Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Naďa Blahová, Ph.D.

CURRICULUM VITAE

narozena: 24. dubna 1958
email: blahova@vse.cz

Vzdělání
1977 gymnázium, Praha
obor – přírodní vědy
1981 Vysoká škola ekonomická, Praha
obor – ekonomika a řízení průmyslu

Další kvalifikace
* KPMG – Řízení aktiv a pasív, certifikát
* KPMG – Strategie a marketing, certifikát
* Coopers and Lybrand (PWC) – Cash flow, certifikát
* Česká národní banka (BI) – Fúze a akvizice, certifikát

Odborná praxe
1998 – dosud Vysoká škola ekonomická, Praha – odborná asistentka
Fakulta financí a účetnictví
katedra měnové teorie a politiky
1994 – 1997 Pragobanka, a.s. – vrchní ředitelka úseku finance
řízení aktiv a pasív, obchodování na finančním trhu, plán a analýza hospodaření, controlling, correspondent banking
1993 – 1994 Pragobanka, a.s. – ředitelka odboru řízení aktiv a pasív
likvidita, cash flow, kapitálová přiměřenost
1991 – 1993 Česká národní banka – bankovní expert
bankovní dohled
1987 – 1991 Ministerstvo hospodářství – metodik národohospodář
(resp. ČPK)
podpora a rozvoj trhu, zahraniční obchod, svodný odbor průmyslu ČR
1981 – 1987 Interier Praha, s.p. – samostatný odborný referent
devizově návratné úvěry, investice, styk s bankou

Významnější publikační činnost
Vliv opatření ČNB, resp. SBČS na bankovní sektor. 1999
Transformační instituce, 2000, ISBN 80-86432-05-X
Dohled nad bankami na konsolidovaném základě, 2000, ISBN 80-245-0114-7
Provozní riziko bank v kontextu nového pojetí kapitálové přiměřenosti, 2001, ISBN 80-245-0243-7
Bankovní dohled na konsolidovaném základě, Parlamentní zpravodaj, 2001, č. 12, ISSN 1211 -037X
Hodnocení harmonizace regulace a dohledu bank s evropskými direktivami a mezinárodními standardy, 2002, ISBN 80-245-0433-2