Termíny státnic a obhajob v září 2024

Katedra měnové teorie a politiky si dovoluje informovat o termínech státnic a obhajob v září 2024:

3. září v 9:00 hod. – FIN, BAP, 1OBP, 1ODP a BP2_1
4. září v 9:00 hod. – 1BPB_6 a 1BPN_12
5. září v 9:00 hod. – 1FIN_12 a FI1_7
5. září v 13:30 hod. – 1FIB_6

Přihlašování na tyto termíny v Insisu je z technických důvodů možné až od 1. září 2024. V případě potřeby může dojít k posunu času zahájení státnic/obhajob dle naplnění kapacity příslušné státnice/obhajoby. Komise budou zveřejněny po uzavření přihlašování na státnice/obhajoby v rámci informačního emailu přihlášeným.

Odevzdání BP a DP do Insisu je nutné realizovat 14, resp. 21 dní před konáním obhajoby. Termíny odevzdání BP a DP v tištěné podobě na sekretariát KMTP budou upřesněny v Insisu v rámci otevíracích hodin paní Daniely Holé, asistentky KMTP.