Prof. Ing. Zbyněk Revenda, CSc.

CURRICULUM VITAE

email: revy@vse.cz

Aktivity
člen vědecké rady fakulty financí a účetnictví VŠE
člen European Finance Association

Zahraniční kursy
1992 University of Stirling, Skotsko: kurs Securities and Investment
1990 Londýn, Anglie, speciální kurs British Council, Programme 978 – „The City of London: finance, banking and investment“

Významnější publikační činnost

Knihy (výběr)
Centrální bankovnictví
(Praha, Management Press 2011, 3. vydání, 560 stran; Management Press 2001, 2. vydání, 782 stran; Management Press 1999, 1. vydání, 741 stran – publikace oceněna 1. místem v 1. ročníku soutěže o nejlepší publikaci VŠE)
Peníze a zlato
(Praha, Management Press 2013, 2. vydání, 270 stran; Management Press, 2010, 260 stran – ocenění v soutěži o prestižní publikaci VŠE)
Peněžní ekonomie a bankovnictví
(Praha, Management Press 2012, 5. vydání, vedoucí autorského kolektivu; Management Press 2005, 4. vydání; Management Press 2000, 3. vydání; Management Press 1997, 2. vydání; Management Press 1996, 1. vydání)
Dějiny bankovnictví v českých zemích (Praha, Bankovní institut 1999; spoluautor)
Bankovní regulace a dohled (Praha, Nad zlato 1993)
Peníze, banky a finanční trhy (Praha, Nad zlato 1992, 4. kap.)
Banky a měnová politika (Praha, Nad zlato 1991)

Výzkumné studie (výběr)
Teoretické a ekonomické aspekty pojištění vkladů (Politická ekonomie 2/2013, GAČR P402/10/0289)
Role zlata v peněžním systému (GAČR P402/10/0289)
Analýza příčin a důsledků české finanční krize v 90. letech (výzkumná studie GAČR 402/02/1308, se spoluautory)
Česká národní banka a Evropská měnová unie (součást fakultního výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“, VŠE Praha 2004 a VŠE Praha 2003)
Odhad dopadu úročení povinných minimálních rezerv na český bankovní systém a státní rozpočet za rok 2001 (součást fakultního výzkumného záměru „Rozvoj finanční a účetní teorie a její aplikace v praxi z interdisciplinárního hlediska“, VŠE Praha 2002; obdobně také v letech 2001, 2000 a 1999)
Analýza systému regulace a dohledu bank v České republice (studie Národohospodářského ústavu Josefa Hlávky, 2/1997, se spoluautorem)
Centrální banka jako věřitel poslední instance (součást výzkumného úkolu Teorie bankovnictví a její praktická aplikace v České republice a zahraničí, 1997)


Copyright (C) 2000 - 2018 University of Economics in Prague