Nejlepší publikace FFÚ za předchozí rok – vítězství členů katedry měnové teorie a politiky

Člen katedry měnové teorie a politiky doc. P. Molnár byl děkanem Fakulty financí a účetnictví vyhlášen na základě tajného hlasování členů Vědecké rady fakulty jako spoluautor nejlepší publikace za předchozí rok 2022. Pan Molnár společně s  P. Fiszederem a M. Faldzinkiem jsou spoluautoři článku Attention to oil prices and its impact on the oil, gold and stock markets and their covariance, který vyšel v odborném akademickém časopise Energy Economics (první kvartil dle Web of Science).

Do této soutěže je řazena také speciální kategorie pro studenty doktorského studia. V této kategorii zvítězil M. Časta z katedry měnové teorie a politiky se svým článkem Supply shocks, demand shocks and yield curve dynamics vydaným v odborném akademickém časopise Finance Research Letters (druhý kvartil dle Web of Science).

Oběma autorům gratulujeme a přejeme (nejen jim) hodně energie do další tvůrčí činnosti.