Termíny státní/souborné zkoušky a termíny obhajob (leden 2024)

V zimním semestru se uskuteční státní závěrečné/souborné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací na KMTP v následujících termínech:

31.01.2024 (9:00 hod.) – BAP Bankovnictví a pojišťovnictví, FIN Finance, OBP Obhajoba bakalářské práce

31.01.2024 (9:00 hod.) – FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie

29.01.2024 (9:00 hod.) – BP2_1 Monetární ekonomie, ODP Obhajoba diplomové práce

….. (9:00 hod.) – Státní/souborná zkouška z vedlejší specializace 1MF Mezinárodní finance a byznys

Kapacita na státní zkoušky a obhajoby bude dostatečná pro všechny studenty. Bakalářské práce a diplomové práce je nutné odevzdat v elektronické podobě do Insisu 14 dní, resp. 21 dní před termínem obhajoby. Jednu vytištěnou a svázanou práci prosím odevzdejte na sekretariát katedry do rukou paní Daniely Holé.