Termíny státnic a obhajob (září 2017)

Termíny státnic a obhajob vypisované katedrou měnové teorie a politiky v září 2017:

12. září 8:45 hod. – státní bakalářské zkoušky (FIN a BaP) a obhajoby bakalářských prací (FIN a BaP)

13. září 8:45 hod. – BP2_1 Monetární ekonomie + obhajoby diplomových prací

14. září 8:45 hod. – FI1_7 Monetární a fiskální ekonomie

6. října 9:30 hod. – 1MF Mezinárodní finance a byznys

Termíny státnic pro registraci zájemců je možné otevřít v Insisu až od 1. září 2017, do konce srpna tedy není možné registraci provést.

Odevzdání bakalářských a diplomových prací do Insisu je možné bez omezení v termínech 14, resp. 21 dní před obhajobou. Odevzdání svázaných prací na sekretariát katedry je možné 31.08.2017 v 09:00-12:00 hod., 1.9.2017 v 11:00-14:00 hod. a od 4. září v rámci obvyklých úředních hodin na NB 292.


Copyright (C) 2000 - 2017 University of Economics in Prague