Milan Szabo převzal Cenu Josefa Hlávky

Dne 16. listopadu 2023 obdržel Milan Szabo, doktorand katedry měnové teorie a politiky, Cenu Josefa Hlávky.

Cena Josefa Hlávky je určena pro talentované studenty v bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu, kteří prokázali výjimečné schopnosti a tvůrčí myšlení ve svém oboru, a pro mladé talentované vědecké pracovníky Akademie věd ČR do 33 let jejich věku.

O udělení Ceny Josefa Hlávky rozhoduje správní rada Nadání na návrh rektorů českých veřejných vysokých škol pražských, rektora brněnské techniky, předsedy Akademie věd ČR a ředitele IKEM Praha.

Kompletní fotodokumentaci z předání Ceny Josefa Hlávky a dalších ocenění lze nalézt na stránkách Nadace Nadání.