link Publishing Company, 2000, s. 1–3. ISBN 962-8286-07-2.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Rational choice principle – the econometric model. In: An International Conference on Recent Developments in Statistics and Probability and Their Applications. New Delhi, 30.12.2000 – 02.01.2001. New Delhi : India International Centre, 2000, s. 254–257.

KODEROVÁ, Jitka. Několik poznámek k úloze měnové politiky v ČR v letech 1998-1999. In: Teoretické a praktické aspekty veřejných financí. Praha, 31.03.2000 – 01.04.2000. Praha : Eurolex Bohemia, 2000, s. 166–180. ISBN 80-86432-05-X.

VENCOVSKÝ, František. Banky a ekonomická rovnováha. In: Sborník Bankovní Asociace. Praha, 17.05.2000. Praha : Bankovní asociace, 2000. 6 s.

Knižní monografie – učebnice

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. 5. vyd. Slaný : Melandrium, 2000. 261 s. ISBN 80-86175-09-X. (Další autoři: BREŇOVÁ, LubomíraHOŘEJŠÍ, BronislavaSOUKUPOVÁ, JanaKODEROVÁ, JitkaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, Jindřich).

SOJKA, MilanDějiny ekonomických teorií. 1. vyd. Praha : Karolinum, 2000. 298 s. ISBN 80-7184-991-X. (Další autoři: HOLMAN, RobertKINDLOVÁ, EvaSCHWARZ, JiříŠEVČÍK, MiroslavSTRAKA, IvoKODEROVÁ, Jitka).

Skripta

BRADA, JaroslavTechnická analýza. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 171 s. ISBN 80-245-0096-5.

Příspěvky ve sborníku z konference bez mezinárodní účasti

MANDEL, Martin. K otázce vymezení cílů měnové a fiskální politiky (modifikace Mundellova modelu efektivní tržní klasifikace). In: Makroekonomie otevřené ekonomiky (Nobelova cena 1999). Praha, 28.03.2000. Praha : Česká společnost ekonomická, 2000, s. 9–14.

Články v časopise – nerecenzované

VENCOVSKÝ, František. Československo u zrodu MMF. Bankovnictví (speciál). 2000, roč. VIII, č. 8, s. 13–14. ISSN 1212-4273.

Kvalifikační práce

BRADA, JaroslavTechnická analýza a efektivnost trhů : Habilitační spis. Praha : VŠE, 2000. 157 s.

Recenze

KODEROVÁ, Jitka. Další zdařilá publikace na našem trhu. (Rec.: HOLMAN, Robert, aj., Dějiny ekonomického myšlení. Praha : Beck.) In: Politická ekonomie. 2000, roč. XLVIII, č. 3, s. 432–437. ISSN 0032-3233.

KODEROVÁ, Jitka. A successful book on the Czech book market. (Rec.: HOLMAN, Robert, Dějiny ekonomického myšlení. Praha : Beck.) In: Prague Economic Papers. 2000, roč. IX, č. 3, s. 284–287. ISSN 1210-1455.

MANDEL, Martin. Zdařilá publikace ze slovenské nabídky. (Rec.: SIPKO, J., Európská menová únia a EURO. Bratislava : ELITA, 1999.) In: Politická ekonomie. 2000, roč. XLVIII, č. 5, s. 728–730. ISSN 0032-3233.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „SIRŮČEK, Pavel, Kondratěvovy dlouhé cykly – inovační přístup J. A. Schumpetera.” Praha : VŠE, 2000. 3 s.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „TOMŠÍK, Vladimír, Vyrovnávací procesy platební bilance a analýzy vývoje zahraničního obchodu České republiky v letech 1993 – 1998.” Praha : VŠE, 2000. 3 s.


1999

Knižní monografie

REVENDA, ZbyněkCentrální bankovnictví. 1. vyd. Praha : Management Press, 1999. 740 s. ISBN 80-85943-89-1.

VALACH, Josef, aj. Finanční řízení podniku. II. vyd. Praha : Ekopress, 1999. 324 s. ISBN 80-86119-21-1. (Další autoři: DUCHEČEK, FrantišekDURČÁKOVÁ, JaroslavaGRÜNWALD, RolfHOLEČKOVÁ, JaroslavaMANDÍKOVÁ, DanaMAREK, PetrMAŘÍK, Miloš).

VENCOVSKÝ, František, JINDRA, Zdeněk, NOVOTNÝ, Jiří, PŮLPÁN, Karel, DVOŘÁK, Petr, aj. Dějiny bankovnictví v českých zemích. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1999. 594 s. ISBN 80-7265-030-0. (Další autoři: MANDEL, MartinMUSÍLEK, PetrPŮLPÁNOVÁ, StanislavaREVENDA, ZbyněkVESELÁ, Jitka).

Knižní monografie – příspěvek

BLAHOVÁ, Naděžda. Vliv opatření ČNB resp. SBČS na bankovní sektor. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 1999, s. 163–175.

BRADA, Jaroslav. Analýza sazeb PRIBOR a PRIBID. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 1999, s. 201–212.

KODERA, Jan. Úrokové míry a inflace – aplikace na českou ekonomiku. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 1999, s. 213–224.

MANDEL, Martin. Soubor hesel z monetární ekonomie a mezinárodních financí. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-172-3.

MANDEL, Martin, KOSMATA, Vladimír. Měnová politika po roce 1990 – analýza. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 1999, s. 141–162.

REVENDA, Zbyněk. Analýza důvodů existence povinných minimálních rezerv se zaměřením na dopady na státní rozpočet. In: Kol. Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi i interdisciplinárního hlediska. Praha : VŠE, 1999, s. 176–200.

REVENDA, Zbyněk. Soubor hesel z měnové teorie a politiky a z bankovnictví. In: ŽÁK, Milan, aj. Velká ekonomická encyklopedie. Praha : Linde, 1999. ISBN 80-7201-172-3.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, Petr. Vývoj bankovního systému v podmínkách transformace české ekonomiky. In: VENCOVSKÝ, František, JINDRA, Zdeněk, NOVOTNÝ, Jiří, PŮLPÁN, Karel, DVOŘÁK, Petr. Dějiny bankovnictví v českých zemích. Praha : Bankovní institut, 1999, s. 486–519. ISBN 80-7265-030-0.

VENCOVSKÝ, František. Ekonomové. In: TOMEŠ, Josef, aj. Český biografický slovník XX. století. Praha : Paseka, 1999, s. -. ISBN 80-7185-245-7.

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel. Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kurzu. Politická ekonomie. 1999, roč. XLVII, č. 4, s. 461–479. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1999: 0.327 | 0.000] [SJR 1999: 0.123]

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Odhad neoklasického modelu poptávky po penězích v české ekonomice. Politická ekonomie. 1999, roč. XLVII, č. 5, s. 615–620. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1999: 0.327 | 0.000] [SJR 1999: 0.123]

REVENDA, Zbyněk. Povinné minimální rezervy (likvidita, měnová politika a dopad na státní rozpočet). Politická ekonomie. 1999, roč. 99, č. 6, s. 733–750. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1999: 0.327 | 0.000] [SJR 1999: 0.123]

Články v časopise (Scopus)

MANDEL, Martin. Měnová politika po roce 1990 z hlediska makroekonomické identity soukromé spotřeby. Finance a úvěr. 1999, roč. 49, č. 12, s. 725–736. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 1999: 0.100]

VENCOVSKÝ, František. Utváření emisního mechanizmu společné evropské měny. Finance a úvěr. 1999, roč. 49, č. 1, s. 20–31. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 1999: 0.100]

Články v časopise – recenzované

DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Partnership of Excelence in Economic Education. Prague Economic Papers. 1999, roč. VIII, č. 1, s. 87–88. ISSN 1210-0455.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, Václava. Money Demand Analysis-Model in The Czech Republic. Bulletin. 1999, roč. 6, č. 10, s. 51–56. ISSN 1212-074x.

KODEROVÁ, Jitka. Několik úvah vyvolaných cílováním inflace. Acta Oeconomica Pragensia. 1999, roč. 7, č. 3, s. 526–531. ISSN 0572-3043.

VENCOVSKÝ, František. Tři vysoké školy – tři centra ekonomického myšlení v prvním Československu. Acta Oeconomica Pragensia. 1999, roč. 7, č. 5, s. 7–21. ISSN 0572-3043.

Příspěvky ve sborníku z konference s mezinárodní účastí

KODERA, Jan, SLADKÝ, Karel, VOŠVRDA, Miloslav. Macroeconomic Dynamical Systems: Analytical Treatment and Computer Modelling. In: PLEŠINGR, Jan (ed.). Mathematical Methods in Economics. Jindřichův Hradec, 14.09.1999 – 16.09.1999. Jindřichův Hradec : VŠE, 1999, s. 245–252. ISBN 80-7079-371-6.

MANDEL, Martin. Euroměnový trh: existující důvody pro jeho regulaci? In: FRAIT, Jan, VARADZIN, František (ed.). Globální a finanční trhy a jejich regulace. Ostrava, 10.09.1998 – 11.09.1998. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1999, s. 37–43. ISBN 80-7078-640-X.

Abstrakt příspěvku na konferenci publikovaný ve sborníku

PÁNKOVÁ, VáclavaKODERA, Jan. Money Demand Analysis by AIDS Model in the Czech Republic. In: IFORS ’99. Beijing, 16.08.1999 – 20.08.1999. Beijing : IFORS, 1999, s. 143.

Články v časopise – nerecenzované

VENCOVSKÝ, František. Cesta naší koruny do evropské měny není jen záležitostí peněžní politiky. Bankovnictví. 1999, roč. VII, č. 8, s. 8–10. ISSN 1212-4273.

VENCOVSKÝ, František. Naše peněžní ekonomika v asymetrii pohledů „makro” a „mikro”. Bankovnictví. 1999, roč. VII, č. 4, s. 8–9. ISSN 1212-4273.

VENCOVSKÝ, František. Strašidlo deflace. Ekonom. 1999, roč. XLIII, č. 22, s. 22–23. ISSN 1210-0714.

Články v denním tisku

VENCOVSKÝ, František. Čeká nás náročná hodnotová konvergence. Hospodářské noviny. 1999, roč. 42, č. 209, s. 8. ISSN 0862-9587.

VENCOVSKÝ, František. Prudké oslabování kursu koruny je nečekané. Hospodářské noviny. 1999, roč. 42, č. 67, s. 8. ISSN 0862-9587.

Výzkumné zprávy – oponované

KODEROVÁ, JitkaMakroekonomické trendy rozvoje české ekonomiky v komparaci s požadavky a postupem integrace ČR do EU. Součást studie „Právní a ekonomická úskalí integrace ČR do EU a jejich dopady na oblast veřejné rozpočtové soustavy”. Praha : VŠE, 1999. 25 s.

Recenze

KODEROVÁ, Jitka. Přístupy k ekonomické a prostorové analýze. (Rec.: ŘEZNÍK, J., Ekonomická analýza příležitostí: časový a prostorový aspekt. Prolegomena k teoretickému zkoumání. 1. vyd. Ostrava : Montanex, 1997. ISBN 80-85780-87-9.) In: Politická ekonomie. 1999, roč. XLVII, č. 1, s. 130–131. ISSN 0032-3233.

MANDEL, Martin. Euro: aktuální příručka pro podnikatele. (Rec.: SEAR, Simon, Euro: jak se vyrovnat s důsledky zavedení jednotné evropské měny. 1. vyd. Praha : Management Press. ISBN 80-85943-86-7.) In: Politická ekonomie. 1999, roč. XLVII, č. 4, s. 570. ISSN 0032-3233.

MANDEL, Martin. Nová učebnice o centrálním bankovnictví. (Rec.: REVENDA, Zbyněk, Centrální bankovnictví. 1. vyd. Praha : Management Press. ISBN 80-85943-89-1.) In: Politická ekonomie. 1999, roč. XLVII, č. 6, s. 847. ISSN 0032-3233.

Oponentské posudky

BLAHOVÁ, Naděžda. posudek „KODEROVÁ, Jitka, HAMERNÍKOVÁ, Bojka, KUBÁTOVÁ, Květa, Právní a ekonomické úskalí integrace ČR do EU a jejich dopady na oblast veřejné rozpočtové soustavy. 1. vyd. Praha : VŠE.” Praha : VŠE, 1999. 2 s.

1998

Články v časopise s impakt faktorem

KODERA, JanMANDEL, Martin. Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby. Politická ekonomie. 1998, roč. XLVI, č. 1, s. 15–28. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1998: 0.095 | 0.000] [SJR 2017: 0.186]

MANDEL, Martin. České bankovnictví v kontextu zahraničních bankovních krizí. Politická ekonomie. 1998, roč. XLVI, č. 5, s. 743–744. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1998: 0.095 | 0.000] [SJR 2017: 0.186]

VENCOVSKÝ, František. Od ekonomické historie k teorii a praxi měnové politiky. Politická ekonomie. 1998, roč. 46, č. 4, s. 467–470. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 1998: 0.095 | 0.000] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise (Scopus)

MANDEL, Martin. Cílování inflace a peněžní zásoby při exogenních šocích (komparace z pohledu modelu AS-AD-NX). Finance a úvěr. 1998, roč. 48, č. 4, s. 237–251. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 2017: 0.259]

MANDEL, Martin. Měnová restrikce, její příčiny a efekty. Bankovnictví. 1998, roč. 48, č. 24, s. 7–8. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 2017: 0.259]

VENCOVSKÝ, František. Mnichov 1938 – počátek měnové devastace. Finance a úvěr. 1998, roč. 48, č. 9, s. 533–543. ISSN 0015-1920.
[IF a AIS 2017: 0.563 | 0.123] [SJR 2017: 0.259]

Články v časopise

KODEROVÁ, Jitka. Neokeynesiánství. Ekonom. 1998, roč. 42, č. 10, s. 28. ISSN 1210-0714.

KODEROVÁ, Jitka. Postkeynesiánství. Ekonom. 1998, roč. 42, č. 11, s. 27. ISSN 1210-0714.

MANDEL, Martin. Vysoké úroky brzdí ekonomiku. Ekonomix. 1998, roč. VIII, č. 1, s. 14. ISSN 1211-202X.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 1. Projekt. 1998, roč. 2, č. 6, s. 42–43.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 1. Projekt. 1998, roč. 2, č. 7, s. 42–43.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 2. Projekt. 1998, roč. 2, č. 8, s. 42–43.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 3. Projekt. 1998, roč. 2, č. 9, s. 41–42.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 4. Projekt. 1998, roč. 2, č. 10, s. 41–42.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 5. Projekt. 1998, roč. 2, č. 11, s. 40–41.

PAVELKA, František. Prodáváme byty na hypoteční úvěr – 6. Projekt. 1998, roč. 2, č. 12, s. 40–41.

PAVELKA, František. Stavíme na hypoteční úvěr – 1. Projekt. 1998, roč. 2, č. 3, s. 41–42.

PAVELKA, František. Stavíme na hypoteční úvěr – 2. Projekt. 1998, roč. 2, č. 4, s. 41–42.

PAVELKA, František. Stavíme na hypoteční úvěr – 3. Projekt. 1998, roč. 2, č. 5, s. 42–43.

PAVELKA, František. Umění požádat o úvěr – 1. Projekt. 1998, roč. 2, č. 1, s. 41–42.

PAVELKA, František. Umění požádat o úvěr – 2. Projekt. 1998, roč. 2, č. 2, s. 41–42.

VENCOVSKÝ, František. Atmosféra houstne. Ekonom. 1998, roč. 42, č. 1, s. 14–17. ISSN 1210-0714.

VENCOVSKÝ, František. K měnové strategii. Bankovnictví. 1998, roč. 8, č. 4, s. 1. ISSN 1212-4273.

VENCOVSKÝ, František. K vývoji naší měny v pohnuté historii let 1945-1989. Ekonomická revue. 1998, roč. 1, č. 1, s. 18–31. ISSN 1212-298X.

VENCOVSKÝ, František. Radical Change in the Monetary Policy. Czech Business and Trade. 1998, roč. 5, č. 6, s. 10. ISSN 1210-5562.

VENCOVSKÝ, František. Veřejné s soukromé vlastnictví bank v České republice. Současná Evropa a Česká republika. 1998, roč. 3, č. 1, s. 149–156. ISSN 1211-4073.

Příspěvky ve sborníku z konference

KODEROVÁ, Jitka. Neokeynesiánská ekonomie (kapitola 7). In: Dějiny ekonomických teorií. Praha : VŠE, 1998, s. 149–194. ISBN 80-7079-705-3.

KODEROVÁ, Jitka. Postkeynesiánská ekonomie (kapitola 8). In: Dějiny ekonomických teorií. Praha : VŠE, 1998, s. 195–218. ISBN 80-7079-705-3.

MANDEL, Martin. Euroměnový trh: Existují důvody pro jeho regulaci? In: VARADZIN, František, FRAIT, Jan (ed.). Globální finanční trhy a jejich regulace. Ostrava : Vysoká škola báňská, 1998, s. 37–43. ISBN 80-7078-640-X.

REVENDA, Zbyněk. Centrální banka jako věřitel poslední instance. In: Bankovní systém v ČR 1998. Praha : Credo, 1998, s. 51–59.

Knižní monografie – učebnice

VALACH, JosefDURČÁKOVÁ, JaroslavaMAREK, PetrMAŘÍK, MilošFinanční strategie. 1. vyd. Praha : Bilance, 1998. 471 s. Vzdělávání účetních v ČR 12.

Skripta

KODERA, JanDevizové obchody. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1998. 143 s.

Články v časopise – nerecenzované

VEJMĚLEK, Jan. Dornbuschův monetární model měnového kurzu. Bankovnictví. 1998, č. 7, s. 17–26.

1997

Knižní monografie

MARKOVÁ, JanaÚvod do devizových obchodů. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1997. 132 s.

REVENDA, ZbyněkMANDEL, MartinKODERA, JanMUSÍLEK, PetrDVOŘÁK, PetrBRADA, JaroslavPeněžní ekonomie a bankovnictví. 2. vyd. Praha : Management Press, 1997. 620 s. ISBN 80-85943-49-2.

SŮVOVÁ, Jana, PAVELKA, FrantišekNĚMCOVÁ, LidmilaSpecializované bankovnictví. 1. vyd. Praha : Bankovní institut, 1997. 398 s.

VALACH, JosefDURČÁKOVÁ, JaroslavaMAREK, PetrMAŘÍK, MilošFinanční strategie. 1. vyd. Praha : Bilance, 1997. 471 s.

VALACH, Josef, aj. Finanční řízení podniku. 1. vyd. Praha : Ekopress, 1997. 247 s. ISBN 80-901991-6-X. (Další autoři: DUCHEČEK, FrantišekDURČÁKOVÁ, JaroslavaGRÜNWALD, RolfHOLEČKOVÁ, JaroslavaMANDÍKOVÁ, DanaMAREK, PetrMAŘÍK, Miloš).

VENCOVSKÝ, FrantišekDějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. 1. vyd. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1997. 430 s. ISBN 80-210-1624-8.

Články v časopise s impakt faktorem

KOMÁREK, Luboš. Návrh segmentů strukturálního makroekonomického modelu České republiky. Politická ekonomie. 1997, č. 4, s. 548–561. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

KOMÁREK, Luboš. Standardní makroekonomické modely a jejich aplikace na podmínky české ekonomiky v letech 1993-1996. Politická ekonomie. 1997, č. 6, s. 817–834. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

MANDEL, MartinKODERA, Jan. Řízení peněžní zásoby pomocí úrokové sazby v české ekonomice. Politická ekonomie. 1997, č. 6. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

TOMŠÍK, VladimírMANDEL, Martin. Vývoj platební bilance ČR v období 1990-1996 pohledem modelu IS-LM-BP. Politická ekonomie. 1997, roč. XLV, č. 4, s. 533–547. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Pád banky Barings očima Nicka Leesona. Bankovnictví. 1997, č. 1, s. 26–27.

KODEROVÁ, Jitka. Po stopách peněz. Českomoravský profit – příloha Peníze. 1997, č. 16, s. 3–5.

KODEROVÁ, Jitka. Strážce inflace. Českomoravský profit – příloha Peníze. 1997, č. 16, s. 6–8.

KOMÁREK, Luboš, FRAIT, Jan. Devalvace a makroekonomická restrikce. Bankovnictví. 1997, č. 15, s. 24–26.

KOMÁREK, Luboš, FRAIT, Jan. Devizové kurzy v období po rozpadu bretton-woodského systému. Bankovnictví. 1997, č. 18, s. 9–22.

MANDEL, Martin. Analýza měnové politiky a bankovního vývoje v ČR v letech 1989-1995. Bankovnictví. 1997, č. 5.

MANDEL, Martin. Minulost a budoucnost vývoje kurzu české koruny. Ekonomix. 1997, č. 3.

MANDEL, MartinKODERA, Jan. Řízení měnové báze a stabilita peněžního multiplikátoru. Finance a úvěr. 1997, č. 11, s. 641–652.

VENCOVSKÝ, František. GDR – globální depozitní certifikáty. Účetnictví. 1997, č. 4.

VENCOVSKÝ, František. Jde o prioritu stabilní koruny. Bankovnictví. 1997, č. 12.

VENCOVSKÝ, František. K rozpočtové a daňové reformě před sedmdesáti roky. Finance a úvěr. 1997, č. 6.

VENCOVSKÝ, František. Měnový vývoj v 19. století a před první světovou válkou. Bankovnictví. 1997, č. 13.

VENCOVSKÝ, František. Užívat si, nebo spořit? Ekonom. 1997, č. 15.

VENCOVSKÝ, František. Změny z krize zrozené. Ekonom. 1997, č. 45.

Příspěvky ve sborníku z konference

KODERA, Jan. Inflation in Neo-Keynesian model. In: Proceedings of the 18th IFIP Conference on Systems Modelling and Optimization. Detroit, 1997.

KODERA, Jan. Simplified Model of the Economy with a Self-Reproducible, Resources. In: Business development in theory and practice. Plzeň : ZČU FE Cheb, 1997, s. 229–235. ISBN 80-7082-326-7.

KOMÁREK, Luboš. Moderní koncepce determinace rovnovážného reálného devizového kurzu. In: Perspektivy bankovnictví po roce 2000 ve světě a v České republice. Karviná : Slezská univerzita, 1997, s. 264–271. ISBN 80-85879-81-6.

KOMÁREK, Luboš. Návrh konstrukce potenciálního jádra makroekonomického modelu ČR. In: Globalizace ekonomických procesů na prahu 21. století. Ostrava : Vysoká škola báňská-Technická univerzita, 1997, s. 37–46. ISBN 80-7078-448-2.

REVENDA, Zbyněk. Centrální banka jako věřitel poslední instance. In: Bankovní systém ČR – rizika a jistoty. Praha : Credo, 1997, s. 33–36.

Články v denním tisku

VENCOVSKÝ, František. „Balíček” potvrzuje nevyváženost priorit. Hospodářské noviny. 1997, č. 85.

VENCOVSKÝ, František. Hranice možností kursové politiky. Hospodářské noviny. 1997, č. 38.

VENCOVSKÝ, František. Názory na budoucí směry v měnové politice. Hospodářské noviny. 1997, č. 14. 2.

VENCOVSKÝ, František. Nelze izolovat kurs koruny od tržních souvislostí. Hospodářské noviny. 1997, č. 209.

VENCOVSKÝ, František. Nový tlak peněz na ekonomiku. Hospodářské noviny. 1997, č. 108.

VENCOVSKÝ, František. Peněžní pohled na hospodářství. Hospodářské noviny. 1997, č. 54.

VENCOVSKÝ, František. Politický náraz na ekonomický základ koruny. Hospodářské noviny. 1997, č. 243.

Výzkumné zprávy – reporty

MANDEL, MartinKODERA, JanTransmisní mechanismy měnové politiky v podmínkách české ekonomiky. ČNB Institut ekonomie. [Výzkumná zpráva]. 1997. Výzkumná práce č. 76.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, PetrAnalýza systému regulace a dohledu bank v České republice (se zaměřením na pojištění vkladů, věřitele poslední instance a finanční deriváty). [Výzkumná zpráva]. Praha : Národohospodářský ústav Josefa Hlávky, 1997. 60 s. Studie 2/1997.

VENCOVSKÝ, FrantišekNárodní banka československá. Pro fakultu národohospodářskou v rámci programu Phare. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1997.

Oponentské posudky

KODEROVÁ, Jitka. posudek „VENCOVSKÝ, František, Dějiny českého ekonomického myšlení do roku 1948. Brno : Nadace Universitas Masarykiana.” Praha : VŠE, 1997.

KODEROVÁ, Jitka. posudek „HAVEL, Jiří, Habilitační práce ”Vývoj českého ekonomického myšlení po roce 1948„. Praha : Universita Karlova, Fakulta sociálních věd.” VŠE FFÚ KMTP, 1997.

REVENDA, Zbyněk. posudek „Návrhu na zřízení studijního oboru doktorandského studia finance na Provozně ekonomické fakultě MZLU v Brně.” Praha : VŠE, 1997. 5 s.

1996

Knižní monografie

REVENDA, ZbyněkMANDEL, MartinKODERA, JanMUSÍLEK, PetrDVOŘÁK, PetrBRADA, JaroslavPeněžní ekonomie a bankovnictví. 1. vyd. Praha : Management Press, 1996. 613 s. ISBN 80-85943-06-9.

Články v časopise s impakt faktorem

BRADA, Jaroslav. Pasivní správa obligačních portfolií. Politická ekonomie. 1996, č. 4, s. 487–498. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise

BRADA, Jaroslav. Výpočet likvidity aktiva obchodovaného v periodické aukci BCPP (2.část). Finance a úvěr. 1996, č. 1, s. 44–50.

KODERA, JanPÁNKOVÁ, VáclavaPELIKÁN, Jan. Softwarové zabezpečení ekonometrické analýzy ekonomických a finančních informací. Acta Oeconomica Pragensia. 1996, roč. 4, č. 2, s. 41–48. ISSN 0572-3043.

KODEROVÁ, Jitka. Finanční deriváty. Českomoravský profit – příloha Business extra. 1996, č. 13, s. 16–19.

KODEROVÁ, Jitka. Několik poznámek k pojetí vztahu monetární a fiskální politiky v ekonomické teorii. Acta Oeconomica Pragensia. 1996, č. 6, s. 25–32. ISSN 0572-3043.

RADOVÁ, JarmilaBRADA, JaroslavKODERA, JanMUSÍLEK, Petr. Využití informačních zdrojů ve financích. Acta Oeconomica Pragensia. 1996, č. 2, s. 49–63. ISSN 0572-3043.

REVENDA, Zbyněk. Financial innovation in the Czech Republic. Newfin Internatinal Newsletter. 1996, č. 2, s. 2.

VENCOVSKÝ, František. K teorii a praxi protiinflačních postupů. Bankovnictví. 1996, č. 22, s. 6–8.

VENCOVSKÝ, František. Kapitál ano, ale odkud a jaký? Ekonom. 1996, roč. XXXX, č. 37, s. 19–20.

VENCOVSKÝ, František. Měnová politika Národní banky československé. Bankovnictví. 1996, č. 9, s. 23–28.

VENCOVSKÝ, František. Priorita tržní, nebo i jiné rovnováhy? Ekonom. 1996, roč. XXXX, č. 3, s. 16–17.

VENCOVSKÝ, František. Různé přístupy, shodný výsledek. Ekonom. 1996, roč. XXXX, č. 29, s. 16–17.

VENCOVSKÝ, František. Řízení naší měny v prvním Československu. Finance a úvěr. 1996, roč. 46, č. 4, s. 189–203.

VENCOVSKÝ, František. 70 let Národní banky československé. Ekonom. 1996, roč. XXXX, č. 13, s. XXVIII–XXIX.

Skripta

BRADA, JaroslavTeorie portfolia. Praha : VŠE, 1996. 160 s. ISBN 80-7079-259-0.

Výzkumné zprávy – reporty

DVOŘÁK, PetrTeorie bankovnictví a její praktická aplikace v České republice a v zahraničí. Výzkumný úkol Fakulty financí a účetnictví – I.etapa. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE FFÚ, 1996. 133 s. (Další autoři: MANDEL, MartinMUSÍLEK, PetrRADOVÁ, JarmilaREVENDA, Zbyněk).

ŠÍMA, Josef. The Višňová EIA. Final report.. Anglická verze. Zpracováno pro Phare PMU, Ministerstvo životního prostředí ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : AQUATEST; Stavební geologie, 1996. 140 s., obr., tab., graf. (Další autoři: ŠAUER, Petr, MLČOCH, Svatomír, SKOŘEPA, Jaroslav, BENEŠ, Václav, SLÁMA, Petr, POUR, Josef, JEZERSKÝ, Zdeněk, KERDER, Josef, PLEŠINGER, Vladimír, DVOŘÁK, AntonínMILDEOVÁ, StanislavaMOKRIŠOVÁ, Jaroslava).

ŠÍMA, Josef. Višňová EIA. Závěrečná zpráva.. Česká verze. Zpracováno pro Phare PMU, Ministerstvo životního prostředí ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : AQUATEST; Stavební geologie, 1996. 142 s., obr., tab., graf. (Další autoři: ŠAUER, Petr, MLČOCH, Svatomír, SKOŘEPA, Jaroslav, BENEŠ, Václav, SLÁMA, Petr, POUR, Josef, JEZERSKÝ, Zdeněk, KEDER, Josef, PLEŠINGER, Vladimír, DVOŘÁK, AntonínMILDEOVÁ, StanislavaMOKRIŠOVÁ, Jaroslava).

Recenze

BRADA, Jaroslav. Příspěvek k analýze peněžního a kapitálového trhu. (Rec.: BLAKE, D., Analýza finančních trhů. Praha : Grada, 1995.) In: Politická ekonomie. 1996, č. 4, s. 569–572.

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Finanční opce a fungování opčního trhu. (Rec.: PAVLÁT, V., Finanční opce. Praha : Magnet Press, 1994.) In: Politická ekonomie. 1996, č. 1, s. 134–135.

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Forward Dealings, Options, Futures and Swaps. (Rec.: JÍLEK, Josef, Termínové a opční obchody. Praha : Grada, 1995.) In: Prague Economic Papers. 1996, č. 4, s. 376–378. ISSN 1210-0455.

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Forwardy, opce, futures a swapy. (Rec.: JÍLEK, Josef, Termínové a opční obchody. Praha : Grada, 1995.) In: Politická ekonomie. 1996, č. 6, s. 845–847.

Jiné publikace

BRADA, JaroslavKonstrukce akciových portfolií. Praha, VŠE 1996.

1995

Knižní monografie

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie (základní kurs). 4. vyd. Slaný : Melandrium, 1995. 283 s. ISBN 80-901801-2-4. (Další autoři: KODEROVÁ, JitkaHOŘEJŠÍ, BronislavaRUSMICHOVÁ, LadaSOUKUP, JindřichSOUKUPOVÁ, JanaSIRŮČEK, PavelBREŇOVÁ, Lubomíra).

Články v časopise s impakt faktorem

DVOŘÁKOVÁ, Jitka. Finanční systém v ekonomice. Politická ekonomie. 1995, č. 4, s. 570–573. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

KODERA, JanMANDEL, Martin. Monetární přístup k automatickému vyrovnávacímu procesu obchodní bilance. Politická ekonomie. 1995, roč. 43, č. 1, s. 71–80. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

REVENDA, Zbyněk. Povinné minimální rezervy. Politická ekonomie. 1995, č. 3. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

VENCOVSKÝ, František. Englišova peněžní teorie. Politická ekonomie. 1995, č. 6, s. 791–801. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

VENCOVSKÝ, František. Englišova praxe měnové a finanční politiky. Politická ekonomie. 1995, č. 2, s. 246–255. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise

BRADA, Jaroslav. Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktivit – 1. část. Finance a úvěr. 1995, č. 2, s. 89–104.

BRADA, Jaroslav. Konstrukce burzovních indexů pomocí modelu oceňování kapitálových aktivit – 2. část. Finance a úvěr. 1995, č. 3, s. 128–136.

BRADA, Jaroslav. Výpočet likvidity aktiva obchodovaného v periodické aukci BCPP (1.část). Finance a úvěr. 1995, č. 12, s. 685–694.

BULÍŘ, Aleš. Diferenciace bankovní klientely v podmínkách asymetrické informace. Finance a úvěr. 1995, č. 8–9. 32 s.

BULÍŘ, Aleš. Experience with credit auctions in the former Czechoslovakia and the Czech Republic. Prague Economic Papers. 1995, č. 3. 8 s. ISSN 1210-0455.

BULÍŘ, Aleš. Modely oceňování aktiv. Finance a úvěr. 1995, č. 2. 12 s.

BULÍŘ, Aleš. Nedokonalá informace nebo dokonalý záměr? Ekonom. 1995, č. 22. 3 s.

BULÍŘ, Aleš. Peníze a inflace v České republice. Ekonom. 1995, č. 36. 3 s.

DVOŘÁK, PetrREVENDA, Zbyněk. Družstevní bankovnictví. Ekonom. 1995, č. 11.

REVENDA, Zbyněk. Centrální bankovnictví. Bankovnictví. 1995, č. 7, 9 (přílohy).

REVENDA, Zbyněk. Družstevní bankovnictví před začátkem existence v naší ekonomice. Parlamentní zpravodaj. 1995, č. 5.

REVENDA, Zbyněk. Monopolní bankovnictví: Univerzalizace versus specializace bank. Ekonom. 1995, č. 39.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, Petr. Družstevního bankovnictví: Konkurence bankám nehrozí. Ekonom. 1995, č. 11.

VENCOVSKÝ, František. Finanční deriváty a peněžní politika. Finance a úvěr. 1995, č. 6, s. 281–290.

ZAHRADNÍK, Petr. Investiční možnosti individuálního investora II. Finance a úvěr. 1995, roč. 45, č. 1, s. 13–28.

ZAHRADNÍK, Petr. Investiční možnosti individuálního investora III. Finance a úvěr. 1995, roč. 45, č. 3, s. 29–43.

Příspěvky ve sborníku z konference

KODERA, Jan. Stabilita řešení v diskrétních dynamických modelech. In: KLŮFA, Jindřich (ed.). Mundus Symbolicus. Praha : VŠE, 1995, s. 31–41.

ZAHRADNÍK, Petr. Adaptability, Reality and Compatibility: Three Problems of the Informational Financial System at the Present Time. In: Eastern European Transition and Recovery. London; Budapest : Oxford University Press; Robert Triffin-Szirák Foundation, 1995. 20 s.

Skripta

MARKOVÁ, JanaMezinárodní měnové instituce. Praha : VŠE, 1995.

REVENDA, ZbyněkBankovní regulace a dohled. Praha : VŠE, 1995. 198 s.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, PetrVybrané otázky z bankovnictví. Praha : VŠE, 1995. 130 s.

Články v denním tisku

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 13. 9.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 14. 8.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 26. 10.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 26. 10.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 27. 7.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 27. 9.

PAVELKA, František. Hypotéky v praxi. Hospodářské noviny. 1995. Vyšlo dne 28. 8.

VENCOVSKÝ, František. Rozvrat naší měny během druhé světové války. Hospodářské noviny. 1995, č. 86, s. 9.

Výzkumné zprávy – reporty

ADÁMKOVÁ, VlastaBRŮŽEK, AntonínCIHELKOVÁ, EvaJAKŠ, JaroslavVENCOVSKÝ, FrantišekMezinárodní měnový systém a formování evropské měnové unie: implikace pro ČR. Studie. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1995. 135 s.

MARKOVÁ, JanaMANDEL, MartinBRADA, JaroslavREVENDA, ZbyněkAnalýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR – Evropská unie a kriteriální předpoklady pro vstup ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE KMTP, 1995. 84 s.

Recenze

BULÍŘ, Aleš. Crooked mirror of history. In: Prague Economic Papers. 1995, č. 3. ISSN 1210-0455.

BULÍŘ, Aleš. Mezinárodní kapitálové trhy. In: Finance a úvěr. 1995, č. 12.

BULÍŘ, Aleš. Pokřivené zrcadlo historie. In: Politická ekonomie. 1995, č. 1.

BULÍŘ, Aleš. Učebnice, která na českém trhu chyběla. In: Finance a úvěr. 1995, č. 3.

DVOŘÁKOVÁ, JitkaFinanční systém v ekonomice a společnosti. (Rec.: Peněžní a kapitálové trhy. Praha : Victoria Publishing, 1994.). 1995

Oponentské posudky

MANDEL, MartinMARKOVÁ, JanaREVENDA, ZbyněkBRADA, Jaroslav. posudek „Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR.” Praha : VŠE, 1995. 2 s. Výzkumná zpráva katedry měnové teorie a politiky VŠE.

1994

Knižní monografie

MACÁKOVÁ, Libuše, aj. Mikroekonomie. Slaný, 1994. Kapitola 1 „Trh kapitálu”. (Další autoři: KODEROVÁ, Jitka).

Články v časopise s impakt faktorem

MANDEL, Martin. Devaluation and a fixed exchange rate. Russian & East European finance and trade. 1994, roč. 30, č. 6, s. 71–82. ISSN 1061-2009.
[IF a AIS 2004: 0.071 | 0.000]

MANDEL, Martin. Devalvace a pevný devizový kurs. Politická ekonomie. 1994, č. 2. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

MANDEL, Martin. The price elasticities of demand in foreign trade and their effect on the balance of trade and the exchange rate. Russian & East European finance and trade. 1994, roč. 30, č. 6, s. 40–49. ISSN 1061-2009.
[IF a AIS 2004: 0.071 | 0.000]

MANDEL, Martin. Proces sterilizace přílivu zahraničního kapitálu v České republice. Politická ekonomie. 1994, č. 5. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

MARKOVÁ, Jana. Nástin vývojových tendencí v Evropské unii. Politická ekonomie. 1994, č. 5, s. 630–641. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

ZAHRADNÍK, Petr. Současné problémy mezinárodního finančního systému. Politická ekonomie. 1994, roč. 42, č. 1, s. 93–99. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise

BRADA, Jaroslav. Analýza indikátorů tržní struktury. Acta Oeconomica Pragensia. 1994, č. 2, s. 7–30. ISSN 0572-3043.

KODERA, JanMANDEL, Martin. Dynamický přístup k monetárnímu procesu. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 11, s. 610–618.

KODEROVÁ, Jitka. Deficity státního rozpočtu – ano či ne? Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 6, s. 280–292.

KODEROVÁ, Jitka. K charakteristice postkeynesiánského proudu v moderní ekonomické teorii. Acta Oeconomica Pragensia. 1994, č. 2, s. 179–212. ISSN 0572-3043.

MANDEL, Martin. Cenové elasticity poptávkových křivek v zahraničním obchodě a jejich vliv na saldo obchodní bilance a devizový kurs (na příkladě Československa v letech 1990-1992). Finance a úvěr. 1994, č. 2.

MANDEL, Martin. Měnové a kurzové aspekty fungování euroměnového trhu. Finance a úvěr. 1994, č. 11.

MARKOVÁ, Jana. Analýza potenciálních nákladů a výnosů měnové unie. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 4.

MARKOVÁ, Jana. Měnové účinky euroměnového trhu a možnosti jejich eliminace. Finance a úvěr. 1994, č. 9, s. 504–514.

REVENDA, Zbyněk. Alternativy pojištění depozit. Bankovnictví. 1994, č. 9, s. 27–28.

REVENDA, Zbyněk. Potřebujeme pojištění vkladů? Ekonom. 1994, č. 13, s. 22–23.

REVENDA, Zbyněk. Vstup do bankovního odvětví. Ekonom. 1994, č. 24, s. 25–26.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, Petr. Kapitálová přiměřenost. Ekonom. 1994, č. 44, s. 35–36.

VENCOVSKÝ, František. Evropské centrální banky modernizující metody peněžní emise. Bankovnictví. 1994, č. 17, s. 4–5.

VENCOVSKÝ, František. Možnosti a meze emisní politiky. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 5, s. 219–231.

VENCOVSKÝ, František. Státní finance v historii Československa – období 1918-1947. Finance a úvěr. 1994, s. 407–417.

VENCOVSKÝ, František. Státní finance v historii Československa. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 8, s. 407–417.

ZAHRADNÍK, Petr. Dividendová politika (ve světle transformace). Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 10, s. 570–572.

ZAHRADNÍK, Petr. Investiční možnosti individuálního investora I. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 11, s. 1–12.

ZAHRADNÍK, Petr. Německá centrální banka a evropská unifikace. Finance a úvěr. 1994, roč. 44, č. 4, s. 197–203.

ZAHRADNÍK, Petr. Trade and Payment Problems between Eastern Europe and the Former Soviet Union. Prague Economic Papers. 1994, roč. 3, č. 1, s. 64–87. ISSN 1210-0455.

Příspěvky ve sborníku z konference

REVENDA, Zbyněk. Bankovní systém a bankovní dohled v České republice. In: Banky ’94 – Stavební spoření a půjčky. Praha : Scientia, 1994, s. 17–29.

Skripta

FIBÍROVÁ, JanaÚvod do tržní ekonomiky. Praha : VŠE, 1994. 57 s. Projekt PLUS-PLUS. (Další autoři: BRADA, Jaroslav).

MANDEL, MartinCentrální banka v otevřené ekonomice. 1.vyd. Praha : VŠE, 1994. 192 s.

Výzkumné zprávy – reporty

BRADA, JaroslavMANDEL, MartinREVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, PetrMARKOVÁ, JanaModel oceňování kapitálových aktiv na českém kapitálovém trhu. Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR. [Výzkumná zpráva]. 1994. 34 s.

MARKOVÁ, JanaNástin vývojových tendencí v EU a faktorů limitujících vstup ČR do EU. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1994. 26 s.

REVENDA, ZbyněkPojištění vkladů. Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1994. 13 s.

REVENDA, ZbyněkVstup do bankovního odvětví. Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1994. 8 s.

REVENDA, ZbyněkDVOŘÁK, PetrKapitálová přiměřenost bank. Analýza fungování finančního trhu a bankovního systému v ČR. [Výzkumná zpráva]. Praha : VŠE, 1994. 13 s.

VENCOVSKÝ, FrantišekEnglišova peněžní teorie a politika. Výzkumná studie. [Výzkumná zpráva]. Praha : Institut ekonomie ČNB, 1994. 72 s.

Oponentské posudky

BAKULE, Václav. posudek „PRACOVNÍ SKUPINA AKREDITAČNÍ KOMISE VLÁDY ČR, Návrh na zřízení fakulty managementu Jihočeské university se sídlem v Jindřichově Hradci.” Praha : VŠE FFÚ, 1994.

BAKULE, Václav. posudek „PRACOVNÍ SKUPINA AKREDITAČNÍ KOMISE VLÁDY ČR, Návrh na zřízení inženýrského studia oboru regionalistika a veřejná správa na Ekonomické fakultě v Ostravě.” Praha : VŠE, 1994.

BAKULE, Václav. posudek „ONDRČKA, Pavel, Profesorské řízení. Brno : ESF MU.” Praha : VŠE, 1994.

BAKULE, Václav. posudek „VYBÍHAL, Václav, Teoreticko-metodické aspekty bonitace podnikatelských subjektů v bankovním sektoru. Brno : Vysoká škola zemědělská, 1994.” Praha : VŠE FFÚ, 1994.

BAKULE, Václav. posudek „HAMERNÍKOVÁ, Bojka, Veřejné finance – skripta. Praha : VŠE, 1994.” Praha : VŠE, 1994.

BAKULE, Václav. posudek „VYBÍHAL, Václav, Veřejné finance – skripta. Brno : Vysoká škola zemědělská, 1994.” Praha : VŠE FFÚ, 1994.

1993

Knižní monografie

REVENDA, ZbyněkBankovní regulace a dohled. Praha : Nad zlato, 1993. 128 s.

REVENDA, ZbyněkBENEŠ, VáclavDVOŘÁK, PetrVENCOVSKÝ, František, KOŠTEL, Miroslav, KVAČEK, Ondřej, SKOLKOVÁ, Michaela. Bankovní a finanční slovník. Praha : Svoboda-Libertas, 1993.

VALACH, JosefMAREK, PetrDUCHEČEK, FrantišekHOLEČKOVÁ, JaroslavaGRÜNWALD, RolfMANDÍKOVÁ, DanaDURČÁKOVÁ, JaroslavaMAŘÍK, Miloš, TERMER, Tomáš. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha : Nad zlato, 1993. 228 s.

VENCOVSKÝ, FrantišekKarel Engliš – život a dílo. Brno : Nadace Universitas Masarykiana, 1993. 164 s.

ZAHRADNÍK, PetrThe Macroeconomic Climate and Development of the Financial System in the Czech Republic. Leuven : Katholieke Universiteit, 1993. 16 s.

ZAHRADNÍK, PetrPayment Systems and the Recovery of Mutual Trade between the Central and South-East European Countries and the US. Leuven : Katholieke Universiteit, 1993. 32 s.

Články v časopise s impakt faktorem

ZAHRADNÍK, Petr. Obchod a platební problémy střední a východní Evropy. Politická ekonomie. 1993, roč. 41, č. 6, s. 799–811. ISSN 0032-3233.
[IF a AIS 2017: 0.380 | 0.043] [SJR 2017: 0.186]

Články v časopise

BRADA, Jaroslav. Indikátory koupě a prodeje cenných papírů jako základní nástroj technické analýzy burzovních indexů. Finance a úvěr. 1993, č. 10, s. 445–456.

KODERA, JanPELIKÁN, Jan. Ekonometrické experimenty s reálně-peněžními modely. Finance a úvěr. 1993, roč. 43, č. 3, s. 119–126.

MARKOVÁ, Jana. ECU – nástroj měnové stability. Bankovnictví. 1993, č. 5.

MARKOVÁ, Jana. Ekonomické dopady měnové unie. Bankovnictví. 1993, č. 15.

MARKOVÁ, Jana. Evropský měnový systém v pohybu. Bankovnictví. 1993, č. 18.

MARKOVÁ, Jana. Účinnost regionální politiky ES. Bankovnictví. 1993, č. 21.

REVENDA, Zbyněk. Bankovní regulace a dohled – ano či ne? Bankovnictví. 1993, č. 16.

REVENDA, Zbyněk. Bankovní regulace a dohled v mezinárodní sféře. Bankovnictví. 1993, č. 22.

REVENDA, Zbyněk. Centrální emisní banka jako věřitel poslední instance. Bankovnictví. 1993, č. 7.

REVENDA, Zbyněk. Institucionální uspořádání bankovního dohledu. Bankovnictví. 1993, č. 10.

REVENDA, Zbyněk. Regulace a dohled bankovních holdingových společností. Bankovnictví. 1993, č. 17.

REVENDA, Zbyněk. Teorie a praxe pojištění depozit. Bankovnictví. 1993, č. 12.

ZAHRADNÍK, Petr. The Current State and Main Development of the Banking system in Czechoslovakia. Russian & East European finance and trade. 1993, roč. 29, č. 2, s. 3–21.

ZAHRADNÍK, Petr. Evropská unifikace: Kde vzít zdroj poučení? Finance a úvěr. 1993, roč. 43, č. 8, s. 379–386.

ZAHRADNÍK, Petr. Politika devizového kursu (ERM ve světle nastolení fundamentálních otázek, československé transformační zkušenosti). Finance a úvěr. 1993, roč. 43, č. 3, s. 101–109.

Příspěvky ve sborníku z konference

REVENDA, Zbyněk. Bankovní systém. In: Banky ’93. Praha : Scientia, 1993, s. 11–47.

ZAHRADNÍK, PetrConvertibility of Currency and Monetary or Payments Union in Central Europe. In: . Budapest : Robert Triffin-Szirák Foundation, 1993, s. 151–155.

Výzkumné zprávy – reporty

ZAHRADNÍK, PetrThe Utility of Mutual Cooperation – Glauerbel Brussel and Sklo Union Teplice: Notices, Efficiency and Expectations (Case Study). [Výzkumná zpráva]. Leuven : Leuven Institut for Central and East European Studies, 1993. 8 s.

1992

Knižní monografie

BENEŠ, VáclavMUSÍLEK, PetrBurzy a burzovní obchody. 2. akt. a rozš.vyd. Praha : Informatorium, 1992. 35 s. kapitola v knize.

REVENDA, ZbyněkBRADA, JaroslavDURČÁKOVÁ, JaroslavaDVOŘÁK, PetrKODERA, JanMANDEL, MartinMARKOVÁ, Jana, KONEČNÝ, Michal. Peníze, banky a finanční trhy. Praha : Nad zlato, 1992.

VALACH, JosefMAREK, PetrDUCHEČEK, FrantišekHOLEČKOVÁ, JaroslavaGRÜNWALD, RolfMANDÍKOVÁ, DanaDURČÁKOVÁ, JaroslavaZáklady finančního řízení podniku. Praha : Nad zlato, 1992. 215 s.

Články v časopise

KODERA, JanPELIKÁN, Jan. Ekonometrické experimenty s reálně-peněžními modely. Acta Oeconomica Pragensia. 1992, roč. 5, č. 4, s. 37–44. ISSN 0572-3043. Vyšlo v roce 1993.

MARKOVÁ, Jana. Banka pro mezinárodní platby. Československé banky. 1992, č. 15, s. 30–31.

MARKOVÁ, Jana. Evropská investiční banka. Československé banky. 1992, č. 1, s. 31–32.

MARKOVÁ, Jana. Evropský měnový systém. Finance a úvěr. 1992, roč. 42. Příloha č. 3.

MARKOVÁ, Jana. Mezinárodní banky rozvojových zemí. Československé banky. 1992, č. 7, s. 29–30.

MARKOVÁ, Jana. Nesnadná cesta ES k měnové unii. Finance a úvěr. 1992, roč. 42. Příloha č. 3.

MARKOVÁ, Jana. Vývoj integračního procesu v Evropě. Československé banky. 1992, č. 11, s. 11–23.

VENCOVSKÝ, František. Významní čeští národohospodáři. Acta Oeconomica Pragensia. 1992, č. 1, s. 85–118. ISSN 0572-3043.

ZAHRADNÍK, Petr. Co je ECU Banking Association (EBA). Revue obchodu, průmyslu, hospodářství. 1992, roč. 17, č. 8, s. 30–31.

ZAHRADNÍK, Petr. ECU a evropská měnová integrace. Finance a úvěr. 1992, roč. 42, č. 8, s. 427–430.

ZAHRADNÍK, Petr. Evropská dohoda a postup k měnové součinnosti: Poslání Evropské banky pro obnovu a rozvoj, projekty EBRD. Revue obchodu, průmyslu, hospodářství. 1992, roč. 17, č. 2, s. 3–5.

ZAHRADNÍK, Petr. Evropská dohoda a postup k měnové součinnosti: Poslání Evropské banky pro obnovu a rozvoj, projekty EBRD. Revue obchodu, průmyslu, hospodářství. 1992, roč. 17, č. 6, s. 6–9.

ZAHRADNÍK, Petr. Evropská investiční banka: Smysl a poslání. Revue obchodu, průmyslu, hospodářství. 1992, roč. 17, č. 7, s. 22–24.

ZAHRADNÍK, Petr. External Convertibility of the Czechoslovak Crown. Czechoslovak Economic Digest. 1992, č. 3, s. 2.

ZAHRADNÍK, Petr. Integrace a současné pojetí kursové politiky v severských zemích. Finance a úvěr. 1992, roč. 42, č. 8, s. 418–421.

ZAHRADNÍK, Petr. K současnému vývoji ECU: klima stability? Finance a úvěr. 1992, roč. 42, č. 8, s. 410–417.

ZAHRADNÍK, Petr. Volné bankovnictví a slučitelnost s realitou. Finance a úvěr. 1992, roč. 42, č. 8, s. 369–376.

ZAHRADNÍK, Petr. Význam finančních inovací. Finance a úvěr. 1992, roč. 42, č. 11, s. 570–572.

Příspěvky ve sborníku z konference

ZAHRADNÍK, Petr. Soukromé vlastnictví: Ekonomická přirozenost. In: S kupónem k miliónu. Praha : Vachler Art Company, 1992. 1 s.

Skripta

MARKOVÁ, JanaMezinárodní měnové instituce. Praha : VŠE, 1992. 78 s.