Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Jitka Koderová, CSc.

CURRICULUM VITAE

email: koderova@vse.cz

Aktivity
členka ediční rady časopisu Politická ekonomie
členka představenstva ČSE
členka vědecké rady FFÚ VŠE
garant doktorského studia – obor finance
členka oborové rady pro doktorské studium FFÚ a FNH VŠE Praha a Filosofické fakulty Univerzity Karlovy

Nejvýznamnější publikace

Koderová, J.: Keynesiánská ekonomie, Postkeynesiánská ekonomie, in Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií, Praha, VŠE 1991 a 1998 (2. upravené vydání)
Koderová, J.: Makroekonomické trendy rozvoje české ekonomiky v komparaci s požadavky a postupem integrace ČR do EU. Součást studie Právní a ekonomická úskalí integrace ČR do EU a jejich dopady na oblast veřejné rozpočtové soustavy. Praha, VŠE 1999
Koderová, J.: Trh kapitálu. In Macáková L. a kol.: Mikroekonomie (základní kurz), 5 postupně přepracovaných vydání, Slaný, Melandrium 1991 – 2000
Koderová, J.: Keynesiánství, Postkeynesiánství , in Sojka, M. a kol.: Dějiny ekonomických teorií. 1. vydání. Praha, Karolinum 2000