Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Nová monografie Makroekonomická analýza – teorie a praxe

Související stránky

Kolektiv autorů M. Rojíček, V. Spěváček, J. Vejmělek, E. Zamrazilová a V. Žďárek vydávají v nakladatelství Grada monografii Makroekonomická analýza – teorie a praxe. Publikace poskytuje jak základní, tak pokročilé znalosti vztahující se k mainstreamovým i alternativním teoretickým konceptům, pojmům, vztahům a metodám využívaným při analýze hospodářského vývoje v jednotlivých zemích, regionálních integračních seskupeních i globálním pohledu. Kniha je určena studentům vysokých škol, pracovníkům v oblasti ekonomického výzkumu, analytikům hospodářské praxe, vedoucím pracovníkům ve firmách všech úrovní a politikům ovlivňujícím vývoj národního hospodářství.

Publikace je určena jako hlavní učební text k semináři 1MT451 Ekonomická analýza a prognóza vyučovaná hlavním ekonomem Komerční banky, a.s. Ing. Janem Vejmělkem, Ph.D., CFA, jedním ze spoluautorů monografie.