Termíny státních zkoušek a obhajob (září 2019)

KMTP vyhlašuje termíny státních zkoušek a obhajob bakalářských a diplomových prací na září 2019:

 

3. září – Státní bakalářská zkouška z financí, Státní bakalářská zkouška z bankovnictví a pojišťovnictví, Obhajoby bakalářských prací, Státní závěrečná zkouška z monetární ekonomie, Obhajoby diplomových prací

4. září – Státní závěrečná zkouška z monetární a fiskální ekonomie

 

Termín státních zkoušek a obhajob budou vypsány v INSISu 2. září 2019 (dříve to není možné). Bakalářské a diplomové práce je nutné vložit do INSISu nejpozději 14, resp. 21 dní před obhajobou. Svázané práce v počtu jednoho kusu je nutné doručit na sekretariát katedry v posledním týdnu v srpnu (prosím sledujte úřední hodiny paní Daniely Holé v INSISu).