Nový předmět 1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy

KMTP připravila pro studenty bakalářského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět 1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy.

Vyučující: Ing. Petr Dufek, ředitel makroekonomických analýz ČSOB

Termín výuky: od zimního semestru 2017/2018

Forma výuky: seminář

Počet kreditů: 3

Zaměření:

práce makroekonomického analytika, makroekonomická rizika pro finanční instituce, souvislosti mezi makroekonomickým vývojem a situací na finančním trhu

Podrobné informace: sylabus předmětu

Osnova předmětu:

1. Úvod do analýzy ekonomického vývoje pro finanční trhy (analytiky a ekonomy bank)
2. Analýza základních ukazatelů sledovaných finančními trhy. Platební bilance, investiční pozice. Předstihové ukazatele vs. ekonomická data.
3. Inflace – měření, analýza, využití. Role inflace v rozhodování ekonomických subjektů.
4. Měnová politika z pohledu finančních trhů. Cíle měnové politiky a jejich (ne)naplňování v čase s ohledem na důsledky pro finanční trhy.
5. Finanční trhy jako zprostředkovatele měnové politiky. Reakce bankovního sektoru na impulsy měnové politiky.
6. Vývoj výnosových a úrokových křivek v rámci ekonomického cyklu. Vývoj, analýza a predikce úrokových sazeb.
7. Cena peněz v ekonomice. Segmentace finančních trhů z pohledu splatností a instrumentů obchodovaných na finančních trzích.
8. Transmisní kanály měnové politiky se zaměřením na úvěrový, akciový, realitní a devizový trh.
9. Role měnové politiky při tvorbě očekávání na finančních trzích a oceňování instrumentů finančního trhu. Inflace a inflační očekávání na finančních trzích. Predikce inflace.
10. Devizové trhy – faktory ovlivňující devizové kurzy a možnosti jejich predikce (krátkodobý vs. dlouhodobý pohled, respektive technická vs. fundamentální analýza).
11. Dluhopisový trh z pohledu investora – vývoj a analýza z pohledu požadavků státu na řízení likvidity a řízení dluhu.
12. Rizika pro finanční trhy. Finanční krize, jejich společné rysy a možnosti jejich včasné indikace – pohled regulátorů a účastníků trhu.
13. Konvergence ekonomických a finančních indikátorů. Vliv globalizace finančních trhů a omezování autonomního rozhodování.


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague