Termíny

-

-

-

Více... »

Hledat
Pokročilé hledání
Ing. Jan Vejmělek, Ph.D., CFA

Vzdělání

1989 – 1993 Gymnázium Milevsko (maturitní zkouška z českého jazyka, německého jazyka, fyziky a chemie)

1993 – 1996 Vysoká škola ekonomická v Praze (Bc., obor Finance)

1996 – 1998 Vysoká škola ekonomická v Praze (Ing., hlavní specializace Finance, vedlejší specializace Ekonomika průmyslového podniku)

1998 – 2003 Vysoká škola ekonomická v Praze (Ph.D., doktorské postgraduální studium, obor Hospodářská politika a správa, specializace Finance, katedra měnové teorie a politiky, školitel Prof. Ing. Martin Mandel, CSc.)

2004 – 2006 CFA Institute, 560 Ray C. Hunt Dr. Charlottesville, VA, USA (CFA program – distanční postgraduální studium)

CFA Institute je globální nezisková asociace investičních profesionálů udělující tituly CFA a CIPM. CFA Institute klade důraz na dodržování nejvyšších etických standardů a nabízí celou řadu vzdělávacích aktivit. Posláním CFA Institute je vést investiční poradce a analytiky k prosazování nejvyšších standardů v oblasti etiky, vzdělání a odborné kvality. Více informací na www.cfainstitute.org.

Pracovní praxe

1998 – dosud Komerční banka, a.s. – centrála Praha, Václavské náměstí 42, 114 07 Praha1

Hlavní ekonom a vedoucí ekonomického a strategického výzkumu (2010/12 – dosud)

Klíčovou odpovědností je management ekonomického a strategického výzkumu ústící v přípravu makroekonomických studií a analýz a prognóz české a slovenské ekonomiky a finančních trhů s cílem poskytovat interním a externím klientům Komerční banky v České a Slovenské republice data a informace nezbytné pro kvalitní řízení a rozhodování a podporovat tak dosažení celkových obchodních plánů skupiny Komerční banky

Odbor Ekonomická a strategická analýza (Societe Generale Group) (2002/06 – 2010/11 – vedoucí odboru)

  • vedení týmu šesti analytiků
  • zodpovědnost za komplexní analýzy finančních trhů a jejich instrumentů (devizový trh, peněžní trh, dluhopisový trh, akciový trh), makroekonomickou analýzu a prognózu a investiční doporučení
  • kooperace s ostatními výzkumnými týmy v rámci Societe Generale Group
  • prezentace výsledků klientům – externím (především klienti Investičního bankovnictví KB a Top Corporates) i interním (Investiční bankovnictví KB, top management KB, privátní bankovnictví KB + distribuce KB, risk management, finance)
  • spolupráce s médii

Oddělení Analýza finančních trhů (2000/08 – 2002/05 – vedoucí oddělení – zodpovědný za komplexní analýzu finančních trhů a makroekonomickou analýzu, prezentace výsledků, spolupráce s médii (TV, rozhlas, deníky, časopisy)), (1999/06 – 2000/07 – zástupce vedoucího oddělení, zaměření na fundamentální analýzy devizového trhu), (1998/07 – 1999/06 – analytik – akciové analýzy – chemický průmysl, investiční a podílové fondy)

2007 – dosud Vysoká škola ekonomická v Praze 

Odborný asistent, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví, VŠE v Praze (2013/09 – dosud)

Externí přednášející kurzu „Obchodování na devizovém trhu“, katedra měnové teorie a politiky, Fakulta financí a účetnictví (2012/09 – 2013/05)

Ad hoc spolupráce, pravidelné přednášky na téma „Prognózování měnového kurzu“ jako součást kurzu „Mezinárodní monetární ekonomie

2009 – 2012 Bankovní Institut Vysoká Škola, a.s., Externí přednášející a zkoušející kurzu „Mezinárodní finanční trhy“ (určeno pro 4. semestr 2. ročníku magisterského studia oboru Finance)

1997 – 1998 Česká informační agentura, s.r.o.Pracovník analytického oddělení

1993 – 1997 Hasičská vzájemná pojišťovna, a.s.Obchodní zástupce

Členství v profesních organizacích

 • Česká společnost ekonomická (www.cse.cz)
 • Czech CFA Institute (od roku 2006) (www.membersocieties.org/czechrepublic)
 • Člen rady Centra základního výzkumu pro dynamickou ekonomii a ekonometrii (2006 až 2011) (czvdee.utia.cas.cz)
 • Člen ediční rady vědeckého časopisu Prague Economic Papers (od roku 2009) (www.vse.cz/pep/about.php)
 • Člen Vědeckého grémia České bankovní asociace (od prosince 2009) (www.czech-ba.cz)
 • Člen Vědecké rady Fakulty financí a účetnictví, VŠE v Praze (2012/10 až 2014/03) (http://f1.vse.cz/charakteristika/vedecka-rada)

Publikační činnost

Odborné články

Vejmělek, J.: Model IS-ELM, Acta Oeconomica Pragensia, číslo 4, ročník 5

Vejmělek, J.: Dornbuschův monetární model měnového kurzu, příloha časopisu Bankovnictví, 7/98

Vejmělek, J.: Monetaristický model měnového kurzu a jeho aplikace na ČR, Politická ekonomie,  2/2000

Vejmělek, J., Škop, J.: Od parity kupní síly k NATREXu – případ české koruny, Politická ekonomie, 3/2009

Recenze

Arlt, J., Vejmělek, J. (2009): Ucelená analýza fungování úrokového transmisního mechanismu, Politická ekonomie. 6/2009

Příspěvek ve sborníku

Adamkovič, M., Vejmělek, J. (2012): Český bankovní sektor v době krize: riziko či záchrana, in Bankovnictví v proměnách času, Sborník textů k 20 letům České bankovní asociace, ISBN 978-80-260-3016-4

Ostatní publikační činnost

pravidelné příspěvky na odborná témata v Hospodářských novinách, Lidových novinách, Ekonomu, Euru, Respektu, E15