Termíny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Termíny státních zkoušek – září 2018

Související stránky

Stání zkoušky a obhajoby bakalářských a diplomových prací se na KMTP budou konat v září v těchto termínech:

4. září 2018 8:45 hod. – SBZ Finance, SBZ Bankovnictví a pojišťovnictví, obhajoby BP, SZZ Monetární ekonomie, obhajoby DP

5. září 2018 8:45 hod. – SZZ Monetární a fiskální ekonomie

Termíny je možné vypsat v Insisu až 1. září, proto prosím počítejte s tím, že není možné se do tohoto data na státnice a obhajoby přihlásit.

Potvrzení o uzavření indexu prosím pošlete na e-mail: daniela.hola@vse.cz do 31. srpna. Ke zkoušce si přineste průkaz totožnosti.

BP je nutné vložit do Insisu nejméně 14 dní před termínem obhajoby, v případě DP je lhůta nejméně 21 dní před termínem obhajoby.

Před termínem obhajoby je nutné přinést na sekretariát NB292 v termínech:

23. srpna 9-15 hod.

24. srpna 9-15 hod.

1x podepsanou BP/DP, potvrzení o korektním vložení práce do Insisu a podepsané zadání práce, popř. žádost o psaní práce v jiném než českém jazyce.