Termíny

9.9.2018 09:00 - 11.9.2018 18:00 - Seznamovací kurz pro 1. ročníky

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nové projekty v rámci předmětu 2MO500 Podnikový projekt

Související stránky

Studenti vedlejší specializace Mezinárodní finance a byznys zpracovali v uplynulém semestru v rámci předmětu 2MO500 Podnikový projekt tato témata projektů zadávaných externími partnery:

ČSOB – motivační faktory generace Y a Z z pohledu zaměstnavatele – projekt měl za úkol zmapovat motivační faktory generace Y a Z a následně navrhnout plán, díky kterému bude ČSOB vyhledávaným zaměstnavatelem pro příslušníky těchto generací a také bude schopná si je dlouhodobě udržet. Členka projektového týmu Jana Stehlíková shrnula zkušenosti s projektem: „Projekt byl možností, jak se během studia více přiblížit praxi a řešit reálný problém. Kladem byl určitě přístup ČSOB k zadání projektu – kromě cíle a konečné formy výstupu (hodinová prezentace v ČSOB a odevzdání handoutu) nebylo předem stanovené nic, takže jsme si mohli sami zvolit výzkumnou metodu a případně projekt v průběhu plynule přizpůsobovat nasbíraným datům. ČSOB byla velmi vstřícná a na většinu našich žádostí například o zprostředkování rozhovorů se zaměstnanci a náboráři reagovala kladně. Jediným negativem byla časová tíseň (první schůzka s ČSOB byla ve 3. týdnu semestru, prezentace ve 12., což znamenalo na den přesně 9 týdnů na zpracování) a velký záběr projektu, v rámci kterého bylo třeba udělat plošnou studii na středních a vysokých školách po celé ČR. Na druhou stranu jsme se díky tomuto museli naučit efektivně průběžně upravovat časový harmonogram.“ 

Zástupce zadavatele projektu Ing. Jolana Kalábová, personální ředitelka ČSOB, ocenila práci studentů: „Spolupráce se studenty byla pro ČSOB velmi přínosná. Potěšilo nás množství získaných dat, kvalita zpracování projektu i kvalita doporučení. Potvrdily se nám informace, které jsme již měli a zároveň jsme dostali i řadu nových a zajímavých tipů. Autoři odvedli skvělou práci a nám bylo velkým potěšením s nimi spolupracovat. Věřím, že podobných společných projektů s VŠE bude co nejvíce.“

Byznys pro společnost – Food-waste aneb Potraviny pomáhají – pod vedením zkušeného konzultanta pana Vesselina Barlieva mohli členové týmu nakouknout pod pokličku, jak v České republice firmy přistupují k CSR, jak je zavádějí do své firemní kultury a především jak funguje projekt Food-waste aneb Potraviny pomáhají. Členové týmu shrnují zkušenosti z projektu: „Dozvěděli jsme se spoustu zajímavostí o tom jak šetřit s potravinami, o potravinové sbírce a o celosvětovém plýtvání, které se zdá být jedním z narůstajících problému moderní doby.
Projekt potraviny pomáhají, se zaměřuje na plýtvání potravinami v ČR, především na informování veřejnosti o tom, kolik potravin se v ČR vyhodí a jak k tomuto jevu přistupovat. Naší prací bylo soustředit se na klíčový článek řetězce a to sektor obchodní, jehož subjekty jsme se snažili namotivovat, aby snížily množství odpadů a plýtvání produkty a aby provedly kroky směrem ke vzdělání a motivaci svých spotřebitelů. Nejtěžším úkolem bylo samozřejmě najít dostatečnou ekonomickou motivaci, jelikož cílem těchto subjektů jsou především zisky a ty se odvíjejí od extra prodeje, tudíž rostou paralelně se spotřebou. Tento jednoznačně přínosný zážitek nás obohatil praktickou ukázkou toho, jak se skutečné problémy řeší pomocí kreativity, teamworku a teoretických znalostí.“
V aktuálním semestru pracují na projektech Bisnode ČR- profil zákazníků na B2B trhu a Pioneer Investment- strategie oslovení generace Y