Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
doc. Ing. Jaroslav Brada, Dr.

CURRICULUM VITAE

email: brada@vse.cz

Vzdělání
1996 Vysoká škola ekonomická v Praze, doktorské studium (obor: Ekonometrie a operační výzkum),
1992 London School of Economics and Political Science (obor: Diploma in Econometrics),
1987 Vysoká škola ekonomická v Praze (obor: Ekonomicko-matematické výpočty)

Odborná praxe
2000 – Vysoká škola ekonomická v Praze (docent)
1991 – 2000 Vysoká škola ekonomická v Praze (odb. asistent na KMTP)
1987 – 1991 Vysoká škola ekonomická v Praze (vědeckovýzkumný pracovník na katedře ekonometrie)

Významnější publikační činnost
BRADA, Jaroslav. Risk Quantification – Early History of Option Pricing. Acta Oeconomica Pragensia, 2005, roč. 13, č. 1, s. 35-46. ISSN 0572-3034.
REVENDA, Zbyněk, MANDEL, Martin, KODERA, Jan, MUSÍLEK, Petr, DVOŘÁK, Petr, BRADA, Jaroslav. Peněžní ekonomie a bankovnictví. 4. vyd. Praha : Management Press, 2005. 627 s. ISBN 80-7261-132-1.
BRADA, Jaroslav. Technická analýza. 1. vyd. Praha : VŠE, 2000. 171 s. ISBN 80-245-0096-5.
BRADA, Jaroslav. Výpočet likvidity aktiva obchodovaného v periodické aukci BCPP (2.část). Finance a úvěr, 1996, č. 1, s. 44-50.
BRADA, Jaroslav. Teorie portfolia. Praha : VŠE, 1996. 160 s. ISBN 80-7079-259-0.