Nový předmět 1MT456 Finanční krize a cykly

Katedra měnové teorie přináší v letním semestru 2019/2020 nový předmět 1MT456 Finanční krize a cykly.

Vyučující: Ing. Jan Čermák, Ph.D. (Ekonomický výzkum ČSOB)

Zaměření: Předmět je zaměřen na teoretický a empirický rozbor finančních krizí. Součástí kurzu je rovněž analýza vývoje finančních podmínek na globálních trzích, jejich dopad na průběh hospodářského cyklu a měnovou politiku centrálních bank.

Obsah předmětu:
1. Finanční podmínky v ekonomice. Jak vývoj finančních trhů a ceny aktiv ovlivňují poptávku a průběh hospodářského cyklu?
2. Finanční podmínky versus měnová politika. Modelová reakce centrální banky na cyklický vývoj finančních podmínek. Populární indexy finančních podmínek a finančního stresu.
3. Centrální banky a vývoj finanční podmínek v makroekonomické praxi. Empirická analýza chování centrální bank (Fedu, ECB a ČNB) reagujících na vývoj cen aktiv, resp. kreditního rizika.
4. Monitoring průběhu hospodářského cyklus z pohledu finančních trhů. Relevance makro-indikátorů pro finanční trhy. Kvalita makroekonomických předpovědí. Nowcasting. Odhady pravděpodobnosti recese.
5. Ekonomie finančních krizí. Definice a typologie finančních krizí. Přehled moderní historie finančních krizí. Finanční krize a její přechod v deflační spirálu.
6. Dluhová krize. Aritmetika udržitelnost splatnosti zahraničního a státního dluhu. Měnová struktura dluhu jako rizikový faktor. Finanční instrumenty indikující bankrot země. Případové studie (Rusko, Argentina, Řecko).
7. Měnové krize. Přehled dějin tří generací teoretických modelů. Kolaps pevného měnového kurzu a krize platební bilance (I. generace modelů). Druhá a třetí generace modelů měnových krizí.
8. Empirický pohled na měnové krize. Index tržního tlaku na měnových kurz. Makroekonomické ukazatele včasného varování před měnovou krizí.
10. Finanční nákaza. Stádní chování trhů podporující vznik nákazy. Kanály finanční nákazy.
11. Systémová bankovní krize. Minského teorie finanční nestability. Ceny aktiv a pro-cyklické chování bankovního sektoru. Pád Lehman Brothers a krize roku 2008 (Minského moment).
12. Nestandardní měnové politiky po finanční krizi. Fisherova teorie dluhově-deflační spirály. Makro-teorie pasti likvidity a doporučení, jak ji překonat. Politika kvantitativní uvolňování (utahování) v měnově-poltické praxi Fedu a ECB.
13. Cílená devalvace vlastní měny jako forma kvantitativního uvolňování. Měnové války a otázky koordinace měnových politik. Případové studie ČR a Švýcarska. Anomální chování vybraných finančních trhů v důsledku masivních FX intervencí.