Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět 1MT451 Ekonomická analýza a prognóza

Související stránky

KMTP připravila pro studenty magisterského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět 1MT451 Ekonomická analýza a prognóza Vyučující: Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA (hlavní ekonom Komerční banky) Termín výuky: od letního semestru 2014/2015 Forma výuky: seminář Počet kreditů: 3 Podrobné informace: sylabus předmětu Osnova předmětu:

  • Národní účty (charakteristika základních národních účtů; analýza sektorů a odvětví )
  • Nabídková strana ekonomiky (ekonomický růst, procesy konvergence a mezinárodní komparace)
  • Národohospodářská poptávka
  • Makroekonomická rovnováha
  • Veřejné finance
  • Měnová politika (inflace, měnový vývoj)
  • Vnější ekonomické vztahy (zahraniční obchod, platební bilance, vnější rovnováha, zahraniční zadluženost)
  • Trh práce
  • Tvorba měsíčních, čtvrtletních a ročních prognóz ekonomických ukazatelů (prognostický aparát ČNB, MF, KB)
  • Ekonomická integrace a měnové krize