Vedlejší specializace

Katedra měnové teorie a politiky je garantem vedlejší specializace 1MF Mezinárodní finance a byznys a spolugarantem vedlejší specializace 1PE Peněžní ekonomie a bankovnictví.