Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Karel Brůna, Ph.D.

CURRICULUM VITAE

Narozen: 26. února 1973
email: bruna@vse.cz

Vzdělání
2002 doktorské studium na Vysoké škole ekonomické, Praha, ČR
Fakulta financí a účetnictví
katedra měnové teorie a politiky

1997 Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
hlavní specializace – finance
vedlejší specializace – kvantitativní ekonomie

1991 Gymnázium, Pardubice, ČR
obor – strojírenství

Odborná praxe
2010 až do současnosti Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
Fakulta financí a účetnictví
katedra měnové teorie a politiky
docent

2012-2014 Vysoká škola obchodní, Praha, ČR
prorektor pro vědeckovýzkumnou činnost, rozvoj a inovace

2000-2009 Vysoká škola ekonomická, Praha, ČR
Fakulta financí a účetnictví
katedra měnové teorie a politiky
odborný asistent

1997-2000 Česká spořitelna, a.s., Hradec Králové, ČR
privátní a investiční bankovnictví
komerční pracovník

Významnější publikační činnost

Knižní monografie, vysokoškolská učebnice

BRŮNA, Karel. Dynamika úrokových sazeb v kontextu měnové politiky. Praha: Nakladatelství Oeconomica, 2009

Články v časopise s impakt faktorem

BRŮNA, Karel, KUČERA, Lukáš. Dynamika změny stavu zásob a její synchronizace s cyklem úspor a importu v České republice v letech 1999-2012. Politická ekonomie, 2014, roč. 62, č. 4, nebo 5 (v tisku, podíl 50%)
BRŮNA, Karel. Koncept udržitelnosti negativní čisté investiční pozice a jeho aplikace na příkladu České republiky v letech 1999-2011. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 1, s. 67–90. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel, KORBEL, Jiří. Interpretace variability úrokových sazeb v rámci zprostředkovatelského modelu optimální úrokové marže. Politická ekonomie, 2013, roč. 61, č. 3, s. 299–320. ISSN 0032-3233. (podíl 50%)
BRŮNA, Karel, DURČÁKOVÁ, Jaroslava. Banking system liquidity absorption and monetary base backing in the context of exchange rate policy in the Czech Republic, Poland and Hungary. Post-Communist Economies, 2012, roč. 24, č. 2, s. 257–275. ISSN 1463-1377. (podíl 50%)
BRŮNA, Karel. Akumulace devizových rezerv centrálních bank a dynamika absorpce likvidity bankovních systémů České republiky, Polska a Maďarska. Politická ekonomie, 2010, roč. 58, č. 6, s. 723–746. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Měnová politika a predikce variability úrokových sazeb na peněžním trhu. Politická ekonomie. 2009, roč. LVII, č. 3, s. 361-382. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Monetary policy stabilisation, changes in the banking system and interest rate pass-throuh: the Czech Republic 1999-2006. Post-Communist Economies, 2008, roč. 4, č. 20, s. 413–429. ISSN 1463-1377.
BRŮNA, Karel. Úrokový transmisní mechanismus a řízení úrokové marže bank v kontextu dezinflační politiky ČNB. Politická ekonomie, 2007a, roč. LIV, č. 6., s. 829-851. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Měnová politika, změny trendové inflace a nestabilita úrokových relací: analýza dynamiky dlouhodobých úrokových sazeb v kontextu změn repo sazby České národní banky. Politická ekonomie, 2007b, roč. LIV, č. 1, s. 3–22. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Disinflationary Monetary Strategy and Instability of the Forward Yield Curve: The Case of the Czech Republic, 1999-2005. Post-Communist Economies, 2006, roč. 18, č. 4, s. 460–478. ISSN 1463-1377.
BRŮNA, Karel. Mechanismus stabilizace ultrakrátkých úrokových sazeb prostřednictvím repo operací České národní banky. Politická ekonomie, 2005, roč. LIII, č. 4, s. 459–476. ISSN 0032-3233.
BRADA, Jaroslav, BRŮNA, Karel. Analýza citlivosti referenčních úrokových sazeb PRIBOR na změny repo sazby České národní banky. Politická ekonomie, 2004, roč. LII, č. 5, s. 601–621. ISSN 0032-3233. (podíl 50%)
BRŮNA, Karel. Nedokonalá konkurence, náklady cenových změn a neúplná racionalita jako zdroje nominální cenové rigidity v nové keynesovské makroekonomii. Politická ekonomie, 2003, roč. LI, č. 6, s. 901–914. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Problém účinnosti měnové politiky v Lucasově teorii Phillipsovy křivky. Politická ekonomie, 2002, roč. L, č. 5, s. 699–715. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Proces dezinflace v Československu a České republice v letech 1989-1999. Politická ekonomie, 2001, roč. IL, č. 1, s. 3–20. ISSN 0032-3233.
BRŮNA, Karel. Fiskální multiplikátor v malé otevřené ekonomice v režimu pevného měnového kurzu. Politická ekonomie, 1999, roč. XLVII, č. 4, s. 461–479. ISSN 0032-3233.

Články v časopise – recenzované

DURČÁKOVÁ, Jaroslava, BRŮNA, Karel. International liquidity and foreign exchange reserves adequancy in connection with the choice of exchange rate system in the Czech Republic, Poland and Hungary. International Journal of Economic Sciences [online], 2012, roč. I, č. 2, s. 1–25. ISSN 1804-9796. URL: http://www.iises.net/wp-content/uploads/IJOES-no2-12.pdf. (podíl 50%)
BRŮNA, Karel. Analýza podmínek čisté investiční pozice v rozvinutých a tranzitivních ekonomikách. Český finanční a účetní časopis, 2011, roč. 6, č. 3, s. 22–31. ISSN 1802-2200.
BRŮNA, Karel. Management of Banking System Liquidity in the Czech Republic. International Business and Economics Research Journal, 2011, roč. 10, č. 1, s. 23–38. ISSN 1535-0754.
BRŮNA, Karel. Monetary Policy Implementation and Liquidity Management of the Czech Banking System. European Financial and Accounting Journal, 2010, roč. 5, č. 3–4, s. 15–41. ISSN 1802-2197.
BRŮNA, Karel. Volatility of Money Market Interest Rates Under the Inflation Targeting. International Review of Business Research Papers [online], 2008, s. 380–388. ISSN 1832-9543.
URL: http://www.bizresearchpapers.com/attachments_2009_01_12/30.KarelBruna.pdf.
BRŮNA, Karel. Open Market Operation and the Price of Liquidity: The Case of The Czech Republic between 1998 and 2004. The International Journal of Business and Finance Research, 2007, roč. 1, č. 1, s. 90–103. ISSN 1931-0269.
BRŮNA, Karel. Cílování krátkodobých úrokových sazeb pohledem Glenna Rudebusche. Český finanční a účetní časopis, 2006, roč. 1, č. 1, s. 163–169. ISSN 1802-2200. Diskuse k článku: Rudebusch, Glenn D: Federal Reserve Interest Rate Targeting Rational Expectations and the Term Structure. Journal of Monetary Economics, 1995, roč. 35, č. 2, str. 245-274.
BRŮNA, Karel. An Analysis of the Dynamic of Medium-Term Yields on the Czech Capital Market to the Changes in the Czech National Bank’s Repo Rate. European Financial and Accounting Journal, 2006, roč. 1, č. 1, s. 24–47. ISSN 1802-2197.
BRŮNA, Karel, BRADA, Jaroslav. The Reaction of Interest Rates to Monetary Policy Surprises: The Case of Czech National Bank Inflation Targeting in 1998 through to 2003. Current Politics and Economics of Russia, Eastern and Central Europe, 2006, roč. 21, č. 1, s. 43–65. ISSN 1057-2295. (podíl 50%)