Předměty garantované katedrou

Předměty magisterského studia mají ident 1MT4xx a 1MT5xx

Ident Název Garant
11F251 Finanční teorie, politika a instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
11F252 Finanční teorie, politika a instituce doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT200 Centrální bankovnictví prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT300 Měnová teorie a politika prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.
1MT301 Mezinárodní finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT302 Regulace a dohled finančního trhu doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
1MT303 Regulace a dohled finančního systému doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
1MT351 Mezinárodní měnové a finanční instituce doc. Ing. Jana Marková, CSc.
1MT355 Mezinárodní finance prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT356 Burzovní obchody Ing. Milan Šimáček, Ph.D.
1MT357 Mezinárodní finanční management (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT358 Mezinárodní finanční management (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT359 Obchodování na devizovém trhu Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.
1MT360 Řízení rizik finančního systému doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
1MT361 Makroekonomická analýza pro finanční trhy (v angličtině) doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT363 Finanční regulace a risk management (v angličtině) Ing. Jan Šedivý, Ph.D.
1MT364 Obchodování na devizovém trhu (v angličtině) prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT391 Bakalářský seminář doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
1MT400 Mezinárodní monetární ekonomie prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT401 Monetární makroanalýza prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.
1MT402 Peněžní teorie doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT403 Teorie a praxe řízení aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
1MT404 Finanční stabilita doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT451 Ekonomická analýza a prognóza Ing. Jan Vejmělek, Ph.D.
1MT454 Teorie a úloha peněz v ekonomice doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT456 Finanční krize a cykly doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT457 Současný měnový systém a jeho možné reformy Mojmír Hampl
1MT461 Mezinárodní finanční management prof. Ing. Martin Mandel, CSc.
1MT462 Financování mezinárodních projektů doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
1MT463 Mezinárodní řízení aktiv doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.
1MT491 Mezinárodní Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT492 Mezinárodní finance – anglicky doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT555 International Week: Kvantitativní finance RNDr. Ing. Peter Molnár
1MT561 Speciální seminář doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT562 Diplomový seminář doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
1MT570 Aktuální problémy centrálního bankovnictví na příkladech z praxe Ing. Miroslav Singer, Ph.D.
1MT599 Odborná praxe doc. Ing. Naděžda Blahová, Ph.D.
3BS073 Finance and International Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
3BS073V Finance and International Finance doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.
MTP903 Monetární ekonomie a empirické modely prof. Dr. Ing. Jan Kodera, CSc.