Termíny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nový předmět 1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy

Související stránky

KMTP připravila pro studenty bakalářského studia nový oborově nebo volně volitelný předmět 1MT365 Makroekonomická analýza pro finanční trhy.

Vyučující: Ing. Petr Dufek, ředitel makroekonomických analýz ČSOB

Termín výuky: od zimního semestru 2017/2018

Forma výuky: seminář

Počet kreditů: 3

Zaměření:

práce makroekonomického analytika, makroekonomická rizika pro finanční instituce, souvislosti mezi makroekonomickým vývojem a situací na finančním trhu

Podrobné informace: sylabus předmětu

Osnova předmětu:

1. Úvod do analýzy ekonomického vývoje pro finanční trhy (analytiky a ekonomy bank)
2. Analýza základních ukazatelů sledovaných finančními trhy. Platební bilance, investiční pozice. Předstihové ukazatele vs. ekonomická data.
3. Inflace – měření, analýza, využití. Role inflace v rozhodování ekonomických subjektů.
4. Měnová politika z pohledu finančních trhů. Cíle měnové politiky a jejich (ne)naplňování v čase s ohledem na důsledky pro finanční trhy.
5. Finanční trhy jako zprostředkovatele měnové politiky. Reakce bankovního sektoru na impulsy měnové politiky.
6. Vývoj výnosových a úrokových křivek v rámci ekonomického cyklu. Vývoj, analýza a predikce úrokových sazeb.
7. Cena peněz v ekonomice. Segmentace finančních trhů z pohledu splatností a instrumentů obchodovaných na finančních trzích.
8. Transmisní kanály měnové politiky se zaměřením na úvěrový, akciový, realitní a devizový trh.
9. Role měnové politiky při tvorbě očekávání na finančních trzích a oceňování instrumentů finančního trhu. Inflace a inflační očekávání na finančních trzích. Predikce inflace.
10. Devizové trhy – faktory ovlivňující devizové kurzy a možnosti jejich predikce (krátkodobý vs. dlouhodobý pohled, respektive technická vs. fundamentální analýza).
11. Dluhopisový trh z pohledu investora – vývoj a analýza z pohledu požadavků státu na řízení likvidity a řízení dluhu.
12. Rizika pro finanční trhy. Finanční krize, jejich společné rysy a možnosti jejich včasné indikace – pohled regulátorů a účastníků trhu.
13. Konvergence ekonomických a finančních indikátorů. Vliv globalizace finančních trhů a omezování autonomního rozhodování.