Termíny státnic a obhajob (září 2020)

V září 2020 se uskuteční státní závěrečné zkoušky a obhajoby kvalifikačních prací v následujících termínech:

2. 9. FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie
2. 9. BAP Bankovnictví a pojišťovnictví, FIN Finance, OBP Obhajoba bakalářské práce
3. 9. BP2_1, Monetární ekonomie, ODP Obhajoba diplomové práce

Přihlašování na státní zkoušky a obhajoby v Insisu je možné až 1. září 2020 v dopoledních hodinách, dříve není technicky možné termíny otevřít. Kapacita na všechny státní zkoušky a obhajoby bude dostatečná pro všechny studenty. Bakalářské práce a diplomové práce je nutné odevzdat do Insisu 14 dní, resp. 21 dní před termínem obhajoby. Odevzdání jedné vytištěné a svázané práce proběhne na sekretariátu KMTP do rukou paní Daniely Holé. Termín odevzdání bude zveřejněn v průběhu léta.